Nečakaná otočka amerických slniečkarov

Nečakaná otočka amerických slniečkarov

Ilustračná foto:wikimedia.org

Mladí Američania sú oveľa väčšími liberálmi, ako boli ich rodičia. Jedinou prekvapivou výnimkou je otázka potratov. V tejto téme mladí pomaly menia svoj názor.

Už dlhé desaťročia v USA platí, že každá nastupujúca generácia je v kultúrno-etických otázkach liberálnejšia, ako boli tie pred ňou. A platí to aj pre generáciu mileniálov, teda mladých ľudí do veku tridsať rokov, najmladšiu dospelú generáciu.

Či už ide o témy ako legalizácia marihuany alebo manželstvá osôb rovnakých pohlaví, zastáva táto skupina väčšinovo silno ľavicovo-progresívny postoj. Potvrdzujú to nielen prieskumy, celonárodne sa to ukázalo v nedávnych prezidentských voľbách. Ak by sa prezident USA vyberal len podľa hlasovania mileniálov, vyhrala by Hillary Clinton s 504 voliteľskými hlasmi, pričom Donald Trump by ich získal len 23 a vyhral by len v piatich štátoch.Tento vývoj ide ruka v ruke s tým, ako mladá generácia odpadáva od náboženstva (kresťanstva). Dnes sa až tretina mileniálov nehlási k žiadnemu náboženstvu, čo je postoj, ktorý v generácii ich starých rodičov takmer neexistuje (len osem percent ľudí nad sedemdesiat percent sa považuje za neveriacich).

No existuje jedna zásadná kultúrno-etická téma, ktorá celému tomuto trendu odporuje a nie je úplne jasné prečo. Tou témou je postoj k potratom, resp. k ukončeniu života pred narodením.

Mladí proti potratom

Aj v tejto oblasti dlho platilo pravidlo, že čím mladší ročník, tým liberálnejší prístup k téme. Napríklad začiatkom deväťdesiatych rokov platilo, že mladí ľudia vo veku 18 – 29 rokov boli najvýznamnejšou skupinou zastávajúcou voľný prístup k potratom („mal by byť legálny za každých okolností“), keď sa k tomuto názoru hlásilo až 36 percent vtedajších mladých. To bolo nielenže výrazne viac, ako bol celonárodných priemer (25 percent), ale aj suverénne najviac zo všetkých vekových skupín.

Súhlas vekových skupín s názorom, že potraty by mali byť nezákonné za akýchkoľvek okolností.

To sa ale postupne začalo meniť. Z generácie mladých ľudí 18- až 29-ročných zastávalo podľa  merania Gallupovho inštitútu túto pozíciu 24 percent, čo je menej u respondentov vo veku 30 až 40 rokov (28 percent). Ešte zaujímavejšie je, že zo všetkých vekových skupín bolo medzi mileniálmi najviac tých, podľa ktorých by potraty mali byť zakázané za každých okolností (myslelo si to 23 percent).

Prieskumov na túto tému je v USA celkom dosť. Pri inom s inak položenou otázkou, a síce, či by potraty nemali byť povolené vôbec alebo len v extrémnych prípadoch, sa o niečo viac ako polovica mileniálov priklonila k tejto voľbe.

Podľa ďalších prieskumov je podiel odporcov potratov medzi mladými menší, no stále platí, že pri rovnakej metodike je ich viac, ako to bolo v generácii pred nimi.

Zaujímavé je, že taký postoj k potratom, aký počas kampane prezentovala Hillary Clinton, podľa ktorej má byť potrat právom ženy až do veľmi neskorého tehotenstva, zastáva len 17 percent mileniálov.

Taký postoj k potratom, aký počas kampane prezentovala Hillary Clinton, podľa ktorej má byť potrat právom ženy až do veľmi neskorého tehotenstva, zastáva len 17 percent mileniálov. Zdieľať

Ako hodnotí výrazne liberálny Newsweek, zdá sa, že mladá generácia prikladá téme potratov oveľa vyšší morálny apel ako predchádzajúca generácia. Newsweek tiež citoval šéfku najvýznamnejšej pro-choice organizácie Nancy Keenan, podľa ktorej stará garda aktivistov generácie Roe, teda generácie, keď sa potraty zlegálnili, už vymiera. Naproti tomu, píše magazín, aktivistov proti potratom „je tak veľa a sú takí mladí“.

Iní mileniáli

Mileniáli však majú svoje výrazné odlišnosti. Na túto generáciu už neplatia tradičné nálepky, ktoré desaťročia formujú americkú verejnú debatu v tejto veci – teda označenia „pro-life“, resp. „pro-choice“. Významná časť mileniálov, ktorá sa tituluje ako pro-choice, keď dôjde na konkrétne otázky (ste za obmedzenie za takých a takých podmienok), odpovedá skôr ako proliferi.

Protipotratové cítenie v tejto generácii nemá totiž taký jednoznačný pôvod ako v predchádzajúcich generáciách. Tam bolo späté so spoločenským konzervativizmom či náboženským presvedčením a toto dnes pri mladej generácii neplatí. Aj preto veľká časť tých, ktorí sa názorovo stotožňujú s pro-life hnutím, sa s ním necíti byť spojená ani s ním nesympatizuje.

Odporcovia potratov v mladej generácii vystupujú inak. Ešte viac ako predtým sa v téme angažujú samotné ženy a hlásia sa skôr k sekulárnemu pohľadu na svet, pričom ako argument používajú pojmy, ktoré doteraz používali skôr zástancovia potratov: feminizmus, emancipácia a ľudské práva či diskriminácia, opisuje v reportáži atmosféru v tábore pro-life mileniálov magazín Slate. Toto sú heslá, ktoré aktivizujú mladú generáciu. Podľa jednej z líderiek sekulárneho pro-life hnutia spoločnosť, ktorá núti ženy k emancipácii cez potraty a násilie, v skutočnosti ženám ubližuje a útočí aj na ich ľudské práva.

Generácia ultrazvuku a beštia Gosnel

Všetky tieto argumenty však nie sú nové. Kľúčové je, že v mladej generácii vidno v základnom nastavení zmenu. A síce v tom, že plod pred narodením nie je len zhluk buniek, ale ľudská bytosť.

Otázka znie, prečo k tomuto posunu dochádza.

Podľa jednej interpretácie má na mladých oveľa väčší vplyv ako nekonečné debaty a protesty jednoduchá vec – obrázky z ultrazvukov. Vďaka ich ľahkej dostupnosti dnes prakticky všetci rodičia majú možnosť zdieľať tieto fotografie na sociálnych sieťach alebo v robote medzi kolegami. Lacno nadobudnuteľné obrázky visia doma na chladničkách medzi rodinnými fotkami a pre mileniálov boli prvým kontaktom s ich súrodencom, vidia ich tak milióny mladých ľudí. Staršie generácie, ktoré sa podieľali na presadení legalizácie potratov pred štyridsiatimi rokmi, takýto pohľad do sveta pred narodením nikdy nemali.

No v generácii mladých okolo tridsiatky takmer s istotou každý zažil zdieľanie takejto fotky. Navyše postupujúca technológia stále viac uľahčuje identifikáciu „plodu“ s človekom. Na moderných 3D snímkach z ultrazvukov už možno rozpoznať kontúry človeka vo veľmi ranom štádiu vývoja. A to účinne nabúrava predstavu o tom, že ide len o zhluk buniek, a nie o človeka s jeho právami. 

(Niektoré z týchto fotografií sa stali virálnymi, napríklad známa fotka Fetus Fonzie, kde nenarodené dieťa dáva „palec hore“.)

Denník Boston Globe, keď uvažuje o tom, prečo sa mileniáli otáčajú chrbtom dejinnému vývoju, hovorí aj o iných dôvodoch, prečo je táto generácia v tejto téme konzervatívnejšia, ako by sa čakalo. Je to generácia, ktorá si je vedomá, že prežila, hoci potraty už boli legálne. A nepozerá sa na to ako na samozrejmosť.

Je ďalej možné, že na imidž pro-choice v posledných rokoch mali vplyv aj niektoré kauzy, ktoré sa dlho verejne prerokovávali. V USA napríklad zarezonoval prípad Kermita Gosnela, lekára, ktorý vykonával potraty aj mimo legislatívnych mantinelov, vo viacerých prípadoch dokonca už na deťoch, ktoré sa narodili. (Pripravuje sa uvedenie filmu do kín.)

Iným prípadom boli zasa nahrávky zástupcov potratových kliník Planned Parenthood o obchodovaní s biologickým materiálom odobraným z potratených detí, ktorý odštartoval celonárodnú diskusiu o tom, či vôbec takýto biznis má byť dotovaný z verejných zdrojov. (Pred dvomi rokmi sme priniesli širší článok na túto tému Mať deti je zlo, ktorý opisuje dotovanie Planned Parenthood zo strany Obamovej administratívy a následne organizácia finančne podporila jeho prezidentskú kampaň.)

Ako konštatoval americký Newsweek, ktorý je veľkým zástancom čo najširšieho práva na potrat, ak dnešní lídri pro-choice tábora nenájdu spôsob, ako efektívnejšie presvedčiť mladú generáciu, je možné, že postupne dôjde k odklonu od vývoja za posledných päťdesiat rokov, keď mali prevahu zástancovia potratov.

Zatiaľ to vyzerá, že pohľad na fotky nenarodených detí je príliš silný, aby sa dal prebiť doteraz používaným marketingom.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo