KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Nezavadzaj Duchu Svätému

Niekedy dokážeme veľmi rýchlo a ľahko meniť svoje názory. Dokážeme sa prispôsobiť situácii, v ktorej sa nachádzame. Ježiš v dnešnom evanjeliu kráčal po ceste, pri ktorej sedel slepý človek Bartimej. Tento slepec symbolizuje človeka, ktorý je „na okraji“. Je určitým spôsobom hendikapovaný, odstavený od reality života. Čaká na účinný druh pomoci.

Keď sa Bartimej dozvedel, že okolo neho prechádza Ježiš, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ako veľmi túžil tento človek vidieť Ježiša. Ako veľmi túžil po tom, aby sa nad nim zmiloval, aby ho možno i uzdravil. Niekedy je to práve obyčajný povzdych, ktorý je omnoho silnejší, ako neustále žiadosti a príkazy. „Ježišu, zmiluj sa nado mnou!“ – to sú slová kresťana, ktorý túži po Bohu.

Keď Bartimej volal na Ježiša, bolo zaujímavé všimnúť si reakcie ľudí, ktorí stáli okolo: „Mnohí ho okríkali, aby mlčal.“ Tí, ktorí mali slepcovi pomôcť, bránili mu, aby sa s Ježišom stretol. Pre slepca sa zdala situácia nemožná, nezvládnuteľná, bez riešenia. V našom živote nie je niekedy až také ťažké plniť Božiu vôľu. Častokrát je omnoho ťažšie nebrániť jej, aby sa v našom živote uskutočňovala. Istý človek to raz pomenoval slovami: Nezavadzať Duchu Svätému. Teda neprekážať Bohu, aby aj v nás, a cez nás mohol konať veľké divy vo svete.

"Dôvera slepca je dôverou človeka, ktorý hľadá."

Zdieľať

Ako rieši Ježiš danú situáciu? Zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ A aká bola reakcia okolostojacích ľudí teraz? „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ Ako rýchlo zmenili svoj názor... Tí, ktorí najprv kričali: Buď ticho!, teraz kričia: Neboj sa! Vstaň!

Na Pánovo slovo slepý Bartimej koná niečo nepochopiteľné: „Odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.“ Človek, ktorý absolútne nič nevidel, na Ježišovo slovo vyskočil a šiel k nemu. Dôvera slepca je dôverou človeka, ktorý hľadá. Podobne ako v podobenstve o kupcovi, ktorý hľadal vzácne perly. Keď našiel veľmi vzácnu perlu, vzdal sa všetkého ostatného a išiel za svojim cieľom, pokladom. Ak hľadajúci človek nájde vzácnu perlu – život s Kristom – zabúda na všetko ostatné: majetok, klamlivé radosti, chorobu, trápenie. Byť pri Ježišovi je totiž omnoho väčším darom. 

Ľubomír Majtán
Autor je kňazom Žilinskej diecézy

Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo