Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
28. december 2011

CIRKEV 2012: Slovenská nuda, africký rast a noví mučeníci

cirkev12.jpg Nuda na Slovensku; v Ríme unavený pápež kontra silný Bertone. K tomu vzostup kresťanstva v Ázii a Afrike spojený s čoraz intenzívnejším vydávaním mučeníckeho svedectva viery. Aj taký bude rok 2012 pre katolíkov u nás a vo svete. Búrlivejšie časy katolíkov...

Nuda na Slovensku; v Ríme unavený pápež kontra silný Bertone. K tomu vzostup kresťanstva v Ázii a Afrike spojený s čoraz intenzívnejším vydávaním mučeníckeho svedectva viery. Aj taký bude rok 2012 pre katolíkov u nás a vo svete.

Búrlivejšie časy katolíkov na Slovensku v budúcom roku nečakajú. Rytmus života viery u nás budú udávať tradičné udalosti: púte, modlitbové stretnutia, tradičné festivaly či ďalšie putovanie relikvie sv. Cyrila po krajine. Niet sa čo čudovať, ozajstný duchový „boom“ nastane až v roku 2013 pri príležitosti jubilea príchodu bratov zo Solúna. 

Napriek tomu by istým oživením mohli byť nové biskupské vysviacky. Od leta čaká na svojho biskupa Banskobystrická diecéza. Podľa informácií, ktoré sa v biskupstve pozvoľna šíria, však meno jeho novej hlavy nebude zrejme známe skôr než pred Veľkou nocou. Okrem toho, druhému pomocnému biskupovi by sa iste potešili aj dve metropolie západného obradu: Bratislava a Košice. Naozaj veľkým prekvapením by bolo povýšenie Mons. Stanislava Zvolenského do hodnosti kardinála v očakávanom konzistóriu (viac nižšie). Meno súčasného bratislavského arcibiskupa nie je v Ríme neznáme. Pôsobí totiž ako člen Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, jedného z troch ústredných súdnych dvorov katolíckej cirkvi. V prípade kardinálskeho menovania by nebol vylúčený jeho odchod do Ríma a získanie niektorej z významnejších kuriálnych funkcií. Len päťdesiattriročný predseda KBS si ale zrejme na túto poctu (ktorá by Slovensku dala po dlhom čase človeka s právom voľby pápeža) bude musieť ešte počkať.

Cirkevné ústredie

Čoraz viacero pozorovateľov a komentátorov vatikánskeho diania upozorňuje na dve skutočnosti. Prvou je viditeľné fyzické oslabnutie Benedikta XVI. (používanie mobilnej plošiny v Bazilike sv. Petra, zjavná únava, slabší hlas, oficiálne nepotvrdené správy o artritíde). Objavujú sa dokonca i dohady, podľa ktorých by mal pápež na svoju funkciu rezignovať po dovŕšení svojho 85. roku, čo je už vek, v akom zomrel jeho predchodca. Tento scenár je však značne nepravdepodobný. Druhou je nárast úsilia štátneho sekretariátu o koncentráciu rozsiahlych kompetencií do „svojich rúk“ v rámci rímskej kúrie. Možno predpokladať, že v nastávajúcom roku sa budú obe tendencie intenzívne prehlbovať.

Viac ciest nebude

Hlavu cirkvi čaká náročný program, počas ktorého bude musieť maximálne zmobilizovať svoje sily. Hoci tlačové stredisko Svätej stolice doposiaľ nezverejnilo kompletný zoznam plánovaných zahraničných ani talianskych apoštolských ciest, už teraz je jasné, že viac pastoračných či oficiálnych návštev ako v roku 2012 už Benedikt XVI. v budúcnosti kvôli pribúdajúcemu veku a ubúdajúcim silám neuskutoční. Nateraz je potvrdená iba jarná cesta na Kubu a do Mexika, zaujímavá aj z politického hľadiska. Vo sfére úvah zatiaľ ostáva návšteva Ukrajiny a Libanonu. Každá cesta po 16. apríli 2012, teda po narodeninách Josepha Ratzingera, bude znamenať historický zápis do pomyselnej pápežskej kroniky. Benedikt XVI. by sa tým stal najstarším pápežom cestujúcim za hranice Vatikánu (a Talianska) v moderných dejinách, t. j. od „vzniku“ apoštolských ciest ako ich poznáme dnes.

"Naozaj veľkým prekvapením by bolo povýšenie Mons. Stanislava Zvolenského do hodnosti kardinála v očakávanom konzistóriu. Meno súčasného bratislavského arcibiskupa nie je v Ríme neznáme."

Zdieľať

Kvôli šetreniu síl pápeža sa dá predpokladať aj istá redukcia počtu verejných vystúpení a prejavov. Zaujímavosťou je aj nedávny návrat k niekdajšej diplomatickej praxi Svätej stolice. Ide o zrušenie prejavov hlavy cirkevného štátu k novoustanoveným veľvyslancom akreditovaným pri ňom. Ďalším dôvodom tohto kroku je zrejme aj dôraz, aký Benedikt XVI. kladie zahraničnej politike vo všeobecnosti. Ten je omnoho menší, než to bolo u jeho predchodcov Jána Pavla II. a Pavla VI.

Zaplnený diár

Druhá polovica roka prinesie pápežovi pestrejší program. V dňoch 7. až 12. októbra sa v Ríme už po trinásty raz zídu reprezentanti biskupov z celého sveta na riadnom valnom zhromaždení, aby rokovali na tému „Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery“, pre ktoré už bol vypracovaný okruh téz, tzv. Lineamenta. V priebehu biskupskej synody, 11. októbra, bude otvorený Rok viery, ktorý pontifik oznámil v apoštolskom liste Porta fidei. Práve z tohto dôvodu možno očakávať väčšie zdôrazňovanie modlitby a pokánia v rozličných pápežových prejavoch a posolstvách. Pravdepodobne na jeseň sa uskutoční aj Benediktovo štvrté verejné konzistórium, na ktorom zverejní mená nových kardinálov. Táto udalosť je dlhodobo očakávaná, špekulácií o menách kandidátov červeného klobúka pribúda, a to aj preto, že to bude pre pápeža zrejme posledná možnosť ovplyvniť zloženie volebného telesa, ktoré raz vyberie jeho nástupcu. Očakáva sa najmä ďalšie posilnenie pozícií Talianov v kolégiu. Miesto v exkluzívnom cirkevnom klube majú isté Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov; Giuseppe Bertello, prezident Governatorátu Mestského štátu Vatikán a zároveň predseda Pápežskej rady pre Mestský štát Vatikán; ďalší Jozef v kúrii, Giuseppe Versaldi, prezident Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice a najmladší zo spomínaných, Salvatore Fisichella, prezident Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, ktorého v súvislosti s nadchádzajúcou biskupskou synodou čakajú „hviezdne chvíle“.

Počas celého roku bude pokračovať „povinná jazda“ početnej delegácie biskupov USA, návšteva ad limina, ktorá sa začala v novembri. Spomedzi nie veľmi častých liturgických slávení čaká Benedikta XVI. vyhlásenie sv. Jána z Avily za učiteľa cirkvi, ako avizoval ešte počas letných Svetových dní mládeže v Madride. K španielskemu svätcovi sa zrejme pridá aj doposiaľ oficiálne nekanonizovaná nemecká svätica Hildegarda z Bingenu. „Na spadnutie“ je tiež svätorečenie prvej indiánky, konvertitky bl. Kateri Tekakwitha. Dekrét o uznaní zázraku na jej príhovor pápež podpísal v druhej polovici decembra. Spolu s ňou môže byť kanonizovaných ďalších 6 blahoslavených, plus zrejme aj spomínaná Hildegarda, vďaka svojim proroctvám nazývaná „rýnskou Sibylou“.

Inzercia

Papierové prekvapenia

Spomedzi dokumentov vyjdúcich z „vatikánskej produkcie“ treba očakávať posynodálnu apoštolskú exhortáciu o Blízkom východe, ktorá bude plodom predchádzajúcej biskupskej synody konanej v Ríme ešte v októbri 2010. Svetlo sveta uzrie aj nóta Kongregácie pre náuku viery, „ktorou ponúkne cirkvi a veriacim niekoľko usmernení, ako čo najúčinnejšie a najvhodnejšie prežívať Rok viery v službe viery a evanjelizácie“, ako sa uvádza v 12. bode listu Porta fidei. Do rámca tematického roka by zapadala aj v poradí štvrtá pápežova encyklika, tentoraz venovaná problematike viery, čím by spolu s encyklikami Deus caritas est (o láske) a Spe salvi (o nádeji) tvorila trilógiu približujúcu všetky tri božské cnosti. Po piatich rokoch od jeho avizovania v 93. bode exhortácie Sacramentum caritatis, by sme sa mohli dočkať aj eucharistického kompendia. Vzhľadom na prehlbujúce sa sympatie Vatikánu k moderným technológiám by veľkým prekvapením nebol ani dokument Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky zameraný práve na úlohu najnovších technologických výdobytkov v evanjelizačnom procese, hlavne pokiaľ ide o „staré“ kresťanské krajiny. Hladinu nielen cirkevných vôd by iste rozvírila inštrukcia Kongregácie pre klérus alebo Kongregácie pre katolícku výchovu venovaná príprave seminaristov v oblasti sexuálnej výchovy, čím by reagovala na sériu káuz zneužívania mladistvých zo strany kňazov, ktorá kulminuje najmä počas pontifikátu Benedikta XVI. Vďaka dôkladnej internej kontrole všetkých budúcich kuriálnych dokumentov prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Bertoneho sa určite na budúci rok nedočkáme prekvapení typu „nóta o hospodárskej kríze“ z dielne kardinála Turksona a „jeho“ Pápežskej rady Iustitia et pax. Napokon, príjemnejšou správou a obohatením nejednej knižnice by mohol byť tretí diel pápežovho opus magnum, Ježiša Nazaretského, venovaného Kristovmu detstvu.

Bez ilúzií

Pokiaľ sme sa doteraz sústredili na to, čo môžeme od Vatikánu v priebehu budúceho roka očakávať, užitočné bude poukázať aj na to, čo by sme čakať rozhodne nemali. Hoci sa od zriadenia personálneho ordinariátu Našej Panej z Walsinghamu v januári 2011 urobil značný pokrok vo vzťahu k anglikánom (kvôli úplnosti treba dodať, že najmä tým, ktorí vyjadrili túžbu prestúpiť ku katolíkom) a na Nový rok vznikne podobný typ diecézy aj pre amerických episkopálov, dlhodobo „nedotiahnutým“ projektom je nadväzovanie bližších zväzkov s pravoslávnymi. Výrečným gestom by bolo historické stretnutie rímskeho biskupa s moskovským patriarchom. K nemu určite v budúcom roku (a zrejme ani v tých ďalších) nedôjde. Počas jesennej návštevy metropolitu Hilariona v Castel Gandolfo ortodoxný „minister zahraničných vecí“ vyhlásil, že hoci „ešte nemôžeme hovoriť o dátume, mieste či protokole tohto stretnutia... veríme, že skôr či neskôr sa toto stretnutie uskutoční“. Takéto vyjadrenia sú dostatočne výrečné na to, aby si Vatikán nerobil nádeje pokiaľ ide o nadviazanie plnohodnotného teologického spojenia medzi prvým a tretím Rímom. Napriek tomu sa pri rokovaní s východnými odlúčenými bratmi a sestrami rozhodne oplatí nabrať „druhý dych“.

"Obohatením nejednej knižnice by mohol byť tretí diel pápežovho opus magnum, Ježiša Nazaretského, venovaného Kristovmu detstvu."

Zdieľať

Už viacero „dychov“ nabral Vatikán v dialógu so schizmatickým Bratstvom sv. Pia X. Obmäkčiť „katolícke“ srdce jeho členov sa s veľkou pravdepodobnosť nepodarí ani v nastávajúcom roku. Svoje smerovanie voči (alebo skôr proti) Apoštolskej stolici už tzv. lefébvristi ukázali. Návrat márnotratného syna, biskupa Fellaya a spol. späť do plného spoločenstva s katolíckou cirkvou nebude na programe dňa. Preto francúzsky predák aj v našich končinách čoraz populárnejšieho spolku urazene odíde zo scény, z priestoru teologických i ľudských diskusií späť do svojej (!) „predkoncilovej“ cirkvi.

 

Čísla radostné i smutné

Pre vývoj katolíckej cirkvi a kresťanstva vo svete budú charakteristické dva determinanty. Pôjde o dlhotrvajúci trend expanzie kresťanstva do Afriky a Ázie spojený s prenasledovaním vyznávačov tohto náboženstva v spomínaných oblastiach. Nedávny štatistický prehľad zameraný na šírenie Kristovho posolstva vo svete, ktorý zverejnil „nezávislý fact thank“, The Pew Research Center vyvolal značný ohlas (napr. aj takýto). Poskytuje zaujímavý pohľad na kvantitatívny podiel kresťanov vo svete potvrdzujúci dlhodobé tendencie. Hovorí napríklad o tom, že počet osôb vyznávajúcich vieru v Ježiša Krista vo svete stúpol v roku 2010 na viac než dve miliardy, oproti približne 600 miliónom na začiatku 20. storočia. V porovnaní s rokom 1910 sa asi o tretinu znížil ich percentuálny podiel v „tradičných“ kresťanských oblastiach Európy a oboch Amerík, a to takpovediac „na úkor“ subsaharských častí Afriky a ázijsko-pacifického regiónu. V prvej zo spomínaných oblastí je aktuálny podiel kresťanov na celkovom obyvateľstve 63%, v druhej 7%, čo je evidentný nárast na rozdiel od deviatich a troch percent v roku 1910. Vo všeobecnosti všetkým kresťanským denomináciám dominujú katolíci s viac než päťdesiatpercentným podielom.

Podobné tendencie potvrdzujú aj aktuálne informácie Annuario Statistico della Chiesa, oficiálnej štatistickej ročenky katolíckej cirkvi zverejnené v októbri tohto roku. Podľa nich vzrástol počet katolíkov vo svete k 31. decembru 2009 o takmer 15 miliónov. Najmä na čiernom kontinente išlo o viac než 6,5 milióna pokrstených. Rast zaznamenala Afrika aj pokiaľ ide o kňazov a rehoľníkov – nekňazov. V pomere k počtu obyvateľov sa mierne znížil počet katolíkov v Európe. Výraznejší pokles však na Starom kontinente zaznamenali príslušníci kléru (a to o 1674 kňazov), ako aj rehoľných sestier (ide o úbytok až 7 468 zasvätených žien).

Sanguis martyrum...

Retrospektívne obzretie sa späť do uplynulého roku dáva tušiť, že i v tom nasledujúcom bude pre mužov a ženy v krajinách, kde kresťanstvo momentálne prekvitá ťažkou skúškou ich viery. Spojená nebude len s ťažkosťami, aké jeho vyznávači majú v niektorých končinách (napr. v Číne) s verejným praktizovaním svojej viery, ale aj s pretrvávajúcim ohrozovaním ich vlastných životov. Čoraz intenzívnejšie sa identifikácia s kresťanstvom stáva pre nich v dôsledku útokov protikresťansky naladených extrémistických a teroristických skupín bezprostredným bojom o život. V korelácii s vysoko pozitívnymi číslami vyššie uvedených štatistík sa tak potvrdzuje, že Tertuliánove slová nestratili nič zo svojej aktuálnosti. Krv mučeníkov sa skutočne stáva semenom kresťanov.

Marián Sekerák
Foto: Pavol Rábara, Flickr.com

Odporúčame

TÉMA: Proces s Vojtaššákom po 15 rokoch

TÉMA: Proces s Vojtaššákom po 15 rokoch

Nie, spišský biskup a rodák zo Zákamenného Ján Vojtaššák si nezaslúži prívlastokbeatus, požehnaný. Po pätnástich rokoch od začiatku procesu jeho beatifikácie to svorne tvrdí nielen časť historikov, ale aj zástupcovia židovských náboženských obcí. A čo je nemenej podstatné, aj značná časť laickej ve...

Drahí priatelia,

Drahí priatelia,

V čase, keď sa zvykne hodnotiť uplynulý rok, sa aj my, tvrocovia tohto webu, obzeráme späť. A je to radostný pohľad. Priniesli sme viac ako štyristo článkov a textov. Boli sme pri blahorečení Jána Pavla II., na Svetových dňoch mládeže v Madride, prinášali sme pravidelné nedeľné príhovory kňazov, inf...