KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Štedrosť ako životný štýl

Božia štedrosť sa voči ľuďom stupňuje. Nové generácie majú za tým odhaliť autentické Božie kraľovanie na zemi.

Keď sa spätne obzrieme do života, vidíme v ňom veľa vecí či príležitostí, ktoré sme dostali zadarmo. Bez platenia sme dostali výchovu doma či vzdelanie v škole. Neskôr zaradenie do spoločnosti i vyhliadky do budúcna súvisiace s výzvami ľudského spoločenstva. Možno by niekto vedel vymenovať ešte ďalšie zadarmo obdŕžané veci a potvrdil by biblické výroky z nedeľných textov. Božia Prozreteľnosť v nich štedro praje ľuďom slovami: „Kupujte chlieb a jedzte. Kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Počúvajte ma a budete jesť dobroty a kochať sa v jedlách vybraných“ (Iz. 55, 1). Božia štedrosť sa voči ľuďom stupňuje. Nové generácie majú za tým odhaliť autentické Božie kraľovanie na zemi. Židia si toho boli vedomí. Často si pripomínali pravdy z knihy Jozue, ktorými autor líči Božiu štedrosť slovami: „Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a usadili ste sa v nich, vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali a jete z nich. Bojte sa Pána a slúžte mu úprimne“ (Joz 24, 13).

Silné motívy

Prečítajte si aj ďalšie zamyslenia Milana Hudačka Zdieľať

Podobne i v novozákonnych časoch spoznávame Ježiša s jeho štedrosťou voči ľuďom. V jednej situácii sa chcel utiahnuť na osamelé miesto a odpočinúť si, ale prišli za ním ľudia s chorými a s prosbami, aby sa ich ujal. Ježiš zmenil svoj zámer a uzdravoval ich. Keď sa ich na tomto pustom mieste zhromaždilo na tisíce, zadarmo všetkých nasýtil piatimi chlebami a dvomi rybami. Táto štedrosť je niečím výsostne dôležitým pri ohlasovaní evanjelia. Chudobní môžu vďaka nej spoznávať v Ježišovi očakávaného Mesiáša a svojho zástancu u Otca. Nové poznanie ich uspôsobuje obracať sa k nemu nielen ako k svojmu pozemskému dobrodincovi, ale i k svojmu Pánovi a Bohu.

Koľko dobier sme aj my dostali zadarmo od podobne konajúcich evanjelizátorov! Na začiatku prázdnin sme si pripomínali sv. Cyrila a Metoda. Obaja bratia zostavili pre Slovanov písmo bez nároku na odmenu. Do slovanskej reči preložili liturgické knihy, Sväté písmo i príručku práva. Odobrali sa na Veľkú Moravu a tam položili základy veľkomoravskej cirkevnej provincie. Skvelo obhajovali svoje evanjelizačné prístupy doma i v Ríme. Nad neprajníkmi morálne víťazili, lebo vznešenú prácu robili nezištne, bez nárokov na odmenu. Je pravda, že k tomu sú potrebné silné motívy. Dokonca tie najhlbšie, akých sa možno v Biblii dopátrať. Ale, či človek netúži slúžiť Bohu tým najlepším spôsobom?

Inšpirujme sa druhými

„Strojca masovej vraždy v Nórsku nám uplynulý týždeň zrazu pripomenul, že Slovensko z pomedzi ostatných európskych krajín najmenej rešpektuje princíp prijatia a starostlivosti o cudzincov.“ Zdieľať

Po solúnskych bratoch neskôr prišli aj ďalší evanjelizátori. Aj oni robili podobne. V ľuďoch posilnili spôsobilosť konať pozemské dobro a myslieť pritom na večnosť. Je pravda, že vec sa nezdá taká samozrejmá v bežnom živote. Ľudia majú skôr dojem, že tu nikto nič neurobí zadarmo. Strojca masovej vraždy v Nórsku nám uplynulý týždeň zrazu pripomenul, že Slovensko z pomedzi ostatných európskych krajín najmenej rešpektuje princíp prijatia a starostlivosti o cudzincov. Ukazujeme sa ako krajina málo tolerantná a málo ústretová k emigrantom. V Nórsku je to inak. Zvrátiť tento stav nepomôžu ani masové vraždy. Pozemské dobrá nemôžu totiž patriť výlučne jednej rase. Západné krajiny poskytujú veľa financií pre včlenenie emigrantov do ich spoločnosti. Treba to pochváliť, lebo tak si to želá Boh.

Bezplatné delenie sa s druhými je sociálnym javom, ktorý dávni proroci pripomínali Izraelu poukazovaním na to, že aj oni boli dlhé roky prichýlení cudzinci v Egypte. Je dobré, že svet sa točí okolo biblických hodnôt a nie okolo nášho vzdoru. Je dôležité, aby každý z nás, kto má vo svojom okruhu študentov, spolupracovníkov či chudobných, štedro im ponúkol materiálnu pomoc. Je čas dovoleniek. Mnohí odchádzajú za oddychom aj do zahraničia. Odpozorujme v cudzine dobré zvyklosti, nech sa štedré napomáhanie druhým stane naším životným štýlom.

Milan Hudaček, SJ
Autor je jezuitským kňazom.

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo