KULTUREVUE: Vladimír Palko odhalil tajomstvo Kolosea

Tá kniha sa čítala ako detektívka, povedala mi raz v kuchyni mama. Levov už požičala širšiemu okruhu priateliek.

Toto odporúčanie radovej občianky považujem za najlepšiu obhajobu hrubého spisu, ktorý by mohol vzbudzovať očakávanie nudného a mierne za vlasy pritiahnutého dokazovania morálneho úpadku západnej civilizácie.

Nie je to oheň a síra. Je to jednoduché rozprávanie o vývoji v Európe a Severnej Amerike v posledných desaťročiach – z pohľadu postavenia kresťanov jednotlivcov a z pohľadu pôsobenia kresťanskodemokratických strán. Množstvo faktov, dát a konkrétnych príbehov svedčí o autorovej poctivej robote. Jasná argumentačná línia svedčí o jeho schopnosti usudzovať.

Ten úsudok je ako objav Platónovho filozofa oslobodeného z jaskyne, s ktorým sa Vladimír Palko musí podeliť. Ako niekto, kto „vidí“. Spolu s ním čitateľ zrazu vidí zákonitosť vinúcu sa (povojnovou) históriou: zbabelosť kresťanských politikov zoči-voči životom nenarodených detí či nechcených starcov, následne presiaknutie spoločnosti scestnou falošnou toleranciou, následne krutá netolerancia voči nositeľom zdravého (= prirodzeného) rozumu. Tento záver autor ilustruje plným priehrštím príkladov o prepúšťaní zamestnancov za poznámku o homosexuáloch na Facebooku alebo odoberaním adoptovaných detí rodičom, ktorí im odmietajú pozitívne prezentovať homosexuálny životný štýl. Logicky sa pýta, či sa budú napokon odoberať rodičom tohto zamerania aj vlastné deti.

"Nie je to oheň a síra. Je to jednoduché rozprávanie o vývoji v Európe a Severnej Amerike v posledných desaťročiach..."

Zdieľať

Osobitný detektívny nádych majú kapitoly o vývoji slovenskej kresťanskej demokracie. Ak v častiach o svetovej politike čitateľ nazerá za kulisy cez poznámky typu „keď som sa ako minister vnútra stretol na večeri s pani barónkou...“, v slovenskom kontexte ho autor doslova pozve do zákulisia. Samozrejme, je to veľmi subjektívny príbeh – ale o to zaujímavejší, pestrejší, pravdivejší. Novinári a iní nositelia bremena požiadavky na profesionálnu objektívnosť dávno vedia, že tá neexistuje. Existuje len úprimná snaha o pravdu a spravodlivosť.

Palkova kniha je pozvaním na šikmú plochu. Aha: toto všetko môžeš mať, keď sa pošmykneš. A o toto všetko prídeš. Vďaka autorovej optike a osobnému svedectvu si môže čitateľ odniesť povzbudenie zaprieť sa a nešmyknúť. Uvidí dôsledky kompromisov a ohýbania svedomia a rozhodne sa v najbližšom rozhovore bezducho nepritakávať priateľovi na vzťah na skúšku, „veď vieš, dnes je to také ťažké...“. Začuje ozvenu stále aktuálneho „kto mňa vyzná pred ľuďmi...“ a uverí potrebe vernosti.

Terézia Rončáková
Foto: Pavol Rábara

PALKO, Vladimír: Levy prichádzajú. Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii. Vydavateľstvo Michala Vaška : Prešov, 2012, 487 s.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo