KOMPAS VIERY: Remake koncilu po 50 rokoch

Štvrtkové otvorenie Roku viery sa nieslo v duchu osobných spomienok, symbolov a poézie. Pápež Benedikt XVI. nepodľahol sydrómu starostlivej Marty. S nadhľadom jemu vlastným udal zásadný tón znovuoprášenia koncilového nadšenia. Cestu zložitých dokumentov a jazyka, ktorému rozumie zopár expertov nahradil spontánnosťou, biblickými obrazmi a emóciou.

Niečo však už muselo byť skôr vo vzduchu. Talianska Katolícka akcia v spolupráci s Rímskou diecézou pripravovali k päťdesiatemu výročiu sviečkový sprievod. Neváhali ho nazvať Krásna koncilová Cirkev. A oplatilo sa. Jedinečnú atmosféru sa podarilo opísať Imrovi Gazdovi tu.

Ešte predtým Benedikt XVI. počas stredajšej audiencie rozprával o Koncile ako o „veľkej mozaike“, o „maľbe“, pred ktorú sa treba opäť postaviť a znovu objaviť „mimoriadne bohatstvo“ jednotlivých „častí“ a „kamienkov“. Ďalej štyri konštitúcie sú štyri svetové strany na „kompase“ , ktorý nás môže zorientovať v časoch „zabúdania na Boha“. „Loď Cirkvi si poslúži týmto kompasom, aby sa mohla vydať na šíre more, do búrok alebo aj pokojných vôd, a doplavila sa bezpečne do cieľa."

Práve taká jednoduchosť a zrozumiteľnosť boli pred 50 rokmi tým veľkým prekvapením v podaní Jána XXIII. Bez prípravy, na záver prvého koncilového dňa sa aj on prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra. A v jednej vete zhrnul pocity toho dňa: „viera, nádej, láska, láska k Bohu, láska k blížnym a všetci spoločne vo svätom Božom pokoji robiť dobro“.

Ten istý tón, aj po piatich desaťročiach, môžeme nájsť v homílii z príležitosti otvorenia Roku viery: „Dnes oveľa viac než inokedy evanjelizovať znamená svedčiť o novom živote, ktorý Boh premenil a takto ukazovať cestu. (...) A na cestu si netreba brať ani palicu, ani chlieb, ani peniaze, ani dve tuniky (porov. Lk 9,3). ale evanjelium a vieru Cirkvi“.

Maroš Peciar
Foto: isifa.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo