TÉMA: Pastiersky list na Facebooku

„Viem, že hneď ako sa začne čítať pastiersky list, prestávame počúvať a viem, že tak bude aspoň čiastočne i pri tomto liste. Napriek tomu Vás prosím o chvíľu pozornosti. Nebude dlhý.“ Týmito slovami začal administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec novoročný pastiersky listPráve jeho text o márnotratnej Európe dosiahol zaujímavý úspech. Nebýva u nás totiž zvykom, aby sa pastiersky list šíril na internete, zbieral „lajky“ na sociálnych sieťach, či preposielal v mailoch.

Bezák: Musia byť všeobecné

Pastierske listy sa stali v cirkvi tak trochu fenoménom. Ešte sa však nestalo, že by si jednu z jeho vlastností priznal aj samotný autor či autori. Mons. Bublinec v liste naznačil, že pastierske listy nie sú pre veriacich príliš atraktívne počúvanie. „Všetko písané a čítané v kostoloch, ale nie iba tam, je dosť veľký problém. Ľudia majú radi priamu reč a kontakt očami,“ ozrejmil pre Postoy.sk.

Trnavský arcibiskup Róbert Bezák si myslí, že otázka atraktívnosti pastierskych listov môže stáť aj tak, či ľudia počúvajú homílie. „Iste, čítaný text je určite monotónnejší, avšak pre tých, ktorí sa zaujímajú o mienku a odporúčania Cirkvi, to nemusí byť problémom,“ hovorí pre náš portál. Arcibiskup si myslí, že dôvodom nezáujmu o pastierske listy môže byť ich všeobecnosť. „Je možné aj to, že sa pastierske listy niektorým ľuďom zdajú príliš všeobecné, avšak tu treba pozerať na to, že Cirkev sa vyjadruje k veciam principiálne.“ Bublinec vidí riešenie v prvku prekvapenia. „Keď sa niečo číta, musí to prekvapiť,“ hovorí. „Autor sa musí vyhnúť frázam, ktoré všetci ľudia poznajú a vypínajú pozornosť,“ myslí si diecézny administrátor.

Sv. Pavol vedel písať

Odkiaľ vznikol vlastne nápad, aby sa biskupi prihovárali veriacim cez pastiersky list? „Začiatok praxe apoštolských listov je z apoštolského ustanovenia, najmä apoštol Pavol často využíval túto formu správy a vyučovania ním založených cirkevných spoločenstiev,“ hovorí pre Postoy.sk profesor kánonického práva Ján Duda. V kánonickom práve sa síce nikde nepíše výslovne o pastierskych listoch, ale vyplývajú z neho. „Nachádza sa to v kánonickom práve implicitne. Diecézny biskup je vo svojej diecéze najvyšším pastierom (vedie jemu zverený Boží ľud), učiteľom (vyučuje jemu zverený Boží ľud) a kňazom (posväcuje jemu zverený Boží ľud),“ vysvetľuje Duda.

„Keď sa niečo číta, musí to prekvapiť.“ Mons. Marián Bublinec

Zdieľať

I keď možno za pastiersky list považovať aj apoštolský list Svätého Otca, u nás pod pojmom pastiersky list máme zväčša na mysli list, ktorý sa číta namiesto homílie. Podľa toho, kto je jeho autorom, môžeme hovoriť o liste diecézneho bispkupa alebo o liste Konferecnie biskupov Slovenska. Na otázku, ktorá z dvoch foriem je vhodnejšia, sa podľa trnavského arcibiskupa nedá paušálne odpovedať. „Záleží, či ide o tému významu pre diecézu alebo celospoločenskú oblasť. V druhom pripade je namieste vyjadrenie celej KBS,“ povedal Bezák.

Keď píšu biskupi

Keď chce KBS vydať pastiersky list, na začiatku je iniciatíva jedného z biskupov. „Pastiersky list KBS vzniká na základe návrhu jedného z členov KBS a ak následne väčšina biskupov s témou listu súhlasí. Návrh na napísanie pastierskeho listu zvyčajne schvaľuje KBS na svojom plenárnom zasadaní,“ ozrejmuje proces pre Postoy.sk výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Aj keď sa pod pastiersky list KBS podpíšu všetci členovia, pre uľahčenie procesu sa po odsúhlasení témy vyberie jeden z členov KBS. Ten potom „preberie za prípravu listu zodpovednosť, vypracuje prvý návrh a zapracuje pripomienky ostatných biskupov. Finálne znenie pastierskeho listu schvaľujú všetci členovia KBS buď na plenárnom zasadaní alebo spôsobom ,per rollam', čiže každý sa písomne vyjadrí, či s takýmto znením súhlasí,“ pokračuje Ziolkovský. Keď je list schválený, zasiela ho generálny sekretariát KBS na všetky biskupské úrady. Tie ho ďalej distribuujú kňazom, väčšinou elektronicky alebo poštou.

Spoločné, no nepovinné

Aj keď sa biskupi zhodnú na znení pastierskeho listu, ešte to neznamená, že sa musí čítať v každej diecéze. Túto skutočnosť si mohli vyskúšať v Trnavskej arcidiecéze v júni roku 2010. Pred parlamentnými voľbami vydala KBS spoločný pastiersky list, trnavský arcibiskup však nechal na rozhodnutí kňazov, či ho chcú čítať. On sám namiesto čítania pastierskeho listu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa kázal. „Postoj trnavského arcibiskupa k pastierskemu listu k voľbám 2010 bol jeho osobným rozhodnutím, nakoľko si myslí, že pastierske listy neriešia situáciu pred voľbami,“ vysvetlil vtedy pre Postoy.sk dôvody rozhodnutia kancelár arcibiskupského úradu Rastislav Nemec. Kňazi, ktorí list chceli prečítať, si ho museli stiahnuť z webstránky KBS. To, že Róbert Bezák nechcel čítať „predvolebný“ pastiersky list, vedeli aj na KBS. Hovorca biskupov Jozef Kováčik potvrdil, že list diecézny biskup čítať nemusí. „Diecézny biskup je pastierom svojej diecézy. Právne ho povinnosť prečítať pastiersky list nezaväzuje,“ povedal pre Postoy.sk. Tento rok biskupi spoločný pastiersky list pred voľbami nechystajú.

Kým biskup sa môže teda slobodne rozhodnúť, či pastiersky list schválený svojimi „kolegami“ prečíta, alebo nie, v inej situácii je kňaz voči svojmu diecéznemu biskupovi. Podľa profesora Dudu sú kňazi v takomto prípade povinní list prečítať. „Vyplýva to aj z toho, že sú viazaní poslušnosťou voči svojmu biskupovi, ktorému pomáhajú pri správe, vyučovaní a posväcovaní Božieho ľudu diecézy. A v prípade pastierskeho listu ide o posolstvo, ktoré chce diecézny biskup odovzdať ľudu svojej diecézy a toto posolstvo sa týka večnej spásy priamo alebo nepriamo,“ tvrdí Duda. Okrem poslušnosti je dôvodom aj skutočnosť, že v diecéze je najvyšším pastierom a učiteľom Božieho ľudu biskup. Výnimkou by mohli byť iba vážne pochybnosti vo svedomí kňaza. Ako upozorňuje Duda, list by „nemusel prečítať iba vtedy, ak by mal vážne výhrady pred Bohom vo svojom svedomí, že v liste biskup píše niečo, čo je v rozpore s náukou spásy“.

Ak predsa len kňaz odignoruje pastiersky list, dopúšťa sa podľa súdneho vikára Spišskej diecézy deliktu. „Aj keď sa výslovne v trestnom kánonickom práve nikde nepíše o cirkevných trestoch za ignorovanie čítania pastierskych listov, predsa kánon 1399 predpokladá bližšie nešpecifikované porušenia božieho alebo cirkevného zákona, ktoré si zo závažnosti alebo škandalóznosti zaslúžili potrestanie,“ hovorí Duda. Podľa jeho slov jednorazová ignorancia pastierskeho listu takýmto prípadom na potrestanie nie je, no v prípade úmyselného opakovnia nevylučuje, po predbežnom napomenutí, aj možnosť aplikácie cirkevného trestu.

Kedy sa prihovoriť?

Pastierske listy dokážu vyvolať u veriacich rozličné reakcie. Podľa toho, pri akej príležitosti sa list číta alebo čo obsahuje. Podľa arcibiskupa Bezáka má pastiersky list zmysel najmä pri otázkach, ku ktorým sa Cirkev potrebuje vyjadriť, ako sú otázky ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Hlas je potrebné pozdvihnúť i na ochranu rodiny a sviatočných dní, ktoré sú priestorom pre stretnutie a spoločný čas. V prípade krízy povzbudzovať k solidarite a pomoci núdznym,“ vysvetlil. „Pastiersky list by mal zaznieť vtedy, keď si ho spoločnosť nejakým spôsobom pýta, alebo keď je dezorientovaná a pýta sa ako ďalej,“ myslí si Marián Bublinec.

Hlas je potrebné pozdvihnúť i na ochranu rodiny a sviatočných dní, ktoré sú priestorom pre stretnutie a spoločný čas." Arcibiskup Róbert Bezák 

Zdieľať

Okrem morálno-etických a sociálnych tém môžeme, i keď zriedka, vidieť ako motív listu aj politickú situáciu a potrebu na ňu reagovať. Podľa Bublinca pastierske listy pred voľbami majú zmysel, ak nehovoria ľuďom, čo majú robiť a koho voliť. „Oveľa lepšie je robiť tak ako Karol Wojtyla ako biskup. Je o ňom známe, že formoval svedomie ľudí, učil pravým hodnotám, a potom sa nebál, že sa rozhodnú zle. Ale rozhodnutie nechal na človeka.“ Príkladom by mohol byť spišský pomocný biskup Andrej Imrich, ktorý nechal poslať veriacim v diecéze svoj pohľad na voľby v roku 2010. V texte nevyjadril konkrétny politický názor, no nabádal voliť zodpovedne. V opačnom prípade je podľa neho výsledok, "že v parlamente sa ocitnú ľudia s takým správaním, za ktorých sa treba hanbiť a úctu si potom vymáhajú cez zákon o vlastenectve“.

Trochu kontroverzným počinom bol pastiersky list na Veľkonočnú nedeľu minulého roku, ktorý sa venoval okrem veľkonočných sviatkov aj téme sčítania obyvateľstva. Katolícki biskupi apelovali na priznanie sa k svojej viere, čo samo o sebe nevyvoláva až takú kontroverziu, no menej pochopiteľné sa mohlo zdať načasovanie, a síce čítanie pastierskeho listu miesto homílie v najväčší sviatok v roku.

Biskupi dokázali viac ráz aj príjemne prekvapiť. Napríklad pastierskemu listu k výročiu Nežnej revolúcie z roku 2009 sa dostalo uznania komentárom v biznis týždenníku ako príklad skvelej bilancie spoločnosti. V liste biskupi trefne pomenovali mentalitu, keď napísali, ako sa „zvyšuje tiež tlak na nečestné spôsoby konania v oblasti podnikania…“ Všimli si tiež, že „keď obyčajný človek niečo pokazí alebo urobí zle, okamžite nasledujú tvrdé sankcie, (...) ale keď tak konajú ,iní' ľudia, keď niekto spreneverí milióny, často sa nevyvodia žiadne dôsledky.“

Pavol Rábara
Foto: autor

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo