KOMENTÁR: O falošnom chápaní európskej rozmanitosti

Máloktoré „európske“ rozhodnutie bolo také absurdné, ako odstránenie svätožiar a krížov z vyobrazenia svätých Cyrila a Metoda. Navyše šlo o pamätnú euromincu Národnej banky Slovenska, vydanú pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu.

Čo by rozhodnutie znamenalo? Pálium svätého Metoda by sa bez krížov zmenilo na obyčajnú stuhu a Metod bez pália by prestal byť biskupom. Odstránením svätožiar akoby sme našich vierozvestcov prestali považovať za svätých. Zmena dizajnu by zobrazenie jednoducho zbavila zásadných atribútov, ktoré svätých Cyrila a Metoda charakterizujú, a budúcoročné oslavy by sa niesli v duchu ich degradovania na menej identifikovateľné postavy.

NBS oznámila, že výhrady k vyobrazeniu v pripomienkovom procese zaslalo „niekoľko krajín“, neskôr sa ukázalo, že pravdepodobne malo ísť o Francúzsko a Grécko. Každopádne sa voči tomuto rozhodnutiu zákonite vzbúrilo slovenské prostredie a ozvali sa slovenskí biskupi aj mnoho osobností od Anny Záborskej, Vladimíra Palka až po opozičné strany, ku ktorým sa na poslednú chvíľu pridal aspoň Ján Podmanický z vládneho SMERu. (Veľký „národniar“ Robert Fico čušal a čuší doteraz, asi z vďaky za to, že mu otcovia biskupi umožnili vystúpiť na svätej omši počas cyrilo-metodskej púte v Nitre.) NBS nakoniec rozhodnutie zvrátila a pre euromincu schválila pôvodný dizajn so svätožiarami a krížmi.

Spor dobre ukazuje, aké absurdné dôsledky má falošné chápanie tolerancie a kultúrnej rozmanitosti. NBS v pôvodnom stanovisku napísala, že požiadavky odstrániť kresťanské symboly boli od Európskej komisie a niektorých štátov „zdôvodnené potrebou rešpektovania princípu náboženskej neutrality vyplývajúceho z článku 22 Charty základných práv Európskej únie.“ Prečítajme si však spomínaný článok 22 Charty, tvorí ho iba jedna veta: „Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.“ Nič viac a nič menej, náboženská neutralita tu spomenutá nie je, a práve naopak sa zdôrazňuje rešpekt k pluralite.

"Nie sme od obdobia komunizmu zase až tak ďaleko, aby nám zakazovanie náboženských symbolov nič nehovorilo."

Zdieľať

Napriek tomu namietajúce inštitúcie článok chápu ako presadzovanie neutrality v zmysle neprítomnosti náboženských prvkov, teda v mene „rešpektovania kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti“ volajú po odstránení našich náboženských symbolov. Práve toto je základom absurdity moderných sekularistov. Vágnosť európskych dokumentov, ktoré chcú vyjsť v ústrety všetkému a všetkým, im takéto chápanie podľa nich umožňuje. Čím iným však v skutočnosti je, ak nie priamym popretím tohto rešpektovania kultúrnej a náboženskej rozmanitosti? Čo sa má rešpektovať, ak sa náboženské symboly majú nakoniec odstrániť?

NBS v pôvodnom vysvetlení argumentovala aj predchádzajúcimi prípadmi odstránenia náboženských symbolov. Ak tým však banka myslela napr. kauzu krížov v talianskych štátnych školách, treba pripomenúť, že Európsky súd pre ľudské práva začiatkom roku 2011 svoje predchádzajúce rozhodnutie zrušil a jeho odvolacia Veľká komora kríže v školách odobrila v presvedčivom pomere hlasov 15:2.

Ak je úsilie banky pripomenúť si príchod vierozvestcov úprimné, mala by na európskej pôde spolu so zástupcami Slovenska trvať na ich zobrazení v takej podobe, ktoré bude autentické a nebude ich znevažovať. Naše kultúrne a náboženské tradície predsa Európu nijako neohrozujú, ale ju naopak obohacujú a rozvíjajú. Nie sme od obdobia komunizmu zase až tak ďaleko, aby nám zakazovanie náboženských symbolov nič nehovorilo.

Lukáš Obšitník

Ilustračné foto: coin-database.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo