Kardinál Jozef Tomko na KU v Ružomberku

Nebýva časté, aby sme ako študenti sedeli pred prednášajúcim so zatajeným dychom a s užasnutím počúvali. O Jánovi Pavlovi II. sa dá vravieť všeličo - o jeho filozofii, prínose pre históriu, životných začiatkoch, dielach... Je veľkou výhrou, ak máme možnosť vypočuť si spomienky kardinála Jozefa Tomka.

V Aule Katolíckej univerzity v Ružomberku vystúpil ako záverečný hosť počas dvojdňovej konferencie venovanej Jánovi Pavlovi II. Medzi jeho predrečníkmi tu boli napr. Ing. Ján Figeľ, Mons. Tomáš Galis, prof. ThDr. Tadeusz Zasępa. Nosnou témou bol vzťah pápeža k mládeži.

V roku 1985 ho Ján Pavol vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, mnoho spolu prežili a tém na rozprávanie iste bolo nemálo. Najprv sa pozastavil pri otázke „kde začať, na začiatku alebo na konci... lebo on bol veľký tam aj tam...“ Spomenul cesty pápeža na Slovensko, jeho úprimnú blízkosť k nemu, čo dokladuje aj početnosť ciest, tiež že to boli aj práve mladí, ktorí ho skandovaním „Svätý otče, do Levoče!“ primäli k druhej ceste. Priblížil aj niektoré detaily zo zákulisia (aj polohumorné, napr. pri prvej ceste, keď leteli helikoptérou z Prahy do Bratislavy, vznikla dilema, či by pápež mal pobozkať aj slovenskú zem, kardinál Tomko mu vtedy odpovedal, že v Prahe aj podľa vlastného prejavu pobozkal „českú“ zem, takže so „slovenskou“ by nemal byť problém...).

Hovoril aj o ich spoločných misijných cestách po svete, tiež po mohamedánskych krajinách, kde pred desaťtisíckami moslimov na štadióne pápež jednoduchým spôsobom vysvetľoval pravdy svojej viery, dôrazne, no „nie nejako majestátne, ale v úplnej skromnosti“. Priblížil aj jeho vzťah ku Kristovi a k Eucharistii, z ktorého čerpala jeho veľkosť, povedal, že pápež všetkým pripomenul, že „Eucharistia nie je nejaká relikvia ani pamiatka, ale je živá, pretože to nie je čosi, ale ktosi“.

V stredu 26. apríla Katolícka univerzita kardinálovi slávnostne udelila čestný titul Doctor honoris causa.

Lukáš Obšitník
študent FF KU v Ružomberku

Foto: internet

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo