NÁZOR: Je sčítanie ľudu v poriadku?

Postoy.sk oslovil niekoľko osobností s otázkou, či je rozsah otázok kladených vo formulároch aktuálneho sčítania ľudu a jeho neanonymita v poriadku.

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Nemám s otázkami, ani s anonymitou žiaden problém. Väčšina požadovaných údajov je aj tak niekde v informačných systémoch štátu k dispozícii, len ich nevedia agregovať. Ľudia majú niekedy výhrady k informáciám a anonymite, ale neuvedomujú si, aké informácie denne poskytujú spoločenským sieťam, bankám, obchodným reťazcom alebo mobilným operátorom.

Pavol Kubík, redaktor týždenníka TREND: Myslím, že to v poriadku nie je. Štátne orgány môžu konať len to, čo im zákon dovoľuje. V tomto prípade sa zdá, že prax prekračuje rámec toho, čo ustanovuje príslušný zákon o sčítaní obyvateľov, a to v dôležitej oblasti ochrany súkromia. Aj za predpokladu, že by zákon uvedenú prax legalizoval, si myslím, že by bolo na zváženie, či ide o prípustný zásah do súkromia.
Rozsah kladených otázok sám o sebe podľa môjho názoru problematický nie je. Diskutovať sa samozrejme dá o tom, do akej miery je zbieranie uvedených dát prejavom neodôvodneného optimizmu, že štát na základe nich bude vedieť prijímať lepšie rozhodnutia.

"Na sociálnych sieťach sa tisíce ľudí denne-nocou zverujú so svojimi privátnymi až intímnymi problémami miliónom neznámych príjemcov. A zrazu majú námietky voči zákonom povoleným otázkam pre štatistiku zo strany štátu?"
Anton Hykisch
Zdieľať

Anton Hykisch, spisovateľ: Sčítanie obyvateľstva je jedným z najdôležitejších informačných zdrojov o historickom vývoji nášho štátu a jeho obyvateľstva. Bez periodických sčítaní na území dnešného Slovenska by sme nemali relevantné vedomosti o našom vývoji a dejinách nášho národa. Nechápem preto výhrady voči rozsahu otázok.
Prekvapuje ma, že prehnané obavy o osobné údaje sú prezentované v čase, keď ľudia bezhlavo dôverujú internetovým portálom. Na sociálnych sieťach sa tisíce ľudí denne-nocou zverujú so svojimi privátnymi až intímnymi problémami miliónom neznámych príjemcov. A zrazu majú námietky voči zákonom povoleným otázkam pre štatistiku zo strany štátu? Komu tak veľmi záleží, aby ľudia neodpovedali na otázky o národnosti, materinskej reči, náboženskom vyznaní? Rozmýšľajme trocha a nedajme sa zviesť na falošné chodníčky.

Vincent Vattai, konateľ BMW Tempus Group: Zastávam názor, že anonymita je narušená.

Martin Hanus, redaktor týždenníka .týždeň: Osobne netrpím žiadnou paranoickou fóbiou zo sčítania, pravdupovediac celá hystéria sa mi zdá byť nafúknutá. Pre túto krajinu (aj médiá) je už trochu príznačné, že sa vzrušujeme nepodstatnými témami.

K téme:
Ako sa loví katolík?
Kampaňou k plnému košiaru
Blíži sa sčítanie obyvateľstva. Katolíci, hláste sa
Vytvára sa atmosféra menejcennosti veriacich
Zdieľať

Ján Duda, profesor kánonického práva: Pri odpovedi na túto otázku som v rozpakoch. Na jednej strane chápem potrebu štatistického spracovania počtu obyvateľstva a ich životnej úrovne, vzdelania a ďalších náležitosti. Na druhej strane zdôvodnenie potreby kódu považujem za naivné, lebo aj inak by sa dalo zabezpečiť, aby bol obyvateľ sčítaný iba raz. Je isté, že kódom sa dokáže pri sčítaní identifikovať konkrétna osoba, čo v konečnom dôsledku znamená, že nejde o anonymné sčítanie. V súvislosti s anonymitou však súvisí otázka, nakoľko je obyvateľstvo v súčasnej dobe mobilov, televízorov a iných techník ochránené od anonymity, lebo sa zdá, že anonymita človeka v súčasnej spoločnosti sa čoraz viac zmenšuje, a ak sa niekto dostane do záujmu určitých kruhov, ktoré si ho začnú všímať, jeho anonymita je asi nulová. Skrátka: som za zachovanie anonymity, ale viem, že sa to stáva čoraz viac iba naším želaním a ilúziou.

"To sa rovno mohli pýtať aj na farbu stien v byte..."
Jana Žitňanská
Zdieľať

Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR za KDH: Podľa mňa je to veľmi drahá zbytočnosť. Mnohé z tých informácii štát má, a tie, ktoré nemá, by vedel získať oveľa lacnejšie prostredníctvom dobre zrealizovaného kvantitatívneho prieskumu. Navyše drvivá väčšina otázok sú úplné banality. To sa rovno mohli pýtať aj na farbu stien v byte...

Ivan Rončák, politológ: V sčítacích formulároch nie je nič, čo by nevedelo moje okolie. Preto nemám nijaké obavy o zneužitie týchto údajov. Hlavný zmysel otázok zo sčítacích hárkov vidím v meraní civilizačného posunu Slovenska - kvalita bývania, vzdelanostná úroveň. Odpovede na tie otázky majú zmysel len pri porovnaní v čase. Rovnako ako údaje o národnostnom zložení a religiozite krajiny. Hodnotu týchto údajov ocenia až naši potomkovia o niekoľko desiatok rokov.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života: Okolo neanonymity sčítania ľudu a kladených otázok vo formulároch sa vytvára problém, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou účelový. Nevidím nič mimoriadne v otázkach, ktoré sa aj tak dajú neanonymne získať z iných inštitúcií (poisťovne, daňové úrady). Identifikáciou cez čiarový kód sa najefektívnejšie zabráni duplicite pri sčítaní.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR za OKS v klube Most-Híd: Väčší problém ako s možným ohrozením anonymity mám so sčítaním ako takým. Vážne totiž pochybujem o jeho opodstatnenosti. Mnohými informáciami, ktoré sa máme "dozvedieť" zo sčítania, totiž štátne a iné verejné inštitúcie disponujú už v súčasnosti. Štát by nemal od občana žiadať informáciu, ktorú už má k dispozícii. Stačilo by si urobiť poriadok vo vlastných evidenciách a registroch. Sú tam aj informácie, ktorými štát nedisponuje, pri tých je ale dosť otázne, či sú to informácie nevyhnutné pre fungovanie štátu, alebo iba informácie zaujímavé trebárs pre štatistikov či ekonómov. A či sa k tým informáciám nemožno dostať aj oveľa jednoduchšie, rýchlejšie, lacnejšie a bez takého rozsiahleho zasahovania do súkromia občanov. Napríklad prostredníctvom reprezentatívnych výskumov verejnej mienky. Som presvedčený, že sčítanie obyvateľstva v takejto podobe už v dnešnej dobe nemá opodstatnenie. Ak to budem môcť ovplyvniť, budem sa snažiť prispieť k tomu, aby to bolo posledné sčítanie obyvateľstva v histórii Slovenska.

- lo -

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo