RECENZIA: Tvár Emanuela

„Ako svojimi fotografiami môžem ukázať svetu Boha? Ako a kedy sa fotografia môže stať prostriedkom na ohlasovanie evanjelia?“ pýtal sa kedysi v noviciáte dnes už kňaz a fotograf Andrej Lojan. Jeho kolega zo skupiny fotografov Phos Matúš Zajac sa pýta inak: Akú podobu má viera? Alebo: Akú ľudskú tvár nosí Boh?

Matúš Zajac nepatrí medzi angažovaných umelcov. Vo svojom cykle fotografií Podoby viery, ktorý vydal nedávno knižne vo Vydavateľstve Michala Vaška, nepotrebuje propagovať tú či onakú vieru. Je svedkom, hľadačom, výskumníkom. Ale nie evanjelizátorom, učiteľom alebo kazateľom. Jednoducho a nenápadne nachádza vo svojom hľadáčiku drobné náboženské symboly a stojí nezaujatý voči akejkoľvek konfesii. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že práve takýto zdanlivo “nezainteresovaný” pohľad fotografie ochudobňuje, opak je však pravdou: Zajac ako objavovateľ Pravdy, detektív Boha, vedec v laboratóriu sveta všetko skúma, všetko prehodnocuje, dobrého sa drží. Neuspokojuje sa ani s lacnou fotografiou, ani s lacným náboženstvom.

Mohli by sme sa pristaviť pri každej Podobe viery. Stošesťdesiat päť strán, takmer stovka snímkov. Krst, prvé sväté prijímanie, sobáš, modlitba, púte, pápežské návštevy, chrámy, Rómovia, Berlín, Jeruzalem, Vatikán … Zajac fotografuje tri náboženstvá Knihy: kresťanstvo, judaizmus a islam. Kresťanov, židov, moslimov. Veriacich. Ktorým aj on uveril. “Verím tým ľuďom, ktorí chodia hľadať Boha,” povedal v našom rozhovore pre Postoy.

"Zajac fotografuje tri náboženstvá Knihy: kresťanstvo, judaizmus a islam. Kresťanov, židov, moslimov. Veriacich. Ktorým aj on uveril."

Zdieľať

Hebrejské slovo Emanu-El znamená “Boh je s nami”. Izaiáš prorokuje, že Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Boh je s nami - Boh je v živote človeka - v ľudskej tvári sa skrýva Boží portrét. Takéto videnie dostal do vienka práve Matúš Zajac, ktorý videl Boha (alebo aspoň “prejav viery”) od najintímnejších chvíľ pri súkromnej modlitbe až po masové náboženské stretnutia. Príklad? Jednoduchý záber, kde v popredí je v detaile vyobrazené drevo - a v pozadí, nezaostrený, zavesený kríž. To drevo je tu! Tu, z dreva, opäť vyrezávame pre Krista ďalší kríž...

Práve nezaujatý, ale zaujímajúci sa Matúš Zajac vo svojej knihe Podoby viery objavil a našiel Emanuela - Boha, ktorý je s nami. Boha, ktorý je možno ukrytý, ale ktorý sa dáva nájsť.

Matúš Demko
Foto: Matúš Zajac, zajacphoto.com
 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo