Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
04. apríl 2012

AKTUÁLNE: Do Žiliny prišiel rakúsky Halík

rak_tit.jpg Píše Rakúsko cirkevné dejiny? Na túto otázku sa snažili hľadať odpoveď účastníci prednášky a diskusie v Nadácii Polis v Žiline v sobotu 31. marca, na ktorú bol pozvaný rakúsky katolícky kňaz Helmut Schüller, zakladateľ a iniciátor tzv. Farárskeho hnutia (P...

Píše Rakúsko cirkevné dejiny? Na túto otázku sa snažili hľadať odpoveď účastníci prednášky a diskusie v Nadácii Polis v Žiline v sobotu 31. marca, na ktorú bol pozvaný rakúsky katolícky kňaz Helmut Schüller, zakladateľ a iniciátor tzv. Farárskeho hnutia (Pfarrer-Initiative) v Rakúsku.

Nadácia Polis je pôda, na ktorej sa v rámci žilinského regiónu dlhodobo objavujú témy a diskusie na najrôznejšie témy, pohľady a vízie. Často nové, provokujúce, nie masové, ktoré by možno nemali šancu zaznieť niekde inde. Helmut Schüller už pár rokov svojimi názormi a víri vody v katolíckej cirkvi v Rakúsku. Jeho iniciatíva je však na Slovensku medzi veriacimi skoro úplne neznáma a podľa kuloárnych informácií bola jeho prítomnosť v Žiline priam neželaná a oficiálnymi cirkevnými kruhmi ignorovaná.

Rakúsky Halík

U našich susedov je však známou osobnosťou. Do roku 1999 pôsobil ako generálny vikár Viedenskej arcidiecézy a manažér charity. Keďže upozorňoval na škandály v Cirkvi a vyzýval kňazov a Cirkev na otvorenosť, transparentnosť a zverejňovanie tabuizovaných tém, musel z funkcie odísť. Dnes je farárom, prednáša na vysokej škole a jeho popularita v Rakúsku by sa dala porovnať s českým teológom Tomášom Halíkom.

Jeho aktivity vygradovali minulý rok v lete, keď spolu s asi 200 rakúskymi kňazmi adresovali biskupom tzv. Výzvu k neposlušnosti. Napriek tomu Schüllera nesuspendovali, biskupi síce reagovali kriticky, ale Vatikán nedal doteraz žiadne oficiálne vyjadrenie.

Za väčšie práva laikov

Čo vlastne Schüllerova Farárska iniciatíva obnáša? Podľa jeho slov vychádza predovšetkým z učenia Druhého vatikánskeho koncilu a jeho snahy vpustiť do Cirkvi čerstvý vzduch, ktorý nie je vždy príjemný a často je spojený s prievanom. Farárskej iniciatíve ide o dôsledné naplnenie troch veľkých koncilových tém. Prvou témou je budovanie communia – spoločenstva. V Cirkvi ako mystickom tele Ježiša Krista sú si všetci jej členovia bratmi a sestrami – nikto nie je väčší ani menší. Preto aj laici, kompetentní a vzdelaní, majú mať právo a možnosť verejne ohlasovať Božie slovo a kázať.

Druhou témou je pastoračná blízkosť – Cirkev sa má po koncile snažiť znovu priblížiť k človeku. Podľa Schüllera však Rakúsko bojuje s akútnym nedostatkom kňazov a situácia sa paradoxne rieši spájaním farností a vedie k ešte väčšej anonymite. Tu vidí riešenie v malých spoločenstvách s veľkou úlohou laikov, kde sa kňaz a veriaci vzájomne o seba starajú a kňaz žije medzi ľuďmi, spolu s ich problémami. Na príklade farských rád, kde majú laici len poradný hlas a kňaz ten rozhodujúci, sa Schüller zasadzuje za väčšiu právomoc laikov zúčastniť sa na živote Cirkvi. Moc spolupodielať sa napr. i na voľbe biskupov je podľa neho znakom hodnosti a zodpovednosti, ktorá im, ako členom Cirkvi, patrí. Táto snaha je podľa neho vnímaná v oficiálnych cirkevných kruhoch skôr ako nebezpečenstvo prieniku svetského ducha na miesta, kam nepatrí.

Inzercia

Eucharistia pre rozvedených

Tretí koncilový odkaz je starostlivosť o pokrstených. Keďže každý pokrstený je nositeľ Ducha Svätého, má okrem angažovanosti aj právo, aby o neho bolo postarané. Týka sa to najmä rozvedených a znovu zosobášených veriacich, ktorí sú z Cirkvi podľa cirkevného práva vylúčení. Farárska iniciatíva im chce umožniť pristupovať k Eucharistii, rovnako ako i členom iných kresťanských cirkví.

Schüller tvrdí, že v týchto troch témach bola po koncile v Cirkvi „zatiahnutá ručná brzda“ a akékoľvek iniciatívy na obnovu boli umlčané. K Farárskemu hnutiu v Rakúsku sa podľa neho pridalo asi 200 kňazov, ktorí pracujú medzi ľuďmi a majú skúsenosť, že práve vďaka ich snahe o spomínanú reformu sa mnohí do Cirkvi opäť vrátili. Iniciatíva rovnako silno rezonuje aj vo svete, hlavne v Írsku, kde má podporu niekoľkých stoviek kňazov. Zdôraznil, že nechcú rozkol, tých bolo v dejinách už priveľa, ale pohyb, obnovu a zmenu súčasného prílišného klerikarizmu v Cirkvi.

Dôraz na vlastné svedomie

Ich Výzva k neposlušnosti obsahuje sedem bodov, v ktorých sú spomínané predstavy o obnove spísané ako reakcia na dlhodobú ignoráciu reformných snáh cirkevnou kúriou. Ide o prejav hlasu ich svedomia, ktorý nie je v rozpore s kňazským sľubom, lebo kňaz sa svedomia vysviackou nezrieka. Podľa Schüllera je svedomie po Bohu druhá najvyššia inštancia, ktorú treba počúvať.

Neposlušnosť v mnohých spomenutých otázkach je v Cirkvi už teraz prítomná (napr. vysluhovanie Eucharistie tým rozvedeným, ktorí žijú úprimne v novom vzťahu) a autoritou ticho trpená, lebo meniť cirkevné právo sa nikomu nechce. Rovnako sú členovia Iniciatívy za rušenie povinného celibátu a za svätenie žien, ktoré podľa nich vychádza z princípu rovnosti muža a ženy podľa Biblie.

Potreba zmeny

V diskusii v Žiline zazneli mnohé kritické hlasy, ktoré boli skeptické hlavne v otázke, či svedomie nie je príliš subjektívna norma, na ktorej chcú stavať. Rovnako poslušnosť je hodnota, ktorá má v živote kresťana význam. Nestala by sa Cirkev uplatnením týchto požiadaviek protestantskou cirkvou? Schüller oponuje s tým, že na rozdiel od čias reformácie, keď bol veľmi malý priestor na diskusiu, moderná Cirkev dnes musí vedieť čeliť kritike a zrelou a uvedomelou diskusiou hľadať riešenia. Neposlušnosť je slovo, ktoré bolo použité úmyselne – aby ich iniciatíva zarezonovala a túto diskusiu rozpútala.

Monika Maroszová
Foto: Ľubo Bechný

Odporúčame

AKTUÁLNE: Bohovia a ľudia idú do našich kín

AKTUÁLNE: Bohovia a ľudia idú do našich kín

boludia2_0.jpg Do slovenských kín prichádza tento týždeň film o trapistických mníchoch O bohoch a ľuďoch. Získal Hlavnú cenu poroty Cannes 2010. Rok 1996, Alžírsko. Moslimskí radikáli ničia všetko, čo je v krajine cudzie. Skupina francúzskych mníchov si uvedomuje rizi...