KOMENTÁR: Errata k Bezákovi

V prípade odvolania arcibiskupa Bezáka vládne priveľa emócií a niektoré tvrdenia treba poopraviť.

Mnoho ľudí vrátane autora tohto článku si v arcibiskupovom nedeľnom vystúpení nevšimlo pár vecí, ktoré posúvajú udalosť mierne iným smerom. Bezák v závere kázne hovorí, že mu nebolo povedané, čo konkrétne spravil zle a že nemal o čo oprieť podanie demisie. Kto si však znova pustí začiatočnú časť, kde Bezák číta nunciov list, zistí, že to nie je celkom tak.

Nunciov list: "Jeho Svätosť Benedikt XVI. po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala od 22.1. do 1.2.2012, ako aj s písomnou odpoveďou Vašej Excelencie ohľadom problémov, ktoré povstali počas apoštolskej vizitácie a vážnych obvinení vznesených voči Vašej Excelencii, Svätý Otec hlboko zarmútený touto situáciou po dlhom uvažovaní a intenzívnej modlitbe sa rozhodol pre dobro Cirkvi požiadať Vašu Excelenciu o odstúpenie z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. (...)"

Teda arcibiskup Bezák ešte pred doručením prvej žiadosti o odstúpenie sa písomne bránil voči obvineniam proti nemu, čiže ich musel poznať. Jedna z hlavných výhrad voči odvolaniu, že ani on nepoznal oficiálne dôvody, takto vypadáva.

Zdieľať

Môžeme špekulovať, či Bezák zavádzal úmyselne, alebo iba (v emocionálne vypätej kázni) chcel naznačiť, že oficiálne dôvody nepovažuje za pravé a že tie skutočné nepozná. Pravdou však stále je, že odvolanie biskupa z funkcie (nie jeho preloženie) je zriedkavý postup, ktorý sa robí iba veľmi výnimočne. V západných krajinách, kde sa dejú očividné pochybenia od dlhoročných vieroučných deformácií napr. až po pedofilné škandály, je demisia biskupa veľmi nevídaná udalosť. Ak sa aj udeje, jej dôvodmi bývajú navyše verejne známe udalosti.

Slovensko tak zažíva emocionálne veľmi napätú atmosféru. Pritom by nemuselo byť neprimerané si priznať, že okrem „kampane“ prevažne liberálnych médií svoj diel zodpovednosti za to má aj úplné nezvládnutie komunikácie zo strany cirkevných predstaviteľov, resp. priamo hovorcu KBS. Miesto toho, aby využil svoje kontakty na odkomunikovanie historicky bezpochyby výnimočnej udalosti, priblížil, čo sa v podobných situáciách deje inde vo svete, aké sú zaužívané postupy Vatikánu a pod., v drvivej väčšine iba informoval, že „KBS nemá žiadne informácie“, do ničoho nevstupuje a nebude sa k tomu vyjadrovať, prípadne oponentov ironizoval ako konšpirátorov typu Dana Browna. So všetkou úctou, ale takto zodpovedný komunikátor nepracuje.

PS: Podľa vyjadrenia hodnoverného zdroja, ktoré sa ku mne dostalo po zverejnení článku, sa list nuncia nezakladá na pravde v zmysle, že Bezák naozaj nepozná ako výsledky vizitácie ani výhrady voči nemu, a nunciov list je nesprávne naformulovaný. Otázniky takto zostávajú naďalej.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo