Matky píšu Ficovi: Sme lepšie ako jasle

Matky píšu Ficovi: Sme lepšie ako jasle

Ilustračné foto: Flickr.com/HAMZA BUTT

Štát by nemal diskriminovať rodiny preto, že nedali dieťa do jaslí, tvrdia signatárky otvoreného listu premiérovi.

Desiatky matiek a 25 organizácií adresovali premiérovi Robertovi Ficovi a vláde výzvu s otázkou, či si naozaj štát cení osobnú starostlivosť matiek. 

„Nesúhlasíme s diskriminačnou politikou Vlády SR, ktorá na jasľovú starostlivosť dáva mesačný príspevok až do výšky 280 eur, pričom tej najlepšej opatrovateľke – mame, ktorá sa osobne stará o dieťa, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eur. Čiže štát si mamu cení na mínus 66,80 eur,“ píšu matky v otvorenom liste

Štát by podľa signatárok nemal diskriminovať rodiny preto, že nedali dieťa do jaslí. „Aj keď vítame nedávne zvýšenie rodičovského príspevku, jeho výška nám stále nedáva logiku. Prečo by mama, ktorá sa osobne stará o dieťa, mala dostávať nižší príspevok ako mama, ktorá dá dieťa do jaslí?“ píšu. 

Schizofrénia štátu

Annamária Cerovská je právničkou na materskej dovolenke a jednou z prvých signatárok otvoreného listu premiérovi. Podľa nej je poburujúce, že matka dostane väčší príspevok na starostlivosť o dieťa, pokiaľ ho zverí do jasieľ.

„Namiesto toho, aby do prostriedku záujmu bola stavaná rodina, ktorú tvorí poväčšine otec, mama a deti, otázka je redukovaná často na matku, s tým, že je z môjho pohľadu stavaná do roly trpiteľky, akoby si to materstvo musela odtrpieť, a tak sa jej spoločnosť všemožne snaží umožniť „trpieť“ menej. No nie nejakým efektívnym spríjemňovaním a zľahčovaním prežívania materskej, ale úplne naopak, odtŕhaním od dieťaťa späť do jej „normálneho“ profesijného života. Pri tomto celom sa však redukujú záujmy dieťaťa, najmä jeho zdravý psychický vývoj, ktorý často súvisí s prítomnosťou matky v prvých rokoch života, čo mu jasle zabezpečiť nevedia.“

Podľa signatárok je veľmi dobré, že sa v súčasnosti mamy môžu starať o deti tri roky počas rodičovskej „dovolenky“. „Na túto dobrú slovenskú prax máme byť hrdí a chrániť ju,“ myslia si.  

„Vnímam v tom však určitú štátnu schizofréniu,“ hovorí pre Postoj Cerovská. „Na jednej strane sa tvárime, že je v záujme štátu demografický prírastok, a teda podpora žien pri rozhodovaní sa pre materstvo, na druhej strane, keď už sa matkami stanú, štát si prezlieka kabát a snaží sa matky dostať čo najskôr do práce. Nejde však len o to, že štát prispieva matke starajúcej sa o svoje dieťa menej, ale je to aj o spoločenskej klíme, ktorej matka musí čeliť. Otázky typu „a kde robíš?“, „kedy už nastúpiš?“, prípadne poznámky o tom, že dieťa je už dostatočne veľké, sú pre mňa každodenným chlebom. Namiesto toho, aby som bola za svoju úlohu docenená, som konfrontovaná a zneisťovaná v oblasti, ktorá by mala byť úplne samozrejmá, teda v starostlivosti o dieťa. Aj toto vnímam ako dôsledok politiky štátu.“

Materstvo je plnohodnotné zamestnanie

Výzvu matiek podpísala aj členka KDH Renáta Ocilková. Na svojom blogu na Postoji píše, že v Európe sa stále viac stretávame s tým, že je potrebné zaviesť kvóty a prijať stratégie na zosúladenie rodinného a pracovného života. 

„V roku 2014 bola na Slovensku schválená Stratégia rodovej rovnosti, v ktorej sú deti vnímané ako  prekážka k plnému pracovnému úväzku, a nie ako dar pre rodinu i celú spoločnosť. To, čo je v spoločnosti prirodzené a pozitívne – ochota žien vo fertilnom veku obetovať sa pre deti a rodinu, považuje Stratégia rodovej rovnosti za negatívum. Paralelne v r. 2014 na ministerstve práce vznikol Národný program Rodina a práca, ktorého cieľom malo byť „zosúladenie rodinného života a práce“. Na tento program bolo vyčlenených 23 miliónov eur.“

Podľa Ocilkovej by malo byť, naopak, materstvo ocenené ako plnohodnotné zamestnanie. 

Autorky výzvy kriticky vnímajú aj pripravované reformy na zvýšenie zamestnanosti matiek na rodičovskej „dovolenke“ vrátane plánu investovať 40,2 milióna eur do budovania jaslí. „Dôsledkom bude len ďalšie odtŕhanie malých detí od ich mám, čo rozhodne nie je v ich najlepšom záujme. Oveľa viac by sme uvítali podporu matiek na rodičovskej „dovolenke“ a pri ich postupnom návrate do práce po jej skončení,“ dodávajú signatárky.

Vládu žiadajú o toto:

1. Zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na úroveň príspevku na jasľovú starostlivosť o dieťa 280 eur, ideálne ešte viac.
2. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi.
3. Zastaviť štátne kampane cielené na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí, t. j. na odtŕhanie detí od mám v ranom veku. Ušetrené peniaze navrhujeme investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej „dovolenke“, na podporu čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej „dovolenky“ či do rozvoja škôlok, ktorých je stále nedostatok.
4. Doceniť celodennú obetavosť a starostlivosť matiek o malé deti zo strany štátu. Začať môžeme premenovaním materskej a rodičovskej „dovolenky“ na materský a rodičovský „úväzok“. Možno je to len jedno slovo, ale veľa vypovedá o tom, ako štát vníma náš prínos pri výchove ďalšej generácie.


Výzvu podpísalo na portáli CitizenGo už viac ako päťtisíc ľudí. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo