5x O SYMBOLE: Úvod do problematiky symbolu

Počas nasledujúcich týždňov vám Postoy.sk ponúkne päť zamyslení na tému symbolov od zakladateľa Fóra pre kultúru Mareka Hrubča.

Symbol, gr. συνβολον (sýmbolon) v pôvodnom význame znamená poznávacie znamenie. Keď sa dvaja priatelia na dlhšiu dobu lúčili, rozlomili mincu, hlinenú tabuľku alebo prsteň, a ak sa niekto po rokoch vrátil, bolo možné spojením úlomkov, tzv. συνβαλειν (symbálein, v pôvodnom význame, hodiť na jednu kopu, spojiť, zlúčiť) preukázať totožnosť človeka, a tak sa uistiť, že má nárok na našu pohostinnosť.

Symbol je teda čosi spojené, zložené, v čom sa manifestuje inak nepostihnuteľná významová náplň. V jazykovom úze sa „symbol z niečoho“ mení na „symbol niečoho“. Symbol je viditeľným znakom neviditeľnej skutočnosti. Symbol je most, ktorý vedie k hlbším vrstvám skutočnosti, do ďalších významových svetov. Ukazuje, že svet je hlbší, než sa zdá povrchnému, prvoplánovému náhľadu. Súhrn, vyznanie viery, Krédo, nazývame aj „symbol viery“. Symbol (v tomto prípade symbol viery) je akousi „duchovnou pečaťou.“

„A Ten, ktorý hovorí, je On, Nekonečný, Neviditeľný, Neznámy, vo svojom tajomstve absolútne skrytý. Cez symbol mi dáva znamenia, že ma vyzýva, k čomu ma vyzýva, čo mi chce zjaviť. I keď som malý, predsa som niekto. Cez symbol začína môj rozhovor, medzi nami dvomi, a tento dialóg je hlavnou témou môjho života. Môj postoj k tomuto mystériu je moja adorácia.“
Ladislav Hanus
Zdieľať

Pokiaľ ide o biblický symbol, ten si zachováva trvalý vzťah k zjaveniu, ktoré podnietilo jeho vznik. Biblia je plná symbolov. Každé podobenstvo je v podstate „názorné predvádzanie symbolov, totiž obrazov vzatých z pozemských skutočností, aby sa tým naznačili skutočnosti, ktoré Boh zjavil (sväté dejiny, Kráľovstvo... ) a ktoré si väčšinou vyžadujú hlbšie vysvetlenie“ (Xavier León-Dufour a kol.: Slovník biblickej teológie). V Biblii sú symboly prítomné akoby v pôvodnom, spojenom stave. Biblia napríklad nepozná dva typy neba: jedno, ktoré by bolo materiálne, druhé zasa duchovné, ale vo viditeľnom nebi objavuje tajomstvo Boha a jeho diela. Platí to o väčšine kozmických realít, o zemi, hviezdach, svetle, dni, noci, vode, ohni, vetre, búrke, tieni, hore, púšti... Keďže sú ihneď dávané do súladu s nadvládou Boha Stvoriteľa, v zjavení majú svoju plnú hodnotu symbolu. Predsa však pravá hodnota biblického symbolu vyviera z jeho vzťahu k udalostiam spásy. Noc je napríklad spoločným symbolom väčšiny náboženstiev.

Biblia pozná tento symbolizmus a preberá ho v historickej perspektíve. Tá mu dáva jeho vlastný význam. Paschálna noc je ústredným zážitkom, v ktorom Izrael pochopil tajomný zmysel noci. Dejiny prešli určitým spôsobom do jazyka zjavenia formou symbolov. Preto tento symbolický jazyk opäť poukazuje na dejiny, z ktorých vzišiel. Symbol je výsadnou cestou na vyjadrenie stretnutia človeka s Bohom prichádzajúcim k nemu. A keď nás priviedol k tajomstvu, ponárame sa s ním do mlčania.

Marek Hrubčo
Autor je spoluzakladateľom občianskeho združenia Fórum pre kultúru. Séria úvah o symbole súvisí s podujatím Hanusove dni 2011: Pamäť a identita. (Ako správne používať symboly?), ktoré sa uskutoční 9 – 11. septembra v Spišskej Kapitule. Viac informácií tu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo