Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
05. novembec 2017

Nemáte oprávnenie reinterpretovať právo na život, odkázali štáty Výboru OSN

Výbor OSN pre ľudské práva chcel reinterpretovať „právo na život“ tak, aby znamenalo právo na potrat. Viacero štátov sa postavilo proti.
Nemáte oprávnenie reinterpretovať právo na život, odkázali štáty Výboru OSN

Foto: un.org

V júli tohto roku Výbor OSN pre ľudské práva v prvom čítaní schválil návrh všeobecného komentára č. 36. Ten sa usiluje reinterpretovať „právo na život“ tak, aby z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) boli vylúčené nenarodené deti. Výbor má na starosti monitorovať implementáciu ICCPR.

Začiatkom októbra niekoľko štátov odsúdilo časti komentára č. 36 a dalo Výboru na vedomie, že nemá žiadne oprávnenie ani právomoc tvrdiť, že štáty musia legalizovať potraty.

Pripomienky ku komentáru č. 36 predložil aj Inštitút pre výskum populácie (The Population Research Institute, PRI) spolu s mnohými ďalšími prolife mimovládnymi organizáciami a akademikmi celého sveta. Výbor OSN požiadali, aby rešpektoval právo na život pre nenarodených a nevyliečiteľne chorých. (Celý text PRI je uverejnený tu.)

Poľská delegácia: „Zraniteľným, slabým alebo málo autonómnym ľudským bytostiam, či už v skorých (prenatálnych), alebo neskorých (konečných) štádiách, by sa mala prisudzovať silnejšia, nie slabšia ochrana ich práv.“ Zdieľať

V paragrafe 9 komentára 36 Výbor tvrdí, že článok 6 (Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach) zaväzuje štáty legalizovať potrat v prípadoch zdravia, znásilnenia, incestu, postihnutia plodu a „v situáciách, keď by tehotenstvo do termínu pôrodu spôsobilo žene podstatnú bolesť alebo utrpenie“.

Na rozdiel od garantovania „práva“ na potrat však článok 6 ICCPR uznáva všeobecné právo na život a hovorí:

Každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život. Toto právo má byť chránené zákonom. Nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho života.

Viaceré štáty a mnohé organizácie občianskej spoločnosti zdôraznili, že Výbor nemá právomoc reinterpretovať pakt na niečo iné ako to, na čom sa dohodli štáty pod ním podpísané.

Delegácia USA ostro kritizovala Výbor, že jej komentár je „príliš expanzívny“ a „má len malý alebo žiadny právny základ“. Komentár Výboru podľa nej neposkytuje dostatočné odôvodnenie svojich názorov, ako to kážu „zaužívané pravidlá pri interpretácii zmlúv podľa medzinárodného práva“.

Delegácia USA tiež požiadala Výbor, aby v rámci svojho mandátu pracoval iba s odporúčaniami v súlade s ich nezáväznou povahou a že by sa mal „pri odporúčaní zdržať nariaďujúcich (‚musí‘) alebo záväzných (‚nutné‘) termínov.“

K téme:
OSN sa pohráva s definíciou práva na život Zdieľať

K záväznému tónu odseku 9 vyjadrila výhrady aj austrálska delegácia a uviedla, že „bola znepokojená uvedením niekoľkých príkladov záväzných termínov, informácií a výučby o reprodukčných možnostiach.“

Malta, Poľsko a Ruská federácia jednoznačne popreli právo na potrat v ICCPR. Ruská delegácia celý odsek 9 nazvala „nevhodným“ a Výboru pripomenula, že táto otázka spadá pod právomoc iného orgánu na monitorovanie zmlúv OSN, ktorý na rozdiel od Výboru pre ľudské práva „presadzuje líniu podpory reprodukčného zdravia a prevencie potratov, nie ich podnecovania“.

Maltská delegácia dala najavo, že komentár 36 „v žiadnom prípade nesmie žiadnej strane zakladať povinnosť považovať potrat za legitímnu formu práv na reprodukčné zdravie“.

Poľská delegácia poskytla podrobnú a dôraznú obranu práva na život a uviedla, že ICCPR „musí chrániť život každej nevinnej ľudskej bytosti bez ohľadu na jej štádium vývinu“. „Zraniteľným, slabým alebo málo autonómnym ľudským bytostiam, či už v skorých (prenatálnych), alebo neskorých (konečných) štádiách, by sa mala prisudzovať silnejšia, nie slabšia ochrana ich práv.“

Inzercia

Rakúska delegácia upozornila, že na rozdiel od odseku 9 vyzývajúceho, aby krajiny dekriminalizovali potraty, rakúske právo sankcionuje jednotlivcov, ktorí porušujú štátne zákony o potratoch. Odsek 9 kritizovala aj japonská delegácia, keď uviedla, že medzi zákonmi zakazujúcimi potraty a výskytom takzvaného „nebezpečného“ potratu neexistuje logická súvislosť.

Členské štáty sa však nevyjadrovali len k odseku 9. Mnohí namietali aj proti odseku 10, ktorý navrhuje, že štáty „by mali umožniť“, resp. „by nemali brániť“ praktikám eutanázie.

Viacero štátov varovalo Výbor, aby nezasahoval do otázky asistovanej samovraždy a eutanázie. Pravdepodobne najsilnejší komentár prišiel od nórskej delegácie, ktorá uviedla, že „právo na život nemôže byť bez pokrivenia jazyka interpretované tak, že poskytuje diametrálne opačné právo, konkrétne právo na smrť a na pomoc k nej“.

Na opačnom konci spektra odsek 10 odsúdilo Holandsko v skutočnosti preto, že je príliš reštriktívny.

Tvrdenie, že štáty by mali umožniť selektívne potraty nenarodených detí so zdravotným postihnutím, je diskriminačné, odkázal sesterský Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.  Zdieľať

Je všeobecne známe, že v Holandsku sa rozšírila nedobrovoľná eutanázia a zneužívanie. Jedno z 22 úmrtí tu pripadá na eutanáziu. Tá sa v Holandsku umožňuje dokonca aj psychiatrickým pacientom. Minulý rok začala krajina ponúkať eutanáziu aj pre osoby s demenciounavrhla jej rozšírenie na osoby, ktoré „zavŕšili život“ a nie sú nevyliečiteľne choré.

Dokonca aj Výbor pre ľudské práva sa v pravidelnej správe o Holandsku v júli 2009 vyjadril, že je „znepokojený rozsahom eutanázie a asistovanej samovraždy“ a požiadal túto krajinu, aby preskúmala svoje zákony vo svetle svojich záväzkov k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach.

Vo svojej pripomienke ku komentáru 36 Holandsko požiadalo, aby z odseku 10 bola odstránená kvalifikácia „katastrofický“, a tvrdilo, že obmedzenie eutanázie iba na „katastroficky postihnutých dospelých“ by „stanovilo neprimerane vysokých prah“.

Pravdepodobne jedno z najsilnejších odmietnutí komentára 36 však prišlo nie od zástupcu štátu, ale zo sesterskej organizácie jej autora – od Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD).

CRPD odmietol odsek 9 ako diskriminačný. Tvrdenie Výboru pre ľudské práva, že štáty by mali umožniť selektívne potraty nenarodených detí so zdravotným postihnutím, CRPD kritizoval s tým, že diskriminácia na základe zdravotného postihnutia „zachováva predstavy o stereotypnom postihnutí ako nezlučiteľné z dobrým životom“.

Výbor tiež uviedol, že odsek 9 porušuje články 4, 5 a 8 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

CRPD kritizoval aj odsek 10, keď povedal, že „text zachováva stereotypy o ťažko postihnutých ľuďoch, podľa ktorých by pri ich utrpení bolo lepšie umrieť“. Výbor odporučil, že odsek 10 by sa mal upraviť do podoby, v ktorej by sa namiesto umožňovania eutanázie štátom odporúčalo poskytovanie paliatívnej starostlivosti.

Pôvodný text: Nations Push Back against U.N. Human Rights Committee Attempt to Redefine the ‘Right to Life’. Uverejnené v rámci licencie Creative Commons, preložil L. Obšitník.

Odporúčame

Sila cnosti

Sila cnosti

Manželstvo sa dnes často chápe ako nebezpečenstvo pre peňaženku, hrozba pre dôležitejšie veci v živote, ako je napríklad stať sa byrokratom vo finančnej spoločnosti, asistentom na katedre sociológie alebo čímsi podobným.