AKTUÁLNE: Bratislava aj Európa za život

Slovensko má aj tohto roku šancu pridať sa k viacerým mestám v západných krajinách, v ktorých sa konajú pochody za práva nenarodených detí.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života organizujú pochod „Bratislava za život“, konať sa bude v rámci marcového Dňa počatého dieťaťa. Termín je stanovený na 16. marca, pochod vyrazí o 15.00 hod. z Hviezdoslavovho námestia smerom do Medickej záhrady.

Zdieľať

K podujatiu je vytvorená samostatná webstránka www.bratislavazazivot.sk, kde organizátori uvádzajú bližšie podrobnosti o akcii aj viacero spôsobov, ako ju možno podporiť, napr. v podobe dobrovoľníctva, finančným príspevkom či propagáciou.

Organizátori majú za cieľ zasadiť sa o spoločnosť, „ktorá bude rešpektovať a mať v úcte život každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný stav, rasu, kultúru a náboženstvo. Spoločnosť, kde sa budú môcť cítiť všetci bezpečne, osobitne tí, ktorí sú najviac zraniteľní.“ Zdôrazňujú, že „ochrana života nenarodených detí stojí za verejné občianske angažovanie. Nie je iba súkromnou témou, ale výzvou pre celú našu spoločnosť. (...) Sme presvedčení, že každý človek bez rozdielu má rovnakú dôstojnosť a práva, a preto odmietame umelý potrat, rovnako ako iné formy útoku na život človeka. Každé nenarodené dieťa je jedným z nás, a my si veľmi želáme, aby sa všetky tieto deti mohli narodiť.“

Webstránka ponúka k danej téme aj odkazy na literatúru a filmy, podobne aj informácie o pomoci pre tehotné ženy vo forme poradne Alexis, projektu Zachráňme životy či Linky pomoci.

Jeden z nás

K téme práv nenarodených detí vznikla aj podpisová iniciatíva „Jeden z nás“. Jej významným špecifikom je, že sa koná celoeurópskej úrovni – ako reakcia na možnosť priamo ovplyvniť legislatívu Európskej únie. Ak iniciatíva vyzbiera jeden milión podporných hlasov občanov EÚ z aspoň siedmych krajín únie, Európska komisia ju bude musieť posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia vyplývajúce z jej požiadaviek.

Iniciatíva sa opiera o nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v kauze Brüstle vs. Greenpeace, v ktorom bol vyslovený zákaz patentovania vedeckých objavov, ak počas výskumu dochádza k ničeniu ľudských embryí. Súdny dvor tým potvrdil definíciu embrya človeka ako začiatok vývoja ľudskej bytosti. Iniciatíva hovorí: „Aby sa zabezpečil súlad v oblastiach kompetencie EÚ, kde je v stávke život ľudského embrya, mala by EÚ zaviesť zákaz a skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.“

Iniciatíva je zastrešená prolife organizáciami naprieč celou Európskou úniou, medzi jej zostavovateľov patria napr. Patrick Gregor Puppinick z Francúzska či Jakub Baltroszewicz z Poľska, medzi hlavnými signatármi sú zo Slovenska Marek Michalčík a Katarína Michalčíková z Fóra života a Anna Kováčová z Donum vitae. Iniciatívu podporujú aj europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik z KDH.

Viac informácií je možné nájsť na webstránke www.oneofus.eu. Podpísať ju môže každý občan SR alebo iná dospelá osoba s trvalým pobytom na Slovensku. Link na podpisový hárok je tu.

Lukáš Obšitník

Ilustračné foto: bratislavazazivot.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo