Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
04. júl 2011

TÉMA: Fenomén pútí

Počas víkendu sa konala najväčšia a najtradičnejšia púť na Slovensku. Na Mariánsku horu v Levoči opäť prišlo okolo pol milióna pútnikov. Púte však nie sú charakteristické len pre katolíkov. Putujú aj židia, moslimovia či neveriaci. Tohto roku je podľa Svetovej turistickej organizácie na cestách až 3...

Počas víkendu sa konala najväčšia a najtradičnejšia púť na Slovensku. Na Mariánsku horu v Levoči opäť prišlo okolo pol milióna pútnikov. Púte však nie sú charakteristické len pre katolíkov. Putujú aj židia, moslimovia či neveriaci. Tohto roku je podľa Svetovej turistickej organizácie na cestách až 300 miliónov pútnikov a „náboženských turistov“. Čo vedie človeka k tomu, aby zanechal pohodlie domova a vydal sa na cestu? Aký je profil dnešného pútnika a aké riziká prinášajú masové púte?

Pri slove púť väčšine z nás príde na myseľ človek alebo skupina ľudí, ktorá sa peši alebo nejakým dopravným prostriedkom vydala na isté výnimočné miesto. Rím, Lurdy, Santiago de Compostela, Jeruzalem, Mekka... Každý účastník púte však tvrdí, že dôležitý nie je len cieľ, ale aj samotná cesta. „Proces putovania nás vytrháva z bežného kolobehu rutinnej činnosti a ponuka nám nové možnosti,“ hovorí Juraj Holdoš z Katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pod novými možnosťami chápe najmä príležitosť stretnúť samého seba, načúvať svojmu vnútru a Božiemu hlasu. Súhlasí s tým aj kňaz Caesar Artuire, pôvodom z Ghany, ktorý je riaditeľom inštitúcie Opera Romana Pellegrinaggi, v rámci Svätej stolice zodpovednej za púte. „Vyjdenie z vlastného domu a uspôsobenie sa počúvať nás robia oveľa viac disponovanými k reflexiám, ktoré umožňujú prehĺbiť vieru,“ povedal v rozhovore pre taliansky katolícky týždenník Famiglia Cristiana. S týmto zámerom vyrazila na štyridsaťdňovú púť do Santiaga de Compostela aj naša kolegyňa Mária Škvarlová: „Viem, že ma stretne taká dávka ticha a námahy, na akú nie som zvyknutá. Táto kombinácia môže človeku povedať pravdu o ňom samom. Pravdu o fyzických možnostiach, o vlastnom sebectve, no tiež o tom, čo je vlastne v živote podstatné.“

Putovanie ako psychoterapia

Najznámejšie pútnické miesta na Slovensku:
Mariánska hora v Levoči
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Chrám návštevy Panny Márie na Starých Horách
Mariánska hora v Ľutine
Hora Zvir v Litmanovej
Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
Zdieľať

Juraj Holdoš pri putovaní vidí paralelu so psychoterapiou. „Tá je tiež púťou uzdravovania a časom stretnutia, načúvania samému sebe a niekedy aj Božiemu hlasu v nás. Dôležitým bodom v psychoterapii je získanie kontaktu s naším vnútrom, komunikovanie so sebou, prijatie sa,“ hovorí pre Postoy.sk. „Preto si myslím, že púť mala a má, okrem iných významov, aj psychohygienickú funkciu. Skúsenosť púte, to, čo sa o sebe dozviem, čo načerpám, môžem preniesť do bežného života a tým ho vylepšovať a posväcovať.“ Aj kňaz Caesar Artuire potvrdzuje, že oproti minulosti dnes stúpol počet pútnikov, ktorí nie sú aktívnymi veriacimi a od púte si sľubujú nájdenie zmyslu života, čohosi, čo im dá nádej.

Juraj Holdoš zdôrazňuje, že pri púti je vždy dôležité zameranie na cieľ. „Pútnik sa nevydáva na cestu, aby sa bezcieľne potuloval po krajine, jeho putovanie je cielené. Chce dosiahnuť miesto, ktoré je výnimočné, kde sa zem spája s nebom, s transcendentnou skutočnosťou. Filozof a historik náboženstiev Mirce Eliade hovorí o vniku posvätna do profánna. Tákate miesto má svoju moc a potenciu naplniť a obnoviť človeka.“ Výrazný rozdiel medzi tulákom, turistom a pútnikom vidí aj kňaz – redemptorista Rastislav Dluhý: „Púť sa líši od túlania a turistiky. Je to cesta k ,veľkej destinácii´. Konečnej zastávke, ktorú voláme domov alebo nebo. Je to plavba k nebeským brehom. Je to expedícia, lebo nás tam ide veľa a sami sa tam nedostaneme. Je to cesta za pokladom, za elixírom večnej mladosti. Cesta do krajiny zázrakov, kde sa naplnia všetky naše najhlbšie túžby a sny, ktoré možno ani nedokážeme pomenovať.“

Profil pútnika: žena s päťdesiatkou na krku

Svätá zem:
Izrael navštívil v roku 2010 rekordný počet 4,5 milióna turistov. Drvivú väčšinu z nich tvorili kresťania (69%), nasledujú židia (23%) a príslušníci iných náboženstiev, resp. neveriaci. Až 66% z nich pricestovalo ako pútnici, 17% kvôli návšteve známych a 15% z obchodných dôvodov. Najnavštevovanejšie miesta boli Jeruzalem (76%), Tel Aviv (54%) a Mŕtve more (49%).
(Zdroj: Famiglia Cristiana, 12/2011)
Zdieľať

Aj keď je púť často spojená s výraznou fyzickou námahou, podľa výskumu Maurizia Artura Biocchiho medzi pútnikmi prevažujú ženy nad mužmi a starší ľudia nad mladými. Výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2009 na vzorke 1 416 ľudí nad 18 rokov, hovoria, že až 57% pútnikov tvoria ženy. Ešte výraznejší je podiel pútnikov starších nad 51 rokov: do skupiny 51 – 65 rokov patrí 42% pútnikov, nad 65 rokov má 32% putujúcich. Motívom putovania 68% pútnikov je viera, 13% hľadá nejakú formu posvätna. Zaujímavým ukazovateľom je, že až 90% pútnikov zakúsilo silný emočný zážitok, väčšinou spojený s posvätným miestom – cieľom púte (55%), s modlitbou (21%) alebo so samotnou cestou (17%).

Keďže aj pútnik je len človek z mäsa a kostí, ktorý pri hľadaní duchovna musí uspokojiť aj svoje materiálne potreby, zabezpečovanie služieb pre pútnikov, ale najmä pre „náboženských turistov“, je výnosným biznisom. Podľa Svetovej turistickej organizácie (World Tourism Organization) bolo v tomto roku v obehu až 18 miliárd dolárov, z ktorých štvrtina (4,5 mld.) sa týkala Talianska.

Inzercia

Zažiť spoločenstvo

K téme:
Dvakrát o putovaní
Santiago – začiatok cieľa
WYD – všetky cesty vedú do Madridu
Prísť do cieľa znamená začať ďalšie putovanie
Zdieľať

Napriek tomu, že dôvody a priebeh pútí kresťanov, židov a moslimov sú v mnohom podobné, minimálne v jednej veci sa výrazne líšia. „Kresťanstvo má od svojich počiatkov jedno špecifikum: pútnik kráča obklopený spoločenstvom. Kresťan vie, že pri ceste k Bohu nestačia posvätné miesta, potrebuje ísť uprostred spoločenstva,“ hovorí kňaz Caesar Artuire. Z dôvodu zažitia spoločenstva a povzbudenia sa príkladom druhých sa konajú aj púte najrôznejších životných stavov či povolaní. K tradičným púťam mladých (Svetové dni mládeže), chorých (Lurdy) či zasvätených osôb sa pridávajú aj netradičné púte včelárov, detí či Rómov.

Pri rôznych „masovkách“, akým bolo napr. blahorečenie Jána Pavla II. v Ríme si však podľa Juraja Holdoša treba dať pozor na podľahnutiu mase. „Počas masových akcií fungujú princípy psychológie davu, čo je väčšinou negatívna záležitosť, ale poznáme aj tzv. pokojné davy. V mase sa každopádne vždy zosilňujú emócie a niekedy sa stáva, že dôjde k deindividualizácii, kedy individuálna osobnosť splynie s ,osobnosťou´ davu,“ upozorňuje Holdoš. Dôsledkom je napríklad obmedzenie sebakontroly, zvýšenie citlivosti na emočné podnety či zníženie schopnosti racionálneho rozhodovania a konania.

Imrich Gazda

Foto: dcza.sk, Flickr.com (licencia creative commons)

Odporúčame

Spomienky Benedikta XVI. na kňazskú vysviacku

Spomienky Benedikta XVI. na kňazskú vysviacku

Na slávnosť apoštolov Petra a Pavla si pápež Benedikt XVI. pripomenul 60. výročie svojej kňazskej vysviacky. Okamihy z 29. júna 1951 opísal v autobiografii, ktorá v roku 2005 vyšla aj v slovenčine pod názvom Z môjho života (s. 59 – 60). „Kňazskú vysviacku nám v roku 1951 na sviatok sv. Pe...

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Duch detstva privádza k Bohu

KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Duch detstva privádza k Bohu

Cesta k osvieteniu vedie cez riešenie niekedy na prvý pohľad neriešiteľných a nezmyselných príkazov, otázok, či situácií. Mnohí ľudia odmietajú Boha, lebo niektoré jeho požiadavky sa im zdajú ťažké, nepochopiteľné alebo až nezmyselné či hlúpe. Takým sa im zdá byť nielen učenie cirkvi v otázkach vier...