GLÓBUS: Miliardový biznis s deťmi

Sexuálny turizmus sa týka viac ako dvoch miliónov detí a finančným obratom konkuruje obchodovaniu s drogami.

Medzi aspektmi čoraz viac globalizovaného hedonizmu, v ktorom sú ponorené západné štáty, existuje jeden, ktorý je hrozný a ktorom sa málo hovorí. Ide o obchodovanie s deťmi a mladistvými, čo uráža ich ľudskú dôstojnosť. Tento jav sa líši od pedofílie (náklonnosť uprednostňovať deti ako sexuálnych partnerov) a sexuálneho zneužívania, ku ktorému zvyčajne dochádza v rámci rodiny a priateľstiev s dieťaťom prostredníctvom darov (napr. peňazí alebo iných pozorností). Štokholmská deklarácia z roku 1996 definuje obchodné sexuálne využívanie mladistvých ako „základné porušenie práv detí“.

Novodobé otroctvo

Pri sexuálnom turizme sa s dieťaťom zaobchádza ako so sexuálnym alebo s obchodným predmetom a predstavuje formu donútenia a násilia voči nemu. Tento stav možno prirovnať k nútenej práci a určitej forme novodobého otroctva. Podporujú ho predovšetkým miestne skupiny, ktoré využívaním dieťaťa sledujú svoje ekonomické záujmy. V mnohých štátoch je to často boj o prežitie značných vrstiev spoločnosti a v niektorých ide doslova o masový jav. Tieto miesta vyhľadávajú predovšetkým západní turisti, ktorí si myslia, že budú môcť uspokojiť svoje hrozné kriminálne správanie. Sú si vedomí svojej beztrestnosti, pretože vedia, že nájdu deti a dospievajúcich, ktorí sú im ochotní „predať“ svoje vlastné telo. Pre mnohých z nich ide o nevyhnutnosť, ktorú kontrolujú kriminálne organizácie zaoberajúce sa obchodovaním s ľudskými bytosťami.

„Podľa bádaní ECPAT sú sexuálnymi turistami v 90 – 95% prípadoch muži medzi 20. a 40. rokom života z rôznych spoločenských vrstiev.“ Zdieľať

Na základe údajov ECPAT (sieť medzinárodných organizácií, ktorá sa usiluje odstrániť detskú prostitúciu a pornografiu, ako aj obchodovanie s deťmi so sexuálnym zámerom) má sexuálny turizmus globálny charakter, ktorý je súčasťou ešte väčšieho problému. Tým je prostitúcia detí, ľudských bytostí, napriek tomu, že jednotlivé štáty sú povinné chrániť deti a mladistvých pred sexuálnym využívaním a zneužívaním. Tento princíp sa nachádza v mnohých medzinárodných dokumentoch a odporúčaniach, ako je napr. článok 34 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý hovorí: „Štáty sa zaväzujú chrániť dieťa pred všetkými formami sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania.“ Článok 35 zasa hovorí o tom, že štáty sa majú usilovať zabrániť únosom detí, predaju alebo obchodovaniu s nimi za akýmkoľvek účelom a v akejkoľvek forme.

K týmto záväzkom sa štáty znovu zaviazali v dokumente Opčný protokol o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (jún 2000), no tieto záväzky neboli v podstate nikdy uvedené do praxe.

Najmä Ázia a Južná Amerika

Prevažné destinácie sexuálneho turizmu sú početné krajiny Ázie (Thajsko, Vietnam, Laos, Kambodža, Filipíny, Nepál, Pakistan, Rusko, Tajvan, Čína, Srí Lanka, India, Indonézia) a Južnej Ameriky (Brazília, Dominikánska republika, Kolumbia, Mexiko, Venezuela, Kuba). Najobľúbenejšou destináciou Afriky je Keňa. Správa UNICEF hovorí, že až 38% klientov sú domáci obyvatelia, nasledujú ich západní turisti: Taliani 18%, Nemci 14%, Švajčiari 12% a Francúzi 8%. Podľa bádaní ECPAT sú sexuálnymi turistami v 90 – 95% prípadoch muži medzi 20. a 40. rokom života z rôznych spoločenských vrstiev. Odhaduje sa, že asi 80 000 Talianov (priemerný vek je okolo 27 rokov) sa venuje sexuálnemu turizmu vo svete. Z údajov ECPAT možno konštatovať, že maloleté dievčatá, ktoré sú sexuálne zneužívané, sú vo veku 11 až 15 rokov, kým chlapci vo veku 13 až 18 rokov. Tieto stretnutia sú často natáčané a zavesené na sieť. Okrem Kene existuje ženský sexuálny turizmus aj v Zambii a Senegale, ale aj na Kube, v Brazílii a Kolumbii.

Dôveryhodné medzinárodné odhady hovoria, že tento jav sa na jednej strane týka viac ako dvoch miliónov detí vo svete a na druhej strane obchodný obrat je konkurenciou obchodovaniu drogami. Deje sa to bez toho, aby sa urobili vážne a účinné opatrenia s cieľom vyvolať dve formy diskusie: prvá sa týka tých, ktorí sa venujú tomuto nechutnému a hanebnému obchodovaniu so sexom a druhá rozvojových krajín, keď je pre mnohé, bohužiaľ, už „prirodzené“ ponúknuť na zábavu aj telá dospievajúcich detí.

Danilo Quinto

Článok vyšiel na portáli La Busola Quotidiana. Publikované s jeho súhlasom. Preložil Štefan Turanský, SDB.

Foto: labussolaquotidiana.it

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo