Vláda schválila posledné dve oblasti akčných plánov stratégie integrácie Rómov

Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov medzi majoritou a rómskou populáciou, ale i uplatňovanie možností bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou. Aj to sú opatrenia, ktoré stanovujú akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti nediskriminácie a oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. Akčné plány v posledných dvoch oblastiach strategického materiálu integrácie Rómov dnes schválila vláda.

"Cieľom akčných plánov je zvýšiť účinnosť ochrany Rómov pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním a tiež zmierňovať stereotypy a predsudky majoritnej spoločnosti voči Rómom," uvádzajú predkladatelia materiálu, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (nominant Mosta-Híd). Poukazujú v tejto súvislosti i na prieskumy a výskumy Agentúry Európskej únie pre základné práva, Európskej komisie, ale aj Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR, ktoré v predchádzajúcich rokoch potvrdili, že na Slovensku existuje vysoká miera diskriminácie Rómov, sprevádzaná nízkou mierou informovanosti o možnostiach ochrany pred diskrimináciou.
      

Obdobie realizácie opatrení, smerujúcich k čiastkovým a globálnym cieľom, bolo stanovené na obdobie štyroch rokov 2017–2020. V oblasti nediskriminácie sa okrem vzdelávacích projektov pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie, spomína aj personálne posilnenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), ale aj vytvorenie verejného zoznamu advokátov pre oblasť porušenia antidiskriminačného zákona so zameraním na Rómov.
      

V oblasti iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie je medzi navrhovanými opatreniami vytvorenie celoplošnej komunikačnej stratégie s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov, taktiež výskum dobrej praxe riešenia rómskej problematiky a zabezpečenie medializácie príkladov dobrej praxe najmä vo verejnoprávnych médiách.
      

Na základe konzultácií so zainteresovanými subjektmi uvádzajú predkladatelia materiálu aj indikatívny rozpočet na realizáciu jednotlivých aktivít. Odhadovaná suma je v prípade oblasti nediskriminácie 51.378.945,45 eura a v oblasti integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie 271.000 eur. Časť týchto prostriedkov je možné čerpať z prostriedkov európskych a štrukturálnych fondov (EŠIF).
      

Akčné plány v spomínaných oblastiach završujú proces prípravy akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a dopĺňajú už prijaté akčné plány v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného zabezpečenia.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo