Vzdelanejšia babka, viac vnúčat, tvrdí štúdia

Vzdelanejšia babka, viac vnúčat, tvrdí štúdia

Flickr/Gardener 41

Ženy s vyšším spoločenským statusom a vzdelaním plánujú mať viac detí, hovorí rakúska demografka.

Väčší počet detí v rodine sa ešte donedávna pripisoval najmä ľuďom z nižších sociálnych vrstiev. Dôvodom malo byť nižšie vzdelanie, slabý prístup k antikoncepčným prostriedkom, väčší počet neplánovaných tehotenstiev či skorší začiatok sexuálneho života u mladistvých.

Výskum Viedenského inštitútu pre demografiu (Vienna Institute of Demography) však vyvracia mnohé doterajšie teórie, podľa ktorých sa ženy z vyšších sociálnych vrstiev, s dobrým vzdelaním a pracovným uplatnením, rozhodujú dať prednosť kariére pred dieťaťom. Predpokladalo sa preto, že majú automaticky menej detí ako ženy s nižším vzdelaním.

Vzdelanejšia babka má viac vnúčat

Zistilo sa, že na dnešné reprodukčné správanie žien má vplyv už aj status ich matiek. Rakúska demografka Maria Rita Testa z Vienna Institute na základe výskumu tvrdí, že pravdepodobnosť, že si matky želajú ďalšie dieťa, stúpa, ak má babka budúcich vnúčat vyššie vzdelanie. Stúpa tak šanca, že jej dcéra bude mať najmenej dve deti.

Štúdia pracovala s dátami 12 000 žien vo veku od 18 do 49 rokov. Voľba padla vedome na krajiny, ktoré majú rozdielnu pôrodnosť na ženu, iné spoločenské postavenie rodiny i odlišnú rodinnú politiku. Vyhodnocovali sa dáta z Rakúska a Nórska, kde je vysoká zamestnanosť žien i silná štátna podpora rodičov.

A potom aj dáta z Talianska, kde je zamestnanosť žien nižšia a aj štátna podpora matiek slabšia. Ako štvrtá krajina sa vyhodnocovalo Bulharsko, kde je ekonomické postavenie žien horšie ako v západnej Európe a rola matky je silno spoločensky vžitá. Výskum porovnával socioekonomické parametre mladých žien a ich matiek.

Príkladom pre dcéry

Vedci skúmali deti, ktoré sa už v rodine narodili, ale aj plány žien porodiť v budúcnosti ešte ďalšie deti. V každej zo štyroch spomenutých krajín vyšiel výsledok rovnako. Ženy, ktoré mali matky s vyšším vzdelaním, mali alebo plánovali viac detí ako ženy, ktorých matky mali nižšie vzdelanie.

Zatiaľ čo oficiálne čísla dnes udávajú v Rakúsku 1,47 dieťaťa na ženu, podľa výskumu vzdelanejšie ženy by mali až dve deti na ženu a napríklad v Nórsku oproti oficiálnemu číslu 1,75 dieťaťa na ženu by vzdelanejšie ženy mali až 2,45 dieťaťa na ženu. Podobný odstup oficiálnych štatistík v porovnaní s výskumom bol aj v Taliansku a Bulharsku.

Prečo majú vzdelanejšie babky potenciálne viac vnúčat, si vedci vysvetľujú tým, že ich dcéry doma videli vyváženosť spojenia rodiny a práce, čím rastie dôvera, že mama zvládne aj neskoršiu pomoc s vnúčatami. Ženy z lepších socioekonomických podmienok sa zároveň dožívajú vyššieho veku, čím môžu byť dlhšie oporou pre svoje dcéry.

Ďalší efekt môže byť aj finančný, lebo vzdelanejšie ženy sú na tom ekonomicky lepšie, čím rastie pocit zázemia širšej rodiny v prípade výpadku príjmu.

Výskum dokázal, že ženy, ktoré investujú sily do vzdelania, neinklinujú automaticky k tomu, aby mali menšiu rodinu ako ich menej vzdelané rovesníčky. Komparatívna štúdia štyroch krajín s rôznymi podmienkami potvrdila aj veľký vplyv roly matky na budúcu reprodukciu jej dcéry. Rodinná politika ani status matky v tamojšej spoločnosti nijako neovplyvnili výsledok, ktorý vyšiel v každej krajine napriek spoločenským rozdielom prekvapivo rovnako.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo