KOMENTÁR: Ako sa bulvarizuje biskup

Prípad odvolania niekdajšej hlavy Trnavskej arcidiecézy sa od začiatku nesie viac v rovine emócií, než racionálneho uvažovania.

Azda aj preto sa v súvislosti s osudom emeritného arcibiskupa objavili také fantastické špekulácie, akými sú posadnutie diablom či „Damoklov meč“ exkomunikácie. Dnes sa zdá, že horším osudom pre nositeľa úradu nástupcu apoštolov než vylúčenie z cirkvi je jeho bulvarizácia.

Odpoveď na otázku, do akej miery tomu svojím vlastným konaním pomohla ústredná postava celej kauzy, ponechajme nevyslovenú. Skúsme sa viac sústrediť na to, čo konkrétne vytvára z držiteľa najvyššieho stupňa kňazského svätenia obraz obľúbenca masových médií a širokej verejnosti.

Okrem početných rozhovorov poskytnutých v rozpore s výslovným zákazom nadriadenej autority sa do popredia dostávajú najmä dve skutočnosti. Nazvime ich pracovne (so všetkou úctou, ktorá patrí Mons. Róbertovi Bezákovi ako osobe s najdôstojnejším cirkevným úradom): Bezák – prezident a Bezák – publicista.

Ad Bezák – prezident. Kánon 285 Kódexu kánonického práva, konkrétne jeho tretí paragraf, hovorí jasne: „Klerikom sa zakazuje prevziať verejné úrady, s ktorými je spojená účasť na vykonávaní občianskej moci“. Napriek tomu sa zhruba od jesene minulého roka objavujú špekulácie súvisiace s potenciálnou prezidentskou kandidatúrou Mons. Róberta Bezáka. Hoci on sám túto eventualitu vylúčil, médiá i agentúry na prieskum verejnej mienky ju neustále živia. Svedčí o tom aj prieskum agentúry MVK zverejnený vo štvrtok denníkom SME, ktorý arcibiskupovi nameral preferencie 35,3 % hlasov, čo by ho z prvého miesta oprávňovalo postúpiť do druhého kola volieb.

Tieto tendencie možno čítať ako taktiku konkrétnych politických kruhov, ktorým vyhovuje zahmlievanie v otázke potenciálnych prezidentských kandidátov (na ktorých vyprofilovanie je, napokon, ešte dosť času – dostávame sa pomaly do fázy tzv. permanentnej volebnej kampane). Druhou interpretáciou je úmysel konkrétnych médií nielen zneužívať osobu postavenú vysoko v cirkevnej hierarchii na komerčné účely, ale aj podnecovať ešte hlbšie rozpory vnútri katolíckej cirkvi na Slovensku.

"Druhou interpretáciou je úmysel konkrétnych médií nielen zneužívať osobu postavenú vysoko v cirkevnej hierarchii na komerčné účely, ale aj podnecovať ešte hlbšie rozpory vnútri katolíckej cirkvi na Slovensku."

Zdieľať

Ad Bezák – publicista. Róbert Bezák prijal ponuku Štefana Hríba a začal písať vlastné príspevky do týždenníka, ktorého je pán Hríb šéfredaktorom. Zaujímavé je nielen to, že Mons. Bezák začal byť rovnako pre .týždeň, ako aj pre ostatné slovenské médiá (komerčne) zaujímavý až po svojom odvolaní. Zaujímavé je i to, že aj v tomto prípade dochádza k flagrantnému zneužitiu jeho vlastnej osoby. Rozdiel oproti prípadu „Bezák – prezident“ je len v tom, že tu sa tak deje s výslovným súhlasom dotknutého a na základe jeho dobrovoľnej spolupráce.

Jeden z titulkov na obálke ostatného vydania .týždňa znel: „Bezák o študentkách“. V potenciálnom čitateľovi to môže vyvolávať aj úvahy typu: „O čom to píše ten farár? Nejaké pikantnosti z mladosti? Alebo ako sa mu páčia mladé študentky? To ma zaujíma, to si kúpim!“ Ak má byť toto obraz, aký si o nástupcovi apoštolov majú vytvárať veriaci i neveriaci, potom je to dosť tristné.

Kombinácia politiky a naznačovanej lascívnosti je zaiste pre mnohých mediálnych konzumentov lákavá. V podstate nemusí ísť ani o nič vulgárne. Všetko sa však obracia vtedy, keď sa subjektom takejto mediálnej hry stáva (katolícky) biskup. Prejavom dešpektu, ba dokonca odporu niektorých ľudí voči katolíckej cirkvi sa na základe takéhoto jej široko ponúkaného obrazu nemožno vôbec čudovať.

Marián Sekerák

Ilustračné foto: tyzden.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo