WYD: Pápež v Madride aj o ekonomike

Vlna nepokojov, ktorá sa nedávno zdvihla vo Veľkej Británii, ako aj nesúhlasné prejavy mnohých Španielov s návštevou pápeža v krajine motivovali Benedikta XVI. k rozhodným vyjadreniam. Okrem iného opätovne zdôraznil nevyhnutnosť etických aspektov v ekonomike.

Už na palube lietadla smerujúceho do Madridu sa pontifik počas tradičného kola novinárskych otázok vyjadril k viacerým pálčivým ekonomickým problémom vo svete a s nimi spojenými dôsledkami. Svoje názory formuloval striktne v duchu katolíckeho sociálneho učenia, pričom jasne nadviazal na svoju sociálnu encykliku Caritas in veritate. Pripomenul, že „etická dimenzia nie je čosi pridané zvonka k hospodárskym problémom, ale je to ich vnútorná a ústredná dimenzia“.

Tri dimenzie zodpovednosti

„...ekonomika nemôže fungovať iba v rámci samoregulovaného trhu, ale potrebuje aj etický spôsob svojho fungovania, aby pracovala pre človeka.“
Benedikt XVI.
Zdieľať

Neregulovaný kapitalistický ekonomický systém Benedikt XVI. odmietol slovami: „...ekonomika nemôže fungovať iba v rámci samoregulovaného trhu, ale potrebuje aj etický spôsob svojho fungovania, aby pracovala pre človeka.“ Zdôraznil tým dôležitosť orientácie ekonomických procesov na ľudskú bytosť, ako to napísal už Ján Pavol II. vo svojej prvej sociálnej encyklike Laborem exercens. Vzájomná zodpovednosť ľudí, solidarita, má podľa pápeža tri úrovne. Prvou je „zodpovednosť jednotlivcov za ich národ a nie iba za seba samých“. Druhá úroveň je tvorená zodpovednosťou jednotlivých národov za celý svet, „nad rámec ich vlastných národných záujmov“, čo znamená „vnímať vlastné hospodárske problémy vo svetle tejto zodpovednosti za ostatné časti sveta: za tých, ktorí trpia, žíznia a hladujú“. Treťou úrovňou je zodpovednosť za budúcnosť. Podľa pápeža to znamená uvedomiť si, že „zajtrajšok znamená už dnes. (...) Ak mladí dneška nepociťujú životnú perspektívu, náš dnešok urobil chybu a je preto 'zlý'“.

Španielsky „dynamizmus“

K téme:
Madridský zápisník Zdieľať

Ani kráľ Juan Carlos I. vo svojom uvítacom príhovore nezabudol zdôrazniť, že španielski mladí „sú znepokojení nedostatkom pracovných príležitostí, a preto sa búria proti vážnym problémom, ktorým čelí dnešný svet“. Odpoveďou na panovníkove slová bolo pápežovo uistenie o tom, že si je vedomý neľahkej situácie, ktorá v krajine vládne. „Mnohí mladí pozerajú s obavami do budúcnosti, hľadajú dôstojnú prácu, pretože o ňu prišli, alebo je neistá a nestála.“ V súvislosti s krvavými protestmi neobišiel ani typickú južanskú impulzívnosť, keďže v dôsledku snahy prekonať aktuálne starosti „u Španielov prevláda túžba prekonať ich svojím charakteristickým dynamizmom“.

Uvidíme, či sa Benediktovi podarí schladiť aspoň načas tieto vášne. On sám totiž vyhlásil, že do Madridu prišiel preto, aby „utvrdil všetkých vo viere (...), aby dal podnet ku budovaniu Božieho kráľovstva vo svete, medzi nami (...)“. Na zvládanie tejto neľahkej úlohy však nie je sám. Záplavy mladých ľudí z celého katolíckeho sveta sú tam, „aby boli s ním“ (porov. Mk 3,14).

Marián Sekerák

Foto: facebook.com/worldyouthday

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo