Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
25. august 2011

5x O SYMBOLE: Ako správne používať symboly?

Naša história, naše dejiny, osudy či rozhodnutia konkrétnych ľudí sú svedectvom pravdy o človeku. Ideová prevaha katolicizmu na tomto poli – menej už jeho nositeľov – oproti súčasnej fragmentovanej a od koreňov odtrhnutej kultúre je obrovská a stále rastie. Žiaľ, zdá sa, že predovšetkým vďaka úpadku...

Naša história, naše dejiny, osudy či rozhodnutia konkrétnych ľudí sú svedectvom pravdy o človeku. Ideová prevaha katolicizmu na tomto poli – menej už jeho nositeľov – oproti súčasnej fragmentovanej a od koreňov odtrhnutej kultúre je obrovská a stále rastie. Žiaľ, zdá sa, že predovšetkým vďaka úpadku okolitej kultúry.

Rozdiel medzi tým, čo človeka dvíha a čo človeka ubíja, nie je na prvý pohľad zjavný. Paradigma „veriaci sú ovce“ mieri v prvom rade na IQ, no málokto sa zamyslí nad tým, či tu nejde o vyjadrenie vzťahu k pastierovi. Aj toto objasnenie potrebuje zdatného nositeľa – komunikátora – teológa, ktorý pozná úskalia symbolov. S úpadkom kultúry súvisí aj obrana života uprostred kultúry smrti. Kultúra života potrebuje výraz. Potrebuje symbol. Vidíme, že prázdne gestá či zapálený hurá-aktivizmus nestačí. Potrebný je symbol a vnútorne zbudovaný človek schopný v službe spoločnému dobru symbol správne používať.

Potrebujeme teda rozvíjateľov aj používateľov symbolov, ktorých táto spoločnosť bude musieť brať vážne, práve vďaka vnútornej sile symbolov odkazujúcich na pravdu o človeku. Človek-milión im azda ani nemusí porozumieť v úplnosti, stačí keď vytuší ich hĺbku. Tento človek však musí na symbol najprv naraziť. A ešte predtým ho musí niekto vedieť do našej kultúry vložiť a rozvinúť.

Pokiaľ ide o formu, tá môže byť rôznorodá. Môže to byť slovo, slovné spojenie („kultúra smrti“), článok, kniha, socha, stavba, obraz, pohyblivý obraz čiže film, ale možno aj menej nápadné veci ako je určité rozhodnutie, gesto, služba... Hľadajú sa nové formy, nové výrazy...

K téme:
Úvod do problematiky symbolu
Symbol ako prebytok významu
Symbol ako dvojnosť a jednota
Symbol v politike a médiách
Zdieľať

Rozhodne je tu potreba zdatných komunikátorov – skutočných majstrov slov, gest, pera... Ale nielen to. Potrebujeme aj miesta, ktoré nesú nejaký odkaz. Prázdnota našich domovov, ulíc a miest súvisí s absenciou symbolov. Potrebné sú „miesta pamäte“ (Zajac), ktoré dokážu hovoriť jasnou rečou aj bez slov. Potrební sú ľudia, ktorí sú silou svojho umu a rúk schopní uviesť takéto symboly do života.

Nie je všeobecná ľahostajnosť dôsledkom straty porozumenia symbolom a všeobecnou ignoranciou symboliky? Nie je symbol práve tým, čo tejto kultúre chýba najviac? Nevyplýva existenciálna prázdnota človeka vrátane všetkých tých často kritizovaných neduhov – od zábavy cez konsumerizmus až po depresie – práve z absencie pravých symbolov, skrze ktoré sa ponárame do metafyzickej hĺbky?

Hedonista nerozumie symbolu kríža. Ale prečo mu nerozumie? Existuje niekto, kto mu ho zrozumiteľne interpretuje? Alebo napríklad symbol katedrály. Dnes symbol katedrály interpretujú „profesionálni sprievodcovia cestovného ruchu“. Rozumejú jej symbolike?

Inzercia

Iste, symboly sa dajú zneužiť, a to veľmi ľahko. Navyše, aj keď je úmysel čistý, používanie symbolu so sebou prináša riziko redukcie či distorzie. No každý tvorivý počin je vecou selekcie spomedzi potencialít, a v istom zmysle redukuje teoretickú celistvosť.

Absencia prítomnosti symbolov v našich životoch vedie k tomu, čo dnes – viac než 20 rokov po Novembri – víťazí. Pragmatizmus. A primitivizmus. Proti nemu treba postaviť symbol, ktorý poukáže na relevantnosť veľkých etických otázok ako je utrpenie, obeta, život, smrť..

Symboly treba hľadať, interpretovať, rozvíjať, skrátka, naučiť sa s nimi pracovať a správne ich používať. Toto je zadanie, úloha, ktorú treba predostrieť pred budúcu kresťanskú inteligenciu. Potrebujeme lepšie porozumieť našim dejinám, našej dobe, nájsť tú správnu formu – výraz a vložiť ich do kultúry tak, aby im človek-milión porozumel. Aby si človek rozpomenul, kým skutočne je.

Marek Hrubčo
Autor je spoluzakladateľom občianskeho združenia Fórum pre kultúru. Séria úvah o symbole súvisí s podujatím Hanusove dni 2011: Pamäť a identita. (Ako správne používať symboly?), ktoré sa uskutoční 9. – 11. septembra v Spišskej Kapitule. Viac informácií tu.

Ilustračné foto: wikipedia.org

Odporúčame

5x O SYMBOLE: Symbol v politike a médiách

5x O SYMBOLE: Symbol v politike a médiách

Niet divu, že symboly radi a často používajú politici. Ale mnohokrát aj vedci či akademici, napríklad pri voľbe názvu svojej najnovšej knihy. Symbol v politickom diskurze umocňuje schopnosť uchopiť, zabaliť, odoslať a doručiť nejaký odkaz čo najväčšiemu počtu adresátov prostredníctvom média. Sila pr...

KULTUREVUE: Krotitelia drakov

KULTUREVUE: Krotitelia drakov

V máji sa na filmové plátna dostal film režiséra Rolanda Joffého There Be Dragons (Tam žijú draci). Nie je to len film o španielskej občianskej vojne a o zakladateľovi hnutia Opus Dei Josemaría Escrivovi, ale aj o svätosti a nenávisti, láske a hneve, odpustení a násilí… O hľadaní zmyslu každodennost...

KULTUREVUE: Otec Brown zvolený za pápeža

KULTUREVUE: Otec Brown zvolený za pápeža

Čo by sa stalo, keby počas konkláve v roku 1939 nebol zvolený za pápeža Pia XII. kardinál Eugenio Pacelli, ale istý kardinál Brown, teda Chestertonov otec Brown, ktorý vystúpil až na vrchol cirkevnej kariéry? Pred necelým polstoročím vymyslel literárny génius G. K. Chesterton svoju najúspešnejšiu po...