Ars Poetica (Ján Švantner)

Ars Poetica (Ján Švantner)

Foto: TASR, Miroslav Košírer

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne.

Ján Švantner
Arspoetica
 

Nech viac nerodí sa báseň
z bolesti a smútku,
z bezútešných nocí,
z ničivých úzkostí a strachu,
z podlosti, zo zrady, z hnevu,
z márnivej pýchy,
z mrchavej túžby po poctách, po imaní,
z dymu kaviarní a klubov,
z bezvetria redakcií,
z prázdnych sŕdc a ešte prázdnejších hláv,
zo smiešnych receptov pre cituplné slečny,
z predstieranej skromnosti,
zo slovíčok,
z rutiny...!
Nech narodí sa, ako sa rodí dieťa,
z lásky a krvi,
z čistého vzduchu polí,
zo zádumčivej piesne hôr,
zo svetla rodnej krajiny,
z vábivého letu vtákov,
z oslnivej oblohy,
z jasných dní vysoko v horách,
z voňavých lesov,
z pramenitej vody,
z ovocia žiarivej jesene,
zo všetkých prostých a krásnych vecí,
zo spomienky, ktorá vznieti radosť,
z prekvapivej metafory,
z vášnivej melódie,
z podmanivej farby obrazov,
z dotyku ženy,
z ľudského dychu,
z robotných rúk,
z potom a krvou splatenej pravdy,
zo smädu po poznaní,
z presvedčenia,
z mlčania,

z ľudskej nádeje!

 

Ján Švantner (1949), básnik, prekladateľ, esejista, publicista a redaktor, vstúpil do slovenskej poézie básnickou zbierkou O snežnom srdci (1972). Prvé slová, ktoré mi o ňom prichádzajú na um – tichý, čistý lyrik. Úprimný k sebe i k čitateľovi.

Spomínam si, ako sme sa kedysi zoznámili na chodbe vysokoškolského internátu v Mlynskej doline – podali sme si ruky a jeho oči vyslali ku mne plaché svetlo s prísľubom kamarátskeho vzťahu.

„Hľadanie plnosti a celistvosti života je... materinským znamienkom básne, pravda, nie hľadanie cestou ľahšieho odporu,“ píše autor na záložke svojej básnickej zbierky Lampa, z ktorej som vybral prítomnú báseň Arspoetica (Smena, Bratislava 1986, edícia Erb, ilustroval Milan Bočkay, typografia Pavol Blažo). A Vincent Šabík o Švantnerovi píše, že „vždy berie vážne básnické slovo, poetickú udalosť slova“.

                                                                                    

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo