Nerozumný návrh Milana Krajniaka

Nerozumný návrh Milana Krajniaka

Foto: Michal Svítok/TASR

Zákaz stavby mešít na našom území by nepoškodil len moslimov, ale aj kresťanov a Slovensko.

Milan Krajniak má rád veľké témy a nebojí sa silových riešení. Problém je, že niekedy sa menia na silácke. Ako teraz, s návrhom na zákaz výstavby mešít na našom území.

Fakty. Na Slovensku žiadna mešita nestojí. Sčasti je to dôsledkom toho, že tu máme zanedbateľný počet moslimov, sčasti je to dôsledok nepísaného konsenzu domácej politickej scény, ktorá žiadosť o povolenie na výstavbu mešity vždy dokázala z nejakých procesných alebo iných dôvodov zamietnuť. Výsledok je, že u nás nemáme ani jednu mešitu.

Samozrejme, že to neznamená, že moslimovia nerealizujú svoju náboženskú slobodu. Realizujú. Majú modlitebne, ktorých je viacero. Ľudia, ktorí považujú symbol mešity za dôležitý, môžu byť teda spokojní so statusom quo.

Hoci nemožno predpokladať, že by sa niečo z dvojice faktorov, ktorá fakticky znemožňuje výstavbu mešít na našom území, malo zmeniť, Milan Krajniak chce zákaz povýšiť na zákon.

Robí chybu a vnútorne si protirečí. Rád vysvetlím prečo.

Zákon neprejde, ale to nechajme bokom. Aj prípadné postranné motívy. Poďme k meritu.

Milan Krajniak svoju ideologickú platformu definuje ako užitočnú koalíciu v postkresťanskej dobe. V mene ochrany civilizačných hodnôt Západu – ako sám hovorí – sa spojil s ľuďmi, ktorí nie sú kresťania a nemusia byť ani konzervatívci, ale vedia, že niektoré západné konvencie sú hodné ochrany. Prosím.

Ochrana západných civilizačných hodnôt je dôležitá téma. Keďže Krajniak sám seba nazýva križiakom, je jasné, že za súčasť tejto témy považuje aj ochranu kresťanských menšín na Blízkom východe a v moslimskom svete.

Stratégiou katolíckej Cirkvi, najmä v čase pontifikátu Benedikta XVI., bola žiadosť o reciprocitu. Moslimovia majú na Západe náboženskú slobodu, rovnaké právo by mali mať aj kresťania v moslimských krajinách. Moslimovia majú mešity, zbierky, slobodné praktizovanie viery, kresťania by mali mať právo na kostoly, zbierky, šírenie Biblie. Reciprocita.

Čiastočne princíp reciprocity už funguje, príkladom sú krajiny ako Azerbajdžan, Jordánsko a ďalšie. Problémom sú štáty ako Saudská Arábia.

Čo by – hypoteticky – spôsobil Krajniakov zákon? Zrútil a zničil by celú koncepciu tejto línie, Slovensko by fakticky rezignovalo na tému náboženskej slobody vo svojej zahraničnej politike, pretože by opustilo princíp reciprocity. To platí aj napriek tomu, že náboženská sloboda moslimov by na Slovensku bola stále rádovo vyššia ako kresťanov v Saudskej Arábii, Iráne či Pakistane.

Milan Krajniak týmto návrhom protirečí vlastnej ideologickej platforme, resp. prechádza na novú – Cuius Regio, Eius Religio. Koho panstvo, toho náboženstvo. Týmto princípom sa kedysi ukončil konflikt, ktorý vznikol v dôsledku reformácie. Luteráni a neskôr reformovaní protestanti dostali záruky, ktoré boli charakterizované vzťahom viery a územia. Uhorsko, celkom osobitne slovenské územia Uhorska, vyznávalo tolerantnejšiu podobu tohto princípu. Dôkazom sú napríklad tzv. artikulárne evanjelické kostoly. Stáli síce za mestom a boli z dreva, ale stáli a boli. A najmä viedli k zmierlivejšiemu a pokojnejšiemu spolunažívaniu katolíkov a protestantov na našom území (na východ od Spiša bola náboženská sloboda ešte širšia).

Spomínam to preto, že Milan Krajniak opúšťa aj túto slovenskú (uhorskú) tradíciu.

Po tretie, keby platil navrhovaný zákaz, aké by boli dôsledky?

Celkom iste by sme priamo ohrozili mnohých slovenských misionárov, lekárov a všetkých, ktorí pomáhajú v moslimských krajinách. Stali by sa terčom. Slovenský pas by sa časom stal prekážkou, aby naši ľudia išli do týchto krajín. V Azerbajdžane by to zlikvidovalo celú misiu, v iných krajinách niekoľko nemocníc a škôl. Zbytočne.

Po štvrté, takáto legislatíva by časom narazila na realitu. Ak bude u nás viac moslimov, zmenia sa aj ich požiadavky. Ak by im štát neumožnil výstavbu mešity, príde podanie na Ústavný súd, ak by aj ten rozhodol v ich neprospech (čo je nepravdepodobné), celkom iste im dajú za pravdu európske súdy. Inými slovami, len čo prestane platiť prvá z dvoch podmienok, kvôli ktorým nestoja u nás mešity, Krajniakov zákon bude neudržateľný.

Po piate, Milan Krajniak má v jednej veci pravdu. Teroristi v istej miere zneužívajú zázemie a imunitu mešít na svoju ochranu, inokedy ju využívajú na rekrutáciu nových bojovníkov. Dôkazov je viacero, jedinečné postavenie inštitúcie mešity zobrazil Ryszard Kapuściński vo svojej reportáži Šachinšach. Odvtedy sa  to len zhoršilo.

Chirurg potrebuje skalpel, problémom sú mešity financované na saudskoarabské či iránske a iné radikálne zdroje. Preto viaceré moslimské krajiny pestujú svoj vlastný štátny islam a búrajú stavby financované z cudziny, aby mali situáciu pod kontrolou. Presne to by malo v budúcnosti robiť aj Slovensko. Vlastne to musí sledovať už teraz, bez ohľadu na mešity.

Ak je naším cieľom terorizmus, treba sledovať jeho príčiny. Používať adresné metódy, nie plošné zákazy. V tom je Krajniakov návrh vnútorne nepoctivý.

A napokon posledná poznámka.

Myslím si, že naši kresťania v politike majú viac spolupracovať. Nemajú proti sebe viesť občiansku vojnu, nemajú sa osobne urážať a dehonestovať. Mali by odvážnejšie čeliť tomu, čo robí Matovič či Hlina. A ukázať svoju silu.

Milan Krajniak v tom môže zohrať rolu, ale nie ak bude predkladať zákony ako tento. Na konci tejto cesty je totiž múr.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo