KOMPAS VIERY: Ako je na tom tvoja Cirkev?

Salezián Maroš Peciar píše o tom, čo odznelo na minulotýždňovej synode o novej evanjelizácii v Ríme:

Väčšina kresťanov je najradšej, keď sa ich nikto nič nepýta. Dokonca sa ani sami seba nič nepýtajú. Nerozumejú napríklad otázke typu: “Ako súvisí moja viera s mojím životom?” Európsky človek preto vlastne ani nevie, že jeho otázky majú náboženský pôvod.

Pán kardinal Meisner z Kolína si myslí, že prejsť s niekým kúsok cesty môže znamenať veľa, môže znamenať všetko. Netreba poznať odpovede na otázky, stačí tie otázky zobrať vážne.

►Podľa Mons. Babjaka obeta Pavla Petra Gojdiča nebola márna. 250-tisíc grékokatolíkov na Slovensku má k dispozícii 450 kňazov. A ďalších 90 mladíkov je v seminári. Viacerí hodnostári zo západnej Európy nechápavo krútia hlavou. V dobrom.

►Zdá sa, že v Dominikánskej republike je evanjelizácia dobre rozvinutá. Mons. Grullon Estrella rozpráva o malých bunkách cirkevnej štruktúry menších než farnosti. Pripomína mi to naše stretká. Hlavnou výhodou je, že zodpovednosť za chod spoločentva je rozložená medzi laikov a kňazov. Laici sa na túto úlohu pripravujú a učia sa pracovať tímovo. Super, nie?

„My sme sa stratili, alebo Cirkev nás stratila?“, pýta sa manilského arcibiskupa Tagleho jedno dievča. Mladí úprimne hľadajú miesto, kde môžu nájsť Ježiša a kde Ježiš nájde mladých. Cirkev ašpiruje, aby bola práve ona tým miestom. Ale to sa musí naučiť pokore, úcte k človeku a zmyslu pre ticho. Takto by mohla jasnejšie odhaliť tvár Boha. Ježiš to už raz celkom úspešne urobil.

►Koncil chcel obnoviť sviatosť pokánia, ale ľudia prestali chodiť na spoveď. Škoda. Podľa šéfa amerických biskupov treba prijať pozvanie k obráteniu. „To, čo vo svete nefunguje, som ja“, napísal kedysi figliar Chesterton. Zmena zmýšľania a obrátenie srdca sú jadrom Ježišovho učenia. Preto sviatosť pokánia je sviatoťou novej evanjelizácie.

Kardinálovi, ktorý má na starosti Katolícku výchovu, sa sťažovali na jedného kňaza: „Veľa toho o Bohu vie, ale zdá sa, že ho nepozná“. Mnohí majú mániu stať sa veľkými, originálnymi a dôležitými teológmi. „Ste patieri, ktorí pasiete sami seba a nie vám zverené stádo“, odkazuje im sv. Augustín. Zdravý teológ dýcha štúdiom a poznaním, ale aj osobným, živým kontaktom s Bohom.

►Naši ľudia si nemôžu vždy brať príklad z kňazov. Niektorí skôr stádo rozháňajú ako zjednocujú. V seminári sa často prešmykne aj nevhodný kandidát, nemáme dostatok skúsených formátorov. Viacerí biskupi majú silné pokušenie obsadiť mnohé farnosti bez kňaza. Máme síce plné semináre, ale svedčiť o Slove, ktoré kážeme je oveľa ťažšie. To je tak trochu paradoxná situácia v Zambii.

►Kresťania v Európe máme tendeciu stále sa počítať. Chceme sa ukázať sekularizovanému svetu.

Tri recepty vnútornej obnovy kresťanského života podľa Mons. Dagensa z Francúzska: (1) Doba nie je jednoduchá, ale sú v nej náznaky duchovných očakávaní. Treba na ne odpovedať.  (2) Najskôr rozprávať Bohu o ľuďoch, ktorých stretávame, až potom ľuďom hovoriť o Bohu. (3) Pochopiť, že zmyslom Cirkvi nie je samotná Cirkev, ale to, aby sa ľudia stretli so živým Bohom.

Maroš Peciar, SDB
Foto: cyberteologia.it, aclibergamo.it

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo