Bolestná matka (Gorazd Zvonický)

Bolestná matka (Gorazd Zvonický)

Foto: www.salezianky.sk

Báseň na nedeľu – tentoraz k 69. výročiu komunistického prevratu.

Gorazd Zvonický
Bolestná Matka


Bolestná Matka bolestného ľudu,
ochraňuj plody podtatranskej pôdy
pred hrdzou, čo si sadá na národy,
sterilizuje pokrstenú hrudu
a strieka do žíl rezignačnú nudu.

Tvoj ochranný plášť nevyškrtli z módy
vychutnávači čmudu, pevci bludu...
Raz každý z nás sa doteperí k súdu
s trasúcim srdcom, s citmi nepohody,
snáď s ťarchou vín a s dlaňou bez úrody.

Ctiteľov svojich vylúč z tohto prúdu
a preveď ich cez nádejnejšie brody
do blaženosti, na mýtnické hody,
hoc farizeji škúliť, šomrať budú...
Veď načo sú?... Nuž – prepáč! – na ostudu!

Viem, drahá Matka, že sú strmé schody
k výšinám, ak sa vôľa nevzdá pudu.
Sirény chcú nás zmeniť na obludu,
lež ty nás preveď cez vírivé vody
z tiem na výslnie, z okov do slobody!

 

Gorazd Zvonický ( 1913 – 1995), básnik, prekladateľ a pedagóg, dobre vedel, tak ako aj iní exiloví básnici, že komunizmus je hrdza, „čo si sadá na národy“. V jeho veršoch sa však zračí nádej, veď dôveruje tej, ktorá nikdy nesklamala, a prosí ju o pomoc, aby nás dostala „z tiem na výslnie, z okov do slobody“.
Myslím, že je to silná protikomunistická báseň – jej sila je v presnom pomenovaní stavu spoločnosti a pôsobenia zla na ňu.
Text básne som vybral z vydania Gorazd Zvonický: Obolus (vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme v Metodovom roku 1985 ako 40. zväzok série Lýra, ilustrácie a obálka Andrej Pauliny).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo