Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rodina
09. marec 2017

Ako predchádzať rozpadom manželstiev

Môže byť kvalitnejšia predmanželská príprava prevenciou pred krachom kresťanských manželstiev? A čo s tými, ktorí do manželstva ani neplánujú vstúpiť?
Ako predchádzať rozpadom manželstiev

Mexickí mladomanželia Rodrigo a Nancy si užívajú v Paríži svoje medové týždne. Vydrží im to navždy? Foto - TASR/AP

Veriaci Bratislavskej arcidiecézy si v nedeľu vypočuli pastiersky list, v ktorom im arcibiskup Stanislav Zvolenský oznámil, že od 1. septembra 2017 bude predmanželská príprava prebiehať po novom. „Bude uskutočňovaná v deviatich stretnutiach s kňazmi, manželmi animátormi a odborníkmi a bude uskutočňovaná prostredníctvom večerných, denných alebo víkendových kurzov,“ oznámil bratislavský arcibiskup.

Dôležité je poznamenať, že nová forma predmanželskej prípravy nebude alternatívou k tradičným predmanželským náukam na fare, ale bude záväzná pre každého, kto chce vstúpiť do manželského zväzku. Bratislavská arcidiecéza sa tak pridala k ďalším diecézam, kde sú už predmanželské kurzy realitou.

Čo sa skrýva za týmito zmenami? Čosi naznačil už arcibiskup Zvolenský vo svojom liste: „Je pre nás samozrejmé, že príprava dospelých bratov a sestier na krst, detí na prvú svätú spoveď a sväté prijímanie, príprava mladých chlapcov a dievčat na prijatie sviatosti birmovania trvá viacero mesiacov. Je celkom logické a nevyhnutné, aby sme poskytli v našich farnostiach aj prípravu na manželstvo, ktorá zodpovedá súčasnej zložitej situácii v spoločnosti.“

Zbytočné novoty?

Dôslednejšia predmanželská príprava, ktorá sa stáva celocirkevným trendom, je jedným z efektov nedávnych biskupských synod o rodine. Veľký priestor tejto téme venuje aj posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia.

„Komplexná sociálna skutočnosť a výzvy, ktorým je dnes rodina povolaná čeliť, si vyžadujú väčšie nasadenie celého kresťanského spoločenstva v príprave snúbencov na manželstvo,“ uviedol v dokumente pápež František, pre ktorého sa skvalitnenie predmanželskej prípravy stalo jednou z aktuálnych priorít.

Skeptik by sa mohol spýtať, načo je potrebné meniť rokmi overenú prax predmanželských náuk. Odpoveď sa nachádza v samotnej otázke – doba a ľudia sa zmenili natoľko, že tradičné pastoračné postupy v súčasnosti jednoducho nefungujú.

„Nemôžeme si zakrývať, že dnes rozšírená mentalita zatemňuje prístup k večnej pravde. (...) Takýto kontext, v ktorom chýbajú hodnoty náboženstva a viery, nepochybne podmieňuje manželský súhlas,“ vyhlásil koncom januára pápež František pred členmi Apoštolského tribunálu Rímskej roty. Ide o vatikánsky súdny tribunál, ktorý rozhoduje najmä v manželských kauzách.

„Snúbenci síce formálne povedia „áno“ nerozlučiteľnosti zväzku a „áno“ prijatiu detí, ale ich slová idú len z úst, nie zo srdca. Dokonca môžu vnútri hovoriť priamo „nie“.“ Zdieľať

Rozmeňme si tieto pápežove slová na drobné. Nielen rôzne výskumy, ale aj každodenná pastoračná prax ukazujú, že náboženské povedomie a život viery neustále slabnú. Ak sa mladí vôbec rozhodnú pre spečatenie spoločného života pred oltárom, často k nemu prichádzajú nepripravení. Duchovne, mentálne, vedomostne... Berú na seba záväzok, ktorého rozsah a závažnosť si dostatočne (alebo vôbec) neuvedomujú. Formálne síce povedia „áno“ nerozlučiteľnosti zväzku a „áno“ prijatiu detí, ale ich slová idú len z úst, nie zo srdca. Dokonca môžu vnútri hovoriť priamo „nie“.


Pápež František sa rozpráva s novomanželmi počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Foto – TASR/AP  

Kto si myslí, že chytať sa za slovíčka a rozoberať, kto si čo pri vyslovovaní manželskej prísahy myslí, je banálne, veľmi sa mýli. „Ak niektorá stránka alebo obidve stránky pozitívnym úkonom vôle vylučujú samo manželstvo alebo niektorý podstatný prvok, alebo niektorú podstatnú vlastnosť manželstva, uzavierajú ho neplatne,“ píše sa v Kódexe kánonického práva (kán. 1101 § 2).

Z pohľadu na procesy manželskej nulity je jasné, že mnoho manželstiev je vyhlásených za neplatné práve preto, že osoby, ktoré do nich vstupovali, si v plnej miere neuvedomovali váhu manželského súhlasu, resp. mu vnútri priamo odporovali.

A tu sa dostávame k odpovedi na otázku, prečo je potrebné skvalitniť predmanželskú prípravu: ak chce cirkev minimalizovať množstvo neplatne uzatvorených manželstiev (pripomeňme, že v katolíckej cirkvi rozvod platne uzavretého manželstva nie je možný, manželstvo môže byť vyhlásené len za neplatne uzavreté), musí sa postarať o to, aby doň vstupovali ľudia, ktorí nielen plne chápu, čo kresťanské manželstvo znamená, ale boli s tým aj vnútorne stotožnení.

Svadba ako evanjelizácia

Ak má byť akákoľvek príprava kvalitná, potrebuje nielen svoj čas, ale aj zdatných koučov. „Som presvedčený, že k uzatvoreniu sviatosti manželstva potrebujeme skutočný katechumenát, a nie len dve-tri stretnutia,“ zdôraznil vo februári Svätý Otec rímskym kňazom, ktorí na pôde Apoštolského tribunálu Rímskej roty absolvovali formačný kurz.

Inzercia

Aj mesiac predtým Svätý Otec v príhovore k cirkevným sudcom hovoril o predmanželskej príprave ako o „novom katechumentáte“ na spôsob katechumenátu predchádzajúceho krstu dospelých, ktorý sa môže stať protiliekom na stále väčší počet neplatne uzatváraných manželstiev. Odkázal pritom na apoštolskú exhortáciu Jána Pavla II. Familiaris consortio, ktorá taktiež v súvislosti s prípravou na manželstvo hovorí o „vhodnej katechéze na spôsob katechumenátu“.

„Do manželstva často vstupujú ľudia, ktorí sa možno dlho poznajú, no pritom sa skutočne nespoznali.“ Zdieľať

„Cirkev sa musí postarať o lepšie a hlbšie programy prípravy na manželstvo, aby sa, nakoľko je možné, odstránili ťažkosti, ktoré doliehajú na mnohých manželov, a ešte viac preto, aby podporovala vznik a vzrast dobrých manželstiev,“ napísal ešte v roku 1981 pápež Ján Pavol II. „Skúsenosť učí, že mladí ľudia, ktorí boli dobre pripravení na rodinný život, vo všeobecnosti si počínajú lepšie ako ostatní.“

Pápež František zároveň vníma predmanželskú prípravu ako priestor evanjelizácie mladých, ktorí sa od cirkvi vzdialili. Platí to aj o samotnom svadobnom obrade. „Často má celebrant možnosť obrátiť sa na zhromaždenie tvorené ľuďmi, ktorí sa málo zúčastňujú na cirkevnom živote alebo patria do odlišného kresťanského vierovyznania či iného náboženského spoločenstva. Je to vzácna príležitosť na ohlasovanie Kristovho evanjelia,“ píše Svätý Otec v dokumente Amoris laetitia.


Mladomanželské páry z celého sveta pózujú pred Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne. Foto – TASR/AP

Samozrejme, ani tá najkvalitnejšia predmanželská príprava nezabráni tomu, aby medové týždne nevystriedali bežné dni so svojimi starosťami a napätiami. Tým skôr, že do manželstva často vstupujú ľudia, ktorí sa možno dlho poznajú, no pritom sa skutočne nespoznali. V zhone svadobných príprav si mnohí ani nestihnú uvedomiť, že sobáš nie je cieľom, ale začiatkom spoločnej cesty životom.

„Ak sa láska stane len príťažlivosťou alebo vágnou náklonnosťou, spôsobí, že manželia budú trpieť mimoriadnou krehkosťou, keď sa ich náklonnosť dostane do krízy alebo keď fyzická príťažlivosť pominie,“ uviedol pápež v Amoris laetitia. Kvôli tomu musí predmanželskú prípravu bezprostredne po sobáši vystriedať pastoračné sprevádzanie manželov. Podľa Jána Pavla II. aj Františka je k tomu povolané celé farské spoločenstvo, pričom obzvlášť dôležitá je prítomnosť skúsených manželských párov.

„Pre rytmus súčasného života väčšina manželov nebude ochotná chodiť na časté stretnutia, a nemôžeme sa obmedziť len na pastoráciu malých elít. Dnes musí byť pastorácia rodín podstatne misionárska, vychádzajúca, blízka – skôr než by sa zredukovala na fabriku kurzov, do ktorých chodí iba málokto,“ konštatuje súčasný pápež.   

Kristus miluje aj nemanželské páry

V spomínanom príhovore k rímskym kňazom pápež František neobišiel ani situáciu párov, ktoré nežijú vo sviatostnom manželstve. Aby sme si uvedomili, že nejde o okrajovú tému, stačí sa len trochu rozhliadnuť. Veď aj na formálne kresťanskom Slovensku nie je nezvyčajné stretnúť nezosobášených katolíkov žijúcich v jednej domácnosti.   

Prečítajte si aj
Rodičia zabudli vychovávať deti za ženíchov a nevesty Zdieľať

Nemanželské páry pápež vo svojom príhovore rozdelil do dvoch skupín. Do jednej patria tí, ktorí si uvedomujú svoju situáciu a chcú ju zmeniť. „V tomto delikátnom a nevyhnutnom úsilí si počínajte tak, aby veriaci vo vás videli ani nie tak odborníkov na úradné akty a právne normy, ale skôr bratov, ktorí vedia načúvať a chápať,“ povzbudil kňazov pápež František.

Do druhej skupiny zaradil tých, ktorí cielene dali prednosť nemanželskému spolužitiu pred sviatostným manželstvom. „Stretávajte sa s nimi a prijímajte ich,“ vyzval pápež rímskych kňazov. „Oni sú z duchovného a morálneho hľadiska tými chudobnými a maličkými, ktorým chce byť cirkev po vzore svojho Učiteľa a Pána matkou, ktorá neopúšťa, ale je nablízku a stará sa. Aj tieto osoby sú milované Kristovým srdcom,“ dodal Svätý Otec.

Možno to na prvý pohľad vyznie paradoxne, ale podľa pápeža Františka je starostlivosť o týchto ľudí, ktorí sú z evanjeliového hľadiska „poslednými“, súčasťou úsilia o presadzovanie a obranu sviatosti manželstva.  

Odporúčame