ANKETA: Podporujete Škripekovu novelu?

V spoločnosti prebieha diskusia o potrebe regulácie médií, našim respondentom sme položili nasledujúcu otázku: 

Poslanec NR SR Branislav Škripek predkladá novelu zákona, ktorej cieľom je "zakázať predaj, rozširovanie tlače a iných vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov", definuje pojem "ohrozenie mravnosti" a ukladá povinnosť označiť takýto tovar ako erotický. Súhlasíte s jeho iniciatívou?

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Súhlasím s Branislavom Škripekom a jeho snahou. Podporil by som aj ďalšie iniciatívy na elimináciu vulgárností, primitivizmu a násilia v TV (to by ale takmer museli prestať vysielať). Začína mi v poslednej dobe prekážať slovo tolerancia, ktorou sa často obhajujú arogantné a netolerantné prejavy minoritných skupín, ktoré poškodzujú normálnu a slušnú väčšinu v spoločnosti. 

"Podporil by som aj ďalšie iniciatívy na elimináciu vulgárností, primitivizmu a násilia v TV, to by ale takmer museli prestať vysielať."
Ján Košturiak

Zdieľať

Anton Srholec, rím.-katolícky kňaz a riaditeľ resocializačného centra: Iniciatíva je pekná. Iste aj bohumilá. Stojí za ňou nadšený bojovník proti sedemhlavému šarkanovi. O to, čo je mravné a ľudské, sa od pradávna starajú tí, čo majú morálku v pracovnej náplni. Väčšiu váhu by to malo, ak by sa ozvala Biskupská konferencia, Cirkev, cirkvi, a poslanec, či ktorýkoľvek politik by to mohol podporiť. Bola by to nekonečná diskusia, ale len tak by sa dalo voľačo uchrániť a presadiť. Niekde by sa malo začať. Celonárodný boj proti drogám a tomu svinstvu. Pán Škripek je hlasom Volajúceho na púšti. Useknú mu hlavu. 

Anton Hykisch, spisovateľ, bývalý veľvyslanec SR v Kanade: Som za prijatie návrhu poslanca NR SR B. Škripeka o zákaze predaja tlače, ktorá ohrozuje mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov. Nejde o žiadne obmedzenie slobody slova, ani porušenie občianskych práv. Je to štandardné opatrenie na ochranu mladistvých v celom slobodnom svete. V každej predajni novín či v stánku po celých USA a v Kanade sú erotické periodiká umiestnené na osobitnom a ťažko prístupnom mieste. Podobne je to na všetkých medzinárodných letiskách.

Na druhej strane si myslím, že toto opatrenie  prichádza k nám už neskoro. Jeho účinok v praxi bude minimálny. Erotické periodiká sa ilegálne širili napr. na školách dávno, vždy a počas rôznych režimov.. Aj v akože kresťansky orientovaných krajinách – napr. počas Slovenského štátu 1939-1945. Starší sa pamätajú…

Problém nie je v existencii a šírení erotiky a pornografie. Problém je, prečo stále existuje – a narastá DOPYT po tomto žánri u detí a mladistvých? Tu kdesi zlyháva rodina, škola, médiá, celá spoločnosť. To nie je o legislatíve, ale o hierarchii hodnôt každého z nás a o bezmocnosti pri formovaní vlastných detí.

"Nejde o žiadne obmedzenie slobody slova, ani porušenie občianskych práv. Je to štandardné opatrenie na ochranu mladistvých v celom slobodnom svete."
Anton Hykisch

Zdieľať

Anton Ziolkovský, rím.-katolícky kňaz: Iniciatívu poslanca Škripeka treba podporiť. Jestvuje dostatok serióznych názorov, ktoré potvrdzujú vážne škody z predčasného prebúdzania sexuality. Je síce pravdou, že zábava (vrátane tej s erotickým obsahom) sa stále viac presúva na internet, kde nie je dostatočne regulovaná, nová legislatíva môže byť signálom, že bulvarizácia sexuality a jej využívanie na komerčné ciele nie sú v poriadku. Žijeme totiž v ére, ktorá prakticky nepozná súkromie. Každodenné reality show sú toho dôkazom. Treba si uvedomiť, že zobrazovanie obnaženého ľudského tela za komerčným účelom hrubo zneucťuje nielen ľudskú dôstojnosť, ale aj inštitúciu manželstva a rodiny. Nehovoriac o tom, že bulvarizácia sexuality vždy v konečnom dôsledku vedie k úpadku mravnosti, čiže k predčasnému pohlavnému životu alebo ku takým typom vzťahov, ktoré sú z pohľadu kresťanskej morálky úplne neprijateľné a spoločensky škodlivé.

Radoslav Procházka, poslanec NR SR za KDH: Ten návrh zákona síce z technickej stránky dokonalý nie je, ale jeho vecný zámer považujem za opodstatnený a podporím ho.

Milan Garbiar, manažér vo firme zaoberajúcej sa počítačovou bezpečnosťou a otec rodiny: Profesionálne sa zaoberám technológiami, ktoré okrem iného umožňuju firmám obmedzovanie nevhodného obsahu svojím zamestnancom. Veľmi veľa majiteľov firiem a manažerov si uvedomuje obrovskú stratu produktivity zamestnancov, ktorí trávia čas na pornografických stránkach, a práve tieto kategórie webov sú filtrované najčastejšie. Vo veľa firmách je navštevovanie takýchto stránok porušením pracovnej disciplíny.

Deti a mladiství sú nie vždy schopní zodpovedne a slobodne rozhodovať, a preto je správne, keď im rodičia a spoločnosť pomáha poukázaním na to, čo je správne a čo nie. Keď spoločnosť zakazuje podávanie alkoholických a tabakových výrobkov mladistvým, analogicky by to malo platiť aj pre pornografiu, ku ktorej sa teraz bežne dokážu dostať aj deti. 

Preto s iniciatívou poslanca Škripeka súhlasím. Tento problém síce definitívne nevyrieši, ale určite zväčší priestor, v ktorom sa ľudia zavislí na pornografii a ohrozené skupiny môžu pohybovať bezpečnejšie. 

"Takáto snaha je chvályhodná. Jej realizácia je však v súčasných podmienkach komplikovaná, priam nemožná."
Ján Čarnogurský

Zdieľať

Ján Čarnogurský, advokát, bývalý premiér SR: Samotná snaha o vytvorenie podmienok, aby na verejnosti nedochádzalo k ohrozeniu mravnosti mládeže, je chvályhodná. Jej realizácia je však v súčasných podmienkach komplikovaná, priam nemožná.

KDH ešte v roku 1990 presadilo zákon SNR čís. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Zákon sa však nikdy v praxi neuplatnil, a to ani po novelizácii v roku 2010. Zákon jednoducho nebolo možné tak presne sformulovať, aby napr. mestská polícia mohla vymôcť jeho dodržiavanie. Predpokladám, že to bude problém aj predloženej novely tohto zákona.

Po 23-ročných skúsenostiach s demokraciou som dospel k názoru, že nemá význam prijímať zákony, ktorých dodržiavanie nebude možné vymôcť štátnou mocou. Treba hľadať cesty, ktorými hoci aj v menšom rozsahu bude možné obmedziť tlačoviny a audiovizuálne diela schopné ohroziť mravnosť mládeže.

Ďakujeme za odpovede.
Lukas Obšitník

Foto: facebook.com/fandimbranovi

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo