Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Spoločnosť
26. august 2017

Správna vec z nesprávnych dôvodov

Ako katolíci praktizujeme prirodzené plánovanie rodičovstva preto, že sa snažíme poslúchať Krista a jeho Cirkev – nie preto, že si myslíme, že budeme mať vďaka tomu pohodlnejší životný štýl.
Správna vec z nesprávnych dôvodov

Ilustračné foto: flickr.com

Týždeň 23. - 29. júla bol Národným týždňom povedomia o prirodzenom plánovaní rodičovstva, ktorý propagovala stránka Konferencie katolíckych biskupov USA a komentovali ho viacerí katolícki blogeri. Mnohí katolíci bez rozpakov pejú chvály na PPR, iní prezentujú čestnejší, zraniteľný opis výziev spojených so snahou o vernosť katolíckemu učeniu. Jedným z dôvodov, prečo PPR zostáva kontroverznou a ťažkou témou – dokonca i v zbožných katolíckych kruhoch – je ten, že spôsob, akým sa prezentuje medzi ľuďmi, často padá za obeť prúdu amerikanistickej herézy, ktorá je presvedčená, že vernosť Kristovi sa môže ľahko snúbiť so snahou o materiálny úspech a osobné naplnenie.

Amerikanistická heréza bol súbor teologických presvedčení a praktík populárnych v 90-tych rokoch 19. storočia, ktoré odsúdil pápež Lev XIII. Väčšina z nich spadá do širšieho trendu modernizmu a obsahovala podporu jasného oddelenia Cirkvi a štátu, no amerikanizmus zdôrazňoval i jedinečnosť a výnimočnosť amerického ľudu, amerického národa a americkej Cirkvi.

Amerikanizmus zdôrazňoval jedinečnosť amerického národa a tým aj americkej Cirkvi. Pápež Lev XIII. to odmietol, no predpoklad výnimočnosti ešte stále vidno v časti amerického katolicizmu. Zdieľať

Pápež Lev XIII. v encyklike Testem benevolentiae nostrae z roku 1899 odsúdil americký partikularizmus a odmietol myšlienku „niektorých, čo si predstavujú, že Cirkev v Amerike je odlišná od toho, čím je v ostatnom svete, a chceli by to.” Diskusie o tom, či Levov popis odrážal realitu v Spojených štátoch, v nasledujúcich rokoch zväčša ustali, i keď základný predpoklad o americkej výnimočnosti ešte stále preniká do niektorých aspektov amerického katolicizmu.

Jemný vplyv tohto prístupu vidíme v katolíckej spisbe či v učení, ktoré zdôrazňujú, ako poslušnosť katolíckej viere spôsobí, že „všetko bude lepšie“. Takéto myslenie predpokladá, že ak je niečo správne a dobré, musí to byť nevyhnutne i „ľahšie“, „šťastnejšie“ či „väčšmi napĺňajúce“. Podľa tohto uvažovania môže katolík žiť typickým americkým životom, s peknou meštiackou prácou, domom na predmestí a bielym latkovým plotom – azda len s tým rozdielom, že miesto dvoch detí má rodina tri či štyri.

Istá časť literatúry o PPR ako aj katolíckej sexuálnej literatúry padá presne do tejto pasce. Napríklad Holy Sex!: A Catholic Guide to Toe-Curling, Mind-Blowing, Infallible Loving (Svätý sex! Katolícky sprievodca slastným, extatickým a neomylným milovaním) od Dr. Gregoryho Popcaka (v zásade pravoverného mysliteľa) tvrdí, ako naznačuje už jeho názov, že keď sa budú páry riadiť katolíckym učením o sexualite, bude ich skúsenosť v spálni šťastnejšia a vzrušujúcejšia. Podľa iných organizácií venujúcich sa PPR táto metodológia zlepší nielen sexuálny život, ale prakticky aj všetko ostatné v manželskom živote. Americká internetová stránka Ligy pár páru tvrdí: „Moderné metódy PPR sú rovnako či ešte viac účinné než všetky možnosti antikoncepcie okrem sterilizácie.“

Všetci, čo sa pokúšali praktizovať PPR – zvlášť s inými podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí sa snažia poslúchať učenie Cirkvi – vedia, že je to nezmysel. PPR funguje pri prevencii tehotnosti vtedy, ak má žena jasný, konzistentný cyklus. Mnohé ženy ho nemajú. „Účinné“ dodržiavanie PPR za týchto okolností v praxi znamená zdržiavať sa sexu týždne, mesiace a v zriedkavých prípadoch azda dokonca aj roky.

Čo je však zásadnejšie, táto myšlienka, že nasledovať Krista a jeho Cirkev by malo byť „lepšie“, „šťastnejšie“ či „ľahšie“, nie je náukou evanjelia. Je to materialistická, utilitaristická ideológia v katolíckom rúchu. Snažil sa sv. Pavol presvedčiť zblúdenú korintskú Cirkev o jej sexuálnych prehreškoch tak, že sa odvolával na túžbu jej členov žiť „plnší“, romantický, sexuálne uspokojený život?

Nie, miesto toho vyhlásil: „Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Korinťanom 6, 18-20)

Práve katolicizmus v posteli s amerikanizmom by chcel zjednotiť učenie Cirkvi so svetským úspechom. Katolíci na miestach ako Pakistan, Irak, Kongo a Čina, kde je každodenným údelom veriacich prenasledovanie a chudoba, sa takouto hlúposťou nedajú pomýliť.

Inzercia

Po 5 rokoch manželstva a potácania sa cez prirodzené plánovanie rodičovstva môžem dosvedčiť, že má skutočné výhody pre vzťah s mojou ženou a pre môj duchovný rast. No nikdy som neveril propagande, že PPR je jednoduché a ľahké. Zdieľať

Tým samozrejme nechcem povedať, že PPR v skutočnosti nemá pre manželstvo dôležité výhody. Mnohé z nich predstavuje stránka Konferencie katolíckych biskupov USA, okrem iného budovanie silnejšej dôvery a spolupráce medzi manželmi, vštepovanie cnosti a sebaovládania, ako i lepšie chápanie tela a cyklu ženy. Skutočne však záleží len na poslednom bode, ktorý uvádzajú biskupi: „[PPR] ctí boží plán manželskej lásky!“ Ako katolíci praktizujeme PPR preto, že sa snažíme poslúchať Krista a jeho Cirkev – nie preto, že si myslíme, že budeme mať vďaka tomu šťastnejší životný štýl na ceste k sebarealizácii.

Tento mesiac budem oslavovať piate výročie manželstva – a päť rokov potácania sa cez PPR. Môžem dosvedčiť, že PPR má skutočné výhody pre vzťah s mojou ženou a pre môj duchovný rast. No ako bývalý protestant, ktorý si myslel, že bude celý život používať antikoncepciu, som nikdy neveril propagande PPR, ktorú do nás hustili počas manželskej prípravy. Naše manželstvo to potvrdilo: v roku 2016 sa vírus Zika rozšíril do Thajska, kde bývame. Krátko predtým sme boli tehotní s naším tretím dieťaťom. Každý, vrátanie niektorých našich milých protestantských priateľov, na nás naliehal, aby sme radšej používali antikoncepciu než abstinovali. Rozhodli sme sa pre to druhé a bolo to ťažké. Nič príjemné na tom nebolo.

Veľká väčšina Američanov vie, že život bez antikoncepcie je chaotický, ťažký a prekážkou naplnenia osobných a profesionálnych cieľov. Žiadne mudrovanie o „zlepšení sexuálneho života“ ich nepresvedčí o opaku. Postaviť svoj štandard na tomto vrchu – tak ako mnohí obhajcovia PPR – znamená zlacniť nielen PPR, ale i Cirkev a v konečnom dôsledku Krista.

Sme poslušní, lebo milujeme. V tejto poslušnosti nachádzame opravdivejšiu a väčšiu radosť, ktorá presahuje tento svet a zjednocuje nás s našou najväčšou láskou, Ježišom, živým Bohom. „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 10-11). Kristus nemal na mysli radosť zo vzrušujúcejšej skúsenosti v posteli.

Casey Chalk
Autor je spisovateľ žijúci v Thajsku, editor ekumenickej webovej stránky Called to Communion (Povolaní k spoločenstvu) a študent teologickej školy Panny Márie na Christendom College. Písal aj pre New Oxford Review a pre Ethika Politika o pakistanskom spoločenstve žiadateľov o azyl v Bangkoku.

Pôvodný text: The Right Thing for the Wrong Reasons.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Obrátení na východ

Obrátení na východ

Keď celebrujúci kňaz dvíha svoje ruky a svoj hlas k Bohu v modlitbe a poklone, vedie ľudí a berie ich so sebou. Nie sú divákmi, skôr spolupútnikmi, ktorí hľadia spolu s kňazom v ústrety Kristovi.