TÉMA: Anglický Nazaret

Keď vznikol personálny ordinariát pre anglikánov, ktorí vstúpili do spoločenstva s Rímom, dostal meno po Našej Panej z Walsinghamu (Our Lady of Walsingham). Čo vieme o tomto anglickom mestečku?

November 2009 znamenal prelom vo vzťahoch medzi anglikánmi a katolíkmi. Zverejnením apoštolskej konštitúcie Benedikta XVI. Anglicanorum coetibus Katolícka cirkev dokorán otvorila dvere pre anglikánov – duchovných i laikov – ktorí chcú prestúpiť na katolicizmus. O necelého poldruha roka, 15. januára 2011 bol zriadený personálny ordinariát Našej Pani z Walsinghamu, ktorého patrónom sa stal blahoslavený John Henry Newman.

Pútnické miesto

Slovenským veriacim sú známe skôr tradičné pútnické miesta ako francúzske Lurdy, portugalská Fatima, talianske Loreto, hercegovinské Medžugorie či domáca Litmanová. Do panteónu mariánskych pútnických miest však treba zaradiť aj Walsingham, ktorý má už 950-ročnú tradíciu pútí. V stredoveku pútnici cestovali viac azda už len do Canterbury. Nie nadarmo sa miesto zvyklo nazývať aj „Svätá zem Walsinghamu”.

Podľa legendy sa v roku 1061 zjavila Panna Mária anglosaskej šľachtičnej a bohatej vdove Richeldis de Faverchesovej a nariadila jej, aby vo Walsinghame postavil repliku nazaretského domu, v ktorom anjel Gabriel zvestoval Márii, že sa jej narodí Ježiš. Po úspešnej stavbe sa miesto rýchlo stalo populárnym a pravdepodobne v druhej polovici 12. storočia tu vzniklo aj augustiniánske prepošstvo.

Kostol navštívilo množstvo význačných osobností, medzi nimi v roku 1511 aj kráľ Henrich VIII., ktorý do kaplnky prešiel z Barshamovej siene bosý a venoval Našej Panej drahý náhrdelník. O tri roky neskoršie (1514) tam zavítala aj Henrichova prvá manželka, kráľovná Katarína Aragónska. Rozvod s ňou neskôr znamenal odtrhnutie Anglicka od Ríma.

Skaza

K téme:
Anglicanorum coetibus: dvere pre anglikánov otvorené
Ďalšie tisícky anglikánov na ceste do Katolíckej cirkvi
Ďalší anglikánsky biskup vysvätený za katolíckeho kňaza
Zdieľať

Rok 1538 bol pre Walsingham osudným. Encyklopédie uvádzajú, že uctievaný mariánsky obraz bol prenesený do Londýna a tam, v časti Chelsea verejne spálený pred očami samotného Thomasa Cromwella. Kráľ Henrich VIII. v tom istom roku zrušil kláštory. Až pätnásti walsinghamskí kanovníci boli odsúdení za velezradu a piatich popravili. Všetok majetok poputoval do kráľovskej pokladnice. Pôvodný legendárny kostol bol zničený počas reformácie.

Po týchto dramatických udalostiach sa začala v ľudovej slovenosti šíriť balada Nárek za Walsinghamom (A Lament for Walsingham), ktorej autor je neznámy: „Hriech je tam, kde Naša Pani sedávala / Z neba sa stalo peklo / Satan sedí tam, kde náš Pán vládol / Walsingham, ó, zbohom!”

Revival

Našťastie elegické a smutné zbohom nebolo pre Walsingham posledné. Po niekoľkých storočiach sa putovanie v roku 1829 obnovilo. Kvôli tomu, že „nazaretský svätý dom” už nestál, bola zrekonštruovaná Slipper Chapel, ktorá znamenala pre pútnikov poslednú zastávku na ich ceste do Walsinghamu.

K veľkému oživeniu pútí došlo v 20. storočí, čomu dopomohol aj pápež Lev XIII. Je pozoruhodné, že socha Našej Panej z Walsinghamu mala svoje miesto počas omše pápeža Jána Pavla II. slúženej 22. mája 1982 na štadióne vo Wembley.

Od nového milénia sa sviatok Walsinghamskej Panny Márie slávi medzi katolíkmi v Anglicku 24. septembra, u anglikánov 15. októbra. Po tejto patrónke je pomenovaných aj niekoľko svätýň v USA.

V súčasnosti sú vo Walsinghame dva chrámy: katolícky (pôvodná Slippers Chapel), ktorá sa stala národnou svätyňou Našej Panej v roku 1934, a anglikánsky z 20. storočia, ktorý sa nachádza na mieste, kde mal stáť dom svätej rodiny. Ročne sem prichádza okolo 100-tisíc pútnikov.

Walsingham je miesto, ktoré spája katolíkov a anglikánov. Je to pútnické miesto oboch tradícií. Preto niet divu, že aj personálny ordinariát nesie vo svojom názve práve toto východoanglické mariánske mestečko.

Matúš Demko

Ilustračné foto: walsingham.org.uk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo