Bratia a sestry, hovorí Viktor Orbán

Bratia a sestry, hovorí Viktor Orbán

Čo povedal Viktor Orbán na 500. výročie reformácie.

Viktor Orbán je posledný európsky politik, ktorý berie Martina Luthera vážne. Zdá sa, že niečo podobné chcel docieliť prejavom, ktorý pred pár dňami predniesol pred zaplneným štadiónom v Budapešti.

Po tom ako privítal hostí a excelencie, oslovil publikum ako „bratov a sestry“. Už to je za hranicami predstavivosti v Európe. Politici to nerobia, majú na to svoje dôvody. Orbán sa tiež v úvodnej časti poďakoval za modlitby, je to podľa neho najvyššia forma podpory.

Jeho jazyk sa vymyká západoeurópskym štandardom, ale aj tomu, čo poznáme z Poľska či Severnej Ameriky, pripravte sa na niečo, čo ste dlho nečítali a od politika azda nikdy nepočuli.

Tu je obsiahly úryvok z podstatnej časti Orbánovho prejavu:

„Žijeme v dobe 2 000 rokov po narodení Krista, tisíc rokov potom, ako sa náš prvý kráľ rozhodol, že on a jeho ľud sa stanú kresťanmi a 500 rokov po duchovnej a intelektuálnej revolúcii, ktorá oživila kresťanskú vieru. Toto je náš čas a naše miesto. Božie učenie nás vedie k tomu, aby sme nevideli iba obyčajnú náhodu alebo vrtoch osudu v tom, že práve tu a teraz vedie Maďarsko kresťanská vláda, mali by sme v tom vidieť prejav Božieho milosrdenstva. Veríme tomu, že po období antikresťanskej a internacionalistickej vlády Maďarsko potrebuje čas vlády, ktorá sleduje kresťanské hodnoty. A my prijímame toto zadanie. (...) Veríme, že je to pocta, že v tejto obnove nás prozreteľnosť použila ako svojich služobníkov, naše cirkvi, vládu a slobodné komunity maďarských obyvateľov naprieč karpatskou kotlinou.

Sme vďační Božiemu milosrdenstvu za to, že vykompenzovalo naše slabosti a nedostatok a odpustilo nám naše chyby. Vidíme v tom prejav Božej pomoci, že hoci sa musíme postaviť do cesty mocným silám – dokonca aj globálnym – dokážeme to ustáť a stále stojíme na svojich nohách. Veríme, že je to podstatou našej zodpovednosti, obsiahnutej v povinnostiach našej vlády, aby sme zachovali prístup k životu, ktorý na základe Kristovho učenia urobil veľkou Európu aj Maďarov, chránilo nás v časoch nebezpečenstva a pomohlo nám prejsť duchovnými, intelektuálnymi a národnými krízami.

Nemýlime si naše povolanie s poslaním našich cirkví. Naším povolaním je chrániť spôsob života, ktorý má svoje korene v kresťanstve. Chránime ľudskú dôstojnosť, bránime rodiny, bránime národ a obhajujeme naše náboženské spoločenstvá. Nie je to len úloha, pre nás je to povinnosť a povolanie, ktoré musíme plniť podľa svojich najlepších schopností. Vidíme, že Maďari a kresťanská Európa potrebujú duchovné a intelektuálne obnovenie. Z nášho hľadiska preberáme podiel, ktorý nám bol pridelený ako slobodným ľuďom so slobodnou vôľou a slobodným odhodlaním. Aj Písmo nás učí – a naše skúsenosti vo vláde to potvrdzujú –, že by sme nikdy nemali postaviť dušu proti telu, nikdy by sme nemali stavať svoje finančné a sociálne potreby oproti svojmu duchovnému a intelektuálnemu rastu. Keď pracujeme na tom, aby sme Maďarom umožnili žiť dobre, snažíme sa aj o to, aby sme im umožnili spravodlivejší, šťastnejší a bohatší život, s pozdvihnutými srdcami. Reformácia nás tiež učí, že by sme nikdy nemali stavať dobrý a spokojný ľudský život proti životu, ktorý slúži Božej sláve. Čo je dobré pre spoločenstvo ľudí, to oslavuje aj Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa. To, čo slúži sláve Boha, je najlepšie aj pre ľudí, to je konečným dobrom.

Chceme nielen takú budúcnosť, kde bude mať každý prácu, toto sme už takmer dosiahli, ale aj takú, kde každá forma práce slúži aj sláve Božej, od zametania ulíc po riadenie krajiny. Úprimnú úctu k Bohu, službu ľuďom. Obrysy už vidno. Mosty sa stavajú na Dunaji, spolu s maďarskými univerzitami v Sedmohradsku a stovkami škôlok po Karpatskej kotline. A Felvidék, Podkarpatsko, Vojvodina a Sedmohradsko dnes oslavujú spoločne. Realita mierového zjednotenia národa ponad hranice sa stáva viditeľnou.

Avšak tisícročná biblická sila, ktorá pred 500 rokmi nabrala taký strhujúci rozlet, že sa dostala aj do najmenšej maďarskej domácnosti, nám dnes dáva ešte jednu úlohu. Úlohu, s ktorou veľa zápasili naši predkovia, ale výsledok sa im nepodarilo dosiahnuť. Vieme, že pravda oslobodzuje. Zažili sme to v duševných búrkach, životných skúškach a v našich bojoch za slobodu, ale to, ako možno rozpoznanú pravdu zastupovať tak, aby sme zostali spolu a nie roztrhnutí na časti, to sa ešte  musíme naučiť. Na konečné a veľké zjednotenie národa nebude potrebná len pravda, ktorá nás oslobodí, ale aj udrží pospolu a nebude zjednocovať len časti národa, ale aj maďarské duše.“

Úvodzovky zduplujem: tu končí dlhý citát Viktora Orbána.

Tému Felvidéku azda možno prenechať reakcii slovenského veľvyslanca, čím pokojnejšej, tým lepšej. Dve veci ale povedať treba, už pre ich spoločný menovateľ.

Viktorovi Orbánovi neberiem jeho reformačný zápal. Európa je bez oduševnených protestantov čímsi chudobnejšia, pri 500. výročí to vyniklo viac ako inokedy. Protestanti sami pôsobili, akoby ani nebolo čo oslavovať.

Orbánove prelomenia tabu, odvážne rozhodnutia počas utečeneckej krízy aj presne mierené provokácie môžu byť užitočné pre Maďarsko, azda aj pre Európu. Vždy, keď cielia na pokrytectvo EÚ či Západu, ktorého sme súčasťou.

Týmto prejavom však riskuje presný opak, že ako pokrytec vyznie on sám.

Religiozita v Maďarsku je veľmi nízka, počas jeho vlády sa ďalej znižuje. Maďarsko je krajina s ústavou, ktorá chráni život od počatia a súčasne má jednu z najvyšších potratovostí na celom kontinente. Podobne je to s manželstvom, ústava ho definuje ako zväzok muža a ženy, maďarské právo k tomu dopĺňa zákon o registrovaných partnerstvách. Silné vyhlásenia a opačná realita sú ako maďarské sestry, ktoré sa držia za ruky.

Ak verí Viktor Orbán svojmu poslaniu, o ktorom tak staromódne a transparentne hovorí, jeho slová treba merať činmi. Realita je nateraz žalostne schizofrenická.

Maďarský premiér svoj prejav zakončil zvolaním: „Boh ochraňuj Maďarsko! Soli Deo gloria!”

Nech je tak. Ale naozaj, nielen na mítingu.

 

Foto: FB profil Viktora Orbána

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo