Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
17. január 2012

K VECI: Katolícka vec ako dar, nie konštrukcia

gkc 1-text_0tit.jpg Už viac než rok vám Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s Postoy.sk prináša preklady článkov prestížneho amerického portálu The Catholic Thing. Portál je „fórom pre inteligentné katolícke komentáre“, pričom vybrané články sa prekladajú aj do fra...

Už viac než rok vám Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s Postoy.sk prináša preklady článkov prestížneho amerického portálu The Catholic Thing. Portál je „fórom pre inteligentné katolícke komentáre“, pričom vybrané články sa prekladajú aj do francúzštiny, taliančiny, španielčiny. Veríme, že slovenské preklady prispejú k pozdvihnutiu úrovne katolíckej ideovosti u nás. Dnes vám prinášame zamyslenie Jamesa Schalla nad poslaním portálu The Catholic Thing.

Keď tak nad tým uvažujem, nikdy som sa vlastne neopýtal môjho kolegu, Roberta Royala, prečo nazval tento portál The Catholic Thing (Katolícka vec). Presný dôvod by sme azda mohli nájsť v niektorom z prvých článkov a Robert má určite pripravenú jasnú a pohotovú odpoveď na túto otázku, no niekedy môže byť užitočné – a azda aj zábavné – trošku si o tom pošpekulovať.            

Jednou z možností by mohla byť bežná otázka: „o čo ide“, resp. „akú vec máš na mysli“. Pýtajúci sa zaujíma, čo chce ten druhý urobiť, ako zmýšľa, z čoho vychádza. Prečo robí to, čo robí? Čo nám chce povedať? Je nejaké vysvetlenie pre jeho správanie?

Cirkev večne stará a večne nová

Niektorí ľudia majú vypestovaný odpor ku katolicizmu. Iní si myslia, že je to celé hlúposť, akási kuriozita, alebo že je to skrátka niečo divné. Ďalší sa domnievajú, že katolicizmus je starý, obnosený, no dnes už nemoderný klobúk, ktorý sa do tejto doby nehodí. No len čo príde nejaká vážnejšia udalosť alebo nastane nejaká ťažko zvládnuteľná situácia, väčšina ľudí sa poteší, že niekto v niečo verí, a to aj vtedy, keď väčšina netuší, čo to vlastne znamená.

Samozrejme, že cirkev sa nesnaží zakrývať to, čo vyznáva. Dalo by sa povedať, že základné princípy katolicizmu boli prakticky od začiatku online. Dvanásti apoštoli počuli výzvu „choďte a učte všetky národy“, ktorú prakticky okamžite prijali, a to aj napriek tomu, že sa cítili na túto úlohu – vzhľadom na svoje slabé životopisy – úplne nepripravení.  

Podstatnou črtou Cirkvi však je – ako hovorí Augustín – že je „večne stará, a večne nová“. Ak sa niekomu podarí ukázať, že katolicizmus neučí to, čo učil od začiatku (a mnohí sa o to pokúšajú), tak potom to môžeme zabaliť. Faktom však je, že intelektuálna história cirkvi si veľmi dobre pamätá konanie mysliteľov, náboženstiev a vlád, ktorých cieľom bolo pretvoriť Cirkev na niečo, čím ona, ustanovená samotným Kristom, nikdy nechcela a ani nikdy nemala byť.

Už od začiatku bolo jasné, že nie každý bude ochotný načúvať hlasu cirkvi, keď zistí, o čom katolíci hovoria. V minulosti, ale aj dnes, sú prijímané drastické kroky na zamedzenie pokojného šírenia či praktizovania toho, čo katolíci vyznávajú alebo čo odporúčajú. Iní si zase zapchávajú uši ako Pavol z Tarsu, aby nepočuli, čo Štefan hovorí o Ježišovi, keď ho kameňujú.

Chestertonova Tá vec: Prečo som katolík

Keď som sa dozvedel o The Catholic Thing, hneď sa mi tento názov spojil s Chestertonovou knihou z roku 1929: The Thing: Why I Am a Catholic (Tá vec: Prečo som katolík). Túto pozoruhodnú knihu napísal Chesterton sedem rokov po svojej konverzii z anglikánskej viery na katolicizmus v roku 1922. Podľa jeho vlastného vysvetlenia pod „tou vecou“ mal na mysli Cirkev. Ako je možné, že „tá vec“ je stále tu?

Kedykoľvek tú knihu čítam, stále ma pobaví jeden z dôvodov, ktorý v nej Chesterton uvádza. V čase vydania knihy sa katolíci akosi častejšie zaoberali otázkami súvisiacimi s hlavnými protestantskými cirkvami.

Aj Chesterton sa týmito otázkami zapodieval. Zistil, že v skutočnosti ani jedna z týchto cirkví v praxi neverí v teológiu, ktorú ich zakladatelia použili na to, aby sa odtrhli od Ríma. Každá z nich sa svojím spôsobom buď prispôsobila svetu, alebo ho poprela. Toto zistenie viedlo Chestertona k otázke, prečo sa podobným smerom nevydala aj katolícka cirkev. Logická, no azda trochu prekvapivá odpoveď znie: pápežstvo.

Inzercia

Jeden z redaktorov The Catholic Thing, Hadley Arkes, minulý týždeň uviedol, že spolu s legalizáciou potratov naša civilizácia znovuzaviedla kult obetovania detí. Chesterton v roku 1929 napísal:

Pre katolíkov je základnou dogmou Viera, že všetky ľudské bytosti, bez akejkoľvek výnimky, boli špeciálne utvorené, stvárnené a takpovediac zahrotené ako šípy zamerané na terč, v ktorého strede je Svätosť. Je pravdou, že rukoväť je vybavená slobodnou vôľou, a spolu s ňou aj tieňom všetkých tragických možností, ktoré slobodná vôľa so sebou prináša; faktom je, že Cirkev (neustále si uvedomujúc odvrátenú stranu pravdy, ktorú novodobí skeptici ešte len teraz objavujú) vidí celkom zreteľne potenciálnu tragédiu človeka. To však nijakým spôsobom neruší veľkoleposť jeho potenciálnej slávy. V istom zmysle je dokonca jej súčasťou, pretože sloboda sama osebe je slávou.

A práve o tom je portál The Catholic Thing.

Dar, nie konštrukcia

Vždy ma pobaví, keď mi seriózni akademici vysvetľujú „ako sa veci v skutočnosti majú“ – keď napríklad tvrdia, že človek nie je ničím výnimočný, nemá slobodnú vôľu, to čo robí v konečnom dôsledku nemá vplyv na nič, že nemá žiadny osobný konečný cieľ, za ktorého dosiahnutie by bol zodpovedný, že ho nečaká žiadna tragédia, alebo že hriech je iba ilúziou.

Zástancov tohto mimoriadne naivného pohľadu však môžeme nájsť už v starej aj novej zmluve – polemizoval s nimi Augustín, Akvinský, Platón aj Aristoteles. Všetky takéto skeptické recepty smerujú k beznádeji, a to uzná každý, čo i len trochu vnímavý skeptik.

Portál The Catholic Thing je o sláve, o slobode, o pravde a o dôstojnosti, ktorou sme boli obdarení. Sme presvedčení, že každá z týchto vecí je darom a nie niečím, čo by si mohol človek vykonštruovať sám. 

James V. Schall, S. J.
Autor pôsobí ako profesor na Georgetown University a je jedným z najplodnejších amerických katolíckych autorov. Jeho najnovšou knihou je The Mind That Is Catholic (Myseľ, ktorá je katolícka).

Pôvodný text: The Catholic Thing, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (Alessandro Prada, licencia CC).

Odporúčame

K VECI: Sedmoro potrieb pre cirkev v roku 2012

K VECI: Sedmoro potrieb pre cirkev v roku 2012

Písal sa rok 1989 (ako ten čas letí!), keď som napísal článok pre vianočné vydanie časopisu Crisis pod názvom Good Guys Finish First: Ten Reasons to Smile This Christmas (Dobrí budú prví: Desať dôvodov na úsmev počas týchto Vianoc). To znamená, že už dve desaťročia a aj na začiatku tohto nového rok...

K VECI: Univerzalizmus tohto sveta

K VECI: Univerzalizmus tohto sveta

Nietzsche_1882-text.jpg Rímska ríša vo svojich filozofických východiskách inkorporovala všetkých pod jeden zákon, do jedného bratstva a jedného jazyka. Hovorí sa, že aj prirodzený zákon je univerzálny, keďže viaže všetkých ľudí. Neberie do úvahy hranice či ľudské dele...

KOMENTÁR: Hľadá sa verejný intelektuál

KOMENTÁR: Hľadá sa verejný intelektuál

slovensko2012_2.jpg Zdalo sa, že takmer 20 rokov po vzniku Slovenskej republiky sa v nej už dokázala sformovať životaschopná občianska spoločnosť. Hlboké názorové rozdelenie, fragmentácia a neschopnosť účinne reagovať na spoločenské a politické neduhy dokazujú, že to ...