5x O SYMBOLE: Symbol ako prebytok významu

„Symbol udrie do života ako blesk. Odhalí jeho bytostné väzivá. Vyváži jeho navyknuté kráže-dráhy, odmätie jeho drobné meradlá a ciele, vychýli jeho zvyknutú rovnováhu, šmarí človeka, z jeho stredu-ohniska, na krajové kráže, medzi bytím a nebytím, otrasie ním úzkosťou.“

Týmito slovami opisuje Ladislav Hanus symbol. Má pritom na mysli azda najmä skutočnosť, že vznik symbolu je záhadou a človek ho nemá úplne vo svojej moci. Pri vzniku symbolu je človek skôr ohúreným svedkom, tak ako učeníci pri prázdnom hrobe. Skúmať symbol je úloha neľahká, no o to naliehavejšia. Ešte predtým by som však rád vyjadril nádej, že riziko diletantizmu spojené s touto úvahou bude viac než vykompenzované podstatnosťou pohnútok, ktoré ma viedli k napísaniu týchto poznámok. Azda tomu napomôžu aj pomerne skromné ciele tejto úvahy: (1) naznačiť, do akých rôznorodých oblastí problém symbolu preniká, (2) poukázať na váhu a podstatnosť problému symbolu a symbolickosti a (3) predostrieť symbol pred slovenskú kresťanskú inteligenciu ako problém.

Paul Ricoeur definuje symbol ako „výraz v dvojakom zmysle, kde zmysel doslovný, bezprostredný, fyzický odkazuje na zmysel skrytý, obrazný, existenciálny, ontologický“. Pre Tomáša Halíka je symbol „to najzaujímavejšie, najvýznamnejšie a najvplyvnejšie v ľudskom živote“.

K téme:
Úvod do problematiky symbolu Zdieľať

Reč je sama osebe symbolická. Ako sme videli v predchádzajúcej časti, náboženské obsahy sú veľmi často vyjadrované symbolicky. Hlboké pravdy o človeku možno ošatiť či „vteliť“ iba do konečného počtu nedokonalých výrazov (v prípade Biblie do slov). Vždy keď chceme povedať „čosi viac“, sme na symbol takpovediac odkázaní. Mnohokrát sa symbol vníma ako skratka. Skratkou sa však dostávame iba do toho istého bodu ako okľukou. Cez symbol naopak transcendujeme do inej sféry, a to tak, že skrze symbol ukážeme na zmysel, ktorý sa „priamo“ vyjadriť nedá vôbec alebo iba ťažko. Povahu symbolu preto azda lepšie charakterizuje „prebytok významu“ (Pokorný).

V Evanjeliu podľa Lukáša sa píše: „V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: ,Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.´ On im povedal: ,Choďte a povedzte tej líške: ,Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím“ (Lk 15, 31-33).

Mohlo by byť pokojne napísané: povedzte Herodesovi, ktorý mi svojou ľstivosťou pripomína líšku... Cítime, že napriek, resp. práve vďaka takémuto zdĺhavému vysvetľovaniu by došlo k určitej strate významu. Takéto zbytočné straty si v dnešnej situácii jednoducho nemôžeme dovoliť.

Marek Hrubčo
Autor je spoluzakladateľom občianskeho združenia Fórum pre kultúru. Séria úvah o symbole súvisí s podujatím Hanusove dni 2011: Pamäť a identita. (Ako správne používať symboly?), ktoré sa uskutoční 9 – 11. septembra v Spišskej Kapitule. Viac informácií tu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo