Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
26. september 2017

Kotlebovci chcú zákonom zriadiť domobranu, zriaďovať ju majú VÚC

Na Slovensku by mala vzniknúť domobrana s cieľom plniť najmä preventívnu funkciu. V návrhu zákona s takouto iniciatívou prichádzajú poslanci ĽSNS. Národná rada SR bude o právnej norme rokovať na októbrovej schôdzi.

Kotlebovci tvrdia, že zákonom chcú zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov SR a tiež ochrany verejného poriadku. Domobrana má byť čiastočne dobrovoľnícky poriadkový útvar v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov (VÚC).
      

ĽSNS pripomína, že bezpečnosť obyvateľov by mal zabezpečovať Policajný zbor SR a v obciach a mestách aj obecná, resp. mestská polícia. "Prax však ukazuje, že tieto zložky často zlyhávajú najmä pri plnení úloh na úseku prevencie, a to najčastejšie z dôvodov obmedzených personálnych kapacít a finančných zdrojov," tvrdia poslanci v dôvodovej správe.
      

Dôkazom toho je podľa nich vysoká kriminalita, a to najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných a asociálov. "Výsledkom toho je, že slušní ľudia v mnohých regiónoch Slovenska sú týmito asociálmi obťažovaní, okrádaní, napádaní a aj znásilňovaní a vraždení," argumentujú s tým, že život v týchto oblastiach sa stáva doslova neznesiteľným, občania strácajú dôveru v štát a jeho orgány a mnohí sa snažia z týchto oblastí Slovenska doslova utiecť.
      

Navrhovateľom právnej normy sa nepáči, že ministerstvo vnútra dlhodobo odmieta zriadiť, resp. obnoviť v minulosti zrušené obvodné oddelenia Policajného zboru vo viacerých takýchto problémových lokalitách, a to aj napriek petičným akciám občanov a žiadostiam zo strany starostov obcí. Ako jeden zo spôsobov riešenia tejto situácie na miestnej úrovni preto vidia vytvorenie alternatívneho bezpečnostného orgánu, ktorý bude podporovať a dopĺňať verejné služby štátnej a obecnej polície všade tam, kde tieto služby z akýchkoľvek dôvodov absentujú alebo nepostačujú.
      

Zákon počíta s tým, že domobrana bude poriadkovým útvarom zriaďovaným samosprávnym krajom všeobecne záväzným nariadením. Zastupiteľstvo každého VÚC by sa teda mohlo slobodne rozhodnúť, či na svojom území domobranu zriadi, alebo nie. Jej hlavnou úlohou má byť preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany životov zdravia a majetku občanov, ako aj verejného poriadku na území kraja. Domobrana má zároveň úzko spolupracovať s príslušnými útvarmi Policajného zboru a obecnej polície.
      

Najvyšším riadiacim orgánom domobrany by malo byť krajské veliteľstvo na čele s krajským veliteľom menovaným a odvolávaným zastupiteľstvom samosprávneho kraja. Najnižším článkom organizačnej štruktúry by boli miestne jednotky pôsobiace na území jednej alebo viacerých obcí. Príslušníkmi domobrany by mohli byť len občania Slovenskej republiky, ktorí sú bezúhonní, dovŕšili zákonom stanovený vek a ktorí sú telesne, duševne a odborne spôsobilí na plnenie úloh a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území príslušného kraja.
      

Z hľadiska kompetencií majú mať príslušníci domobrany oprávnenia podobné právomociam príslušníkov obecnej polície, avšak každú zadržanú osobu by bezodkladne odovzdali príslušníkom Policajného zboru. Zároveň na rozdiel od obecnej polície by neprerokúvali žiadne priestupky, a teda by ani neudávali pokuty za ich spáchanie. V prípade, že by pri výkone služby zistili spáchanie priestupku, oznámili by to ihneď polícii.
 

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.