Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
02. október 2017

BVS: Zlegalizovať svoje pripojenie na kanalizáciu môžete už len do 15. októbra

Ide o poslednú príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., (BVS) uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, aby zlegalizovali svoje pripojenie na verejnú kanalizáciu. Po 15. októbri prídu pokuty. Viac v rozhovore s Ing. Zsoltom Lukáčom, EMBA, generálnym riaditeľom BVS:

BVS: Zlegalizovať svoje pripojenie na kanalizáciu môžete už len do 15. októbra

Generálny pardon ste vyhlásili 20. júna 2017. Čo Vás k tomu viedlo? 

Generálny pardon vnímame v prvom rade ako ústretový krok voči našim zákazníkom, aby si upravili zmluvné vzťahy s našou spoločnosťou a nemuseli platiť vysoké pokuty a náhradu škody za neoprávnené pripojenie na verejnú kanalizačnú sieť.

Koľko zákazníkov túto ponuku doposiaľ využilo?

Počty sa menia každým dňom. Ku koncu septembra sme v rámci pardonu zaevidovali už takmer štyritisíc žiadostí o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.

 

Generálny pardon, ktorý bol pôvodne vyhlásený do konca augusta, ste predĺžili do 15. októbra. Uvažujete nad jeho prípadným ďalším predĺžením?

S touto možnosťou nepočítame. Posledný augustový týždeň, kedy sa schyľovalo k ukončeniu pôvodného termínu generálneho pardonu, sme zo strany našich klientov zaznamenali enormný nárast záujmu o zlegalizovanie pripojenia. Z tohto dôvodu sme predĺžili otváracie hodiny na našich kontaktných centrách a následne sme sa rozhodli predĺžiť generálny pardon až do 15. októbra. Veríme, že takmer štyri mesiace predstavujú dostatočne dlhé obdobie. Navyše, generálny pardon sprevádzala aj informačná kampaň s upozornením na vysoké pokuty v prípade, že si občania svoje povinnosti nesplnia. Podrobné informácie o generálnom pardone spolu s návodom ako postupovať a tlačivom na vyplnenie dostali naši zákazníci aj poštou. Sme presvedčení, že sme z našej strany urobili všetko potrebné na to, aby sa informácie o generálnom pardone dostali k čo najväčšiemu počtu našich zákazníkov.

Inzercia

BVS disponuje špeciálnou technikou, ktorá bude po 15. októbri nasadená na odhaľovanie nelegálnych pripojení na kanalizáciu. Môžete nám ju priblížiť?

Ide o špeciálne vozidlo, ktoré do kanalizačnej siete spustí kameru s osvetlením a následne podrobne zmonitoruje nielen prípadné poruchy na potrubí, ale aj všetky pripojenia na kanalizáciu. Použijeme aj dymový generátor, ktorý vháňa dym do kanalizácie. Priamo z ulice môžeme sledovať miesta, z ktorých dym vychádza, čím sa okamžite odhalia všetky, teda aj nelegálne pripojenia. V prípade identifikácie takýchto pripojení hrozia fyzickým osobám pokuty do výšky 300 EUR a právnickým až do výšky 3000 EUR.

Pokuty sú skutočne vysoké. Čo majú Vaši zákazníci urobiť, aby zlegalizovali svoje pripojenie?

Celý proces sme sa snažili čo najviac zjednodušiť. Stačí, keď zákazník do 15. októbra 2017 osobne doručí, alebo poštou na adresu BVS zašle vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu“, ktoré je uverejnené na našej webovej stránke www.bvsas.sk, v sekcii Formuláre na stiahnutie. Taktiež sa môže priamo obrátiť na pracovníkov kontaktných centier BVS. Keďže po uvedenom termíne už legalizácia pripojenia na kanalizáciu bez sankcií nebude možná, odporúčam všetkým, ktorí sa našu ponuku rozhodli využiť, alebo nad ňou ešte uvažujú, aby tak urobili čím skôr a nenechali si to na poslednú chvíľu. Z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu v závere generálneho pardonu by podanie žiadosti nemuseli stihnúť. Verím, že každý uvedomelý zákazník využije ponuku generálneho pardonu, čím sa vyhne pokutám a náhradám škôd, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu vyšplhať až do výšky tisícok EUR.

foto: BVS

Odporúčame

Úspešný mladý primátor mení rodné mesto

Úspešný mladý primátor mení rodné mesto

Starobylá Levoča zažíva novú dynamiku. Oživenie turistického ruchu v meste nastalo po nástupe mladého primátora, ktorý vie, že turizmus prináša prácu. Profit z tohto kroku majú hlavne domáci podnikatelia ponúkajúci reštauračné služby, suveníry a tradiční remeselníci.

BVS: Zlegalizujte bez pokuty svoje pripojenie na kanalizáciu do 15. októbra

BVS: Zlegalizujte bez pokuty svoje pripojenie na kanalizáciu do 15. októbra

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS) predĺžila generálny pardon do 15. októbra. Je to posledná príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s BVS uzatvorenú zmluvu na odvádzanie odpadových vôd, aby zlegalizovali svoje pripojenie na kanalizáciu. Po tomto termíne budú pokutovaní. Viac v rozhovore s Mgr. Rastislavom Gajarským, finančno-obchodným riaditeľom BVS.