Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
04. 05. 2011, 17:08

AKTUÁLNE: Dárius A. Hatok už nešéfuje TV Lux (aktualizované, 13:35)

Včera bol z pozície riaditeľa a konateľa TV Lux odvolaný Dárius Anton Hatok. Odchádza po necelom roku a pol vo funkcii. Odvolaného riaditeľa sa zastala aj rehoľa saleziánov a niektorí zamestnanci. Predseda KBS, arcibiskup Stanislav Zvolenský však trvá na pôvodnom rozhodnutí. O zmenách včera zamestn...

Včera bol z pozície riaditeľa a konateľa TV Lux odvolaný Dárius Anton Hatok. Odchádza po necelom roku a pol vo funkcii. Odvolaného riaditeľa sa zastala aj rehoľa saleziánov a niektorí zamestnanci. Predseda KBS, arcibiskup Stanislav Zvolenský však trvá na pôvodnom rozhodnutí.

O zmenách včera zamestnancov televízie informoval predseda Televíznej rady TV Lux Jozef Kováčik. Za nového konateľa televízie bol menovaný František Majda, pozícia riaditeľa ostáva neobsadená. „Veríme, že nový riaditeľ Vám bude predstavený do leta tohto roku,“ píše sa v e-maili adresovanom zamestnancom. Tieto informácie Kováčik potvrdil aj nášmu portálu.

K téme:
TV Lux už nešéfuje Marek Poláček Zdieľať

Zmeny aj pri rozhodovaní

Zamestnanci televízie boli informovaní aj o tom, že všetci traja zakladatelia a vlastníci televízie, teda Konferencia biskupov Slovenska (20%), Saleziáni Don Bosca (40%) i Lux communication (40%) majú záujem „naďalej hľadať možnosti ďalšieho fungovania TV LUX“. Zmenil sa však podiel hlasov pri rozhodovaní. „Na základe rozhodnutia Lux communication prešlo 40 percent rozhodovacích práv tejto spoločnosti na KBS na obdobie jedného roka. Majetkové podiely v TV LUX zostali nezmenené,“ píše sa ďalej v e-maili. K úprave došlo 28. apríla na základe dohody o splnomocnení, ktorú KBS obdržala od Lux communication.

Viacerí zamestnanci prejavili nesúhlas s odvolaním riaditeľa Hatoka a menovaním nového konateľa, pričom žiadajú vysvetlenie. Maily niektorých zamestnancov má redakcia Postoy.sk k dispozícii.

Saleziáni stoja za odvolaným riaditeľom

Za odvolaným riaditeľom stojí aj provinciál rehole saleziánov, ktorá je jedným zo zakladateľov a vlastníkov televízie. „Neviem, prečo KBS odvolala pána Hatoka, ktorý mal a má moju plnú podporu a nikdy som s takýmto spôsobom nesúhlasil,“ uviedol v liste adresovanom zamestnancom TV Lux, ktorý dal k dispozícii aj nášmu portálu. Podľa Maníka týmto odvolaním došlo aj k porušeniu Dohody o úprave vzťahov spoločníkov TV LUX s.r.o., ktorú spoločníci podpísali 15. septembra 2008 v Šaštíne. V dohode sa píše, že „o poste riaditeľa, ako aj o poste jeho zástupcu, rozhoduje televízna rada jednoznačným konsenzom. V prípade, že ku konsenzu nedôjde v období 3 mesiacov, riaditeľa a zástupcu riaditeľa volí Valné zhromaždenie TV LUX s.r.o.“. Maník si pritom nie je vedomý, že by televízna rada o odvolaní riaditeľa a o menovaní nového rokovala. Logo Saleziánov Dona Bosca oddnes nefiguruje ani na stránke TV Lux.

K téme:
List provinciála SDB zamestnancom TV LUX
List predsedu KBS Stanislava Zvolenského zamestnancom TV LUX
Zdieľať

„Osobne som nedostal žiadne vysvetlenie odvolania, žiadne dôvody, iba informáciu o hlasovaní spoločníkov,“ uviedol pre Postoy.sk aj odvolaný riaditeľ Hatok, ktorý stál na čele televízie od januára 2010, kedy nahradil Marka Poláčka (pozri rozhovor nižšie). Podľa našich informácií sa mal Hatok o svojom odvolaní oficiálne dozvedieť až z mailu zaslaného všetkým zamestnancom predsedom televíznej rady.

„Z môjho pohľadu kontrolu nad spoločnosťou prebral jeden zo spoločníkov, čo sa isto odrazí v tom, čo bude TV LUX vysielať v ďalšom období. Či budú ochotní všetci spoločníci pokračovať v projekte, je v tejto chvíli otázne,“ dodal Hatok na margo prevodu ďalších 40% rozhodovacích práv na KBS. V citovanej dohode medzi spoločníkmi sa pritom píše, že „spoločník nesmie preniesť svoje hlasovacie právo na iného spoločníka. Pri hlasovaní platí pravidlo nadpolovičnej väčšiny. Pri hlasovaní aj za neúčasti spoločníka a jeho zástupcu, platí pravidlo nadpolovičnej väčšiny“.

Predseda KBS: Rešpektujte rozhodnutie

K celej situácii len pred chvíľou zaujal stanovisko aj predseda KBS, arcibiskup Stanislav Zvolenský. Poďakoval sa doterajšiemu riaditeľovi a všetkým zamestnancom za ich prácu, potvrdil Františka Majdu ako nového konateľa a deklaroval ochotu pokračovať v „korektnej spolupráci“ s rehoľou saleziánov. „Prosím zamestnancov, aby prijali toto moje rozhodnutie a rešpektovali ho,“ píše sa v závere stanoviska.

Oslovili sme aj zástupcu tretieho spoločníka, Lux communication a o jeho stanovisku vás budeme informovať. Nový konateľ František Majda je ochotný odpovedať na naše otázky pri osobnom stretnutí.

Odvolaný riaditeľ Dárius Hatok: Nič mi nevysvetlili

Ako si vysvetľujete personálne zmeny, o ktorých rozhodli spoločnici televízie? 
TV LUX je podľa zákonov Slovenskej republiky štandardná obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným. V jednoduchšom vyjadrení to znamená, že spoločníci rozhodujú o menovaní a odvolaní konateľa, ako aj o ďalších podstatných krokoch a smerovaní firmy. Osobne som nedostal žiadne vysvetlenie odvolania, žiadne dôvody, iba informáciu o hlasovaní spoločníkov.

Prečo ste boli odvolaný z pozície konateľa aj riaditeľa?
Odvolám sa na bod vyššie.

Boli medzi vedením televízie a spoločníkmi vážne spory?
Moje profesionálne vzdelanie, smerovanie a prax sú manažment - marketing. Na rôznych pozíciách v agentúrach a médiách pôsobím od roku 1999. Stál som pri zrode TV LUX v roku 2008 za spoločníka SDB a zároveň som do 1.1.2010 pôsobil v Televíznej rade. Aj toto boli dôvody, prečo som bol menovaný za konateľa. V TV LUX bolo potrebné nastaviť procesy, museli sme v roku 2010 ozdravovať firmu a nastaviť zdravé toky financovania. Po 100 dňoch na pozícii konateľa som spoločníkom prezentoval moje vízie na fungovanie, ale aj hrozby z hľadiska príjmu financií, pokiaľ nenastanú zmeny. Moje návrhy neboli prijaté, napriek tomu sme v televízii LUX dokázali spraviť reštrukturalizáciu financií, nastavili jasné strategické smerovanie Klubu priateľov TV LUX, čo prinieslo v konečnom dôsledku takmer vyrovnaný rozpočet, zastavil sa finančný prepad v televízii a jasne sa nastavila programová štruktúra. Finančná podpora do TV LUX sa znásobila oproti času môjho príchodu. To ale nezmenilo pocity časti spoločníkov a ich názory sa prejavili pri dnešnom odvolaní.

Čo hovoríte na to, že 40-percentný podiel Lux Communication prešiel pod KBS?
Opäť sa odvolám na obchodný zákonník. De jure – ten, kto má viac ako 51 percent vo firme, môže nastavovať podmienky, určovať, čo sa bude vo firme robiť. Zvyšný, menšinový spoločník je v reále málo schopný niečo meniť, pokiaľ nie je vôľa na oboch stranách a otvorená a úprimná diskusia. Pokračovanie úvah nechávam na vás.

Čo pre TV LUX môže znamenať, že väčšinový podiel bude teraz v rukách KBS?
Z môjho pohľadu kontrolu nad spoločnosťou prebral jeden zo spoločníkov, čo sa isto odrazí v tom, čo bude TV LUX vysielať v ďalšom období. Či budú ochotní všetci spoločníci pokračovať v projekte, je v tejto chvíli otázne.

Imrich Gazda, Pavol Rábara

Správu budeme aktualizovať.

Ilustračné foto: tvlux.sk

Odporúčame

Pápež rezignoval. V novom talianskom filme

Pápež rezignoval. V novom talianskom filme

Habemus papam je názov nového filmu, ktorý prichádza do talianskych kín. Vzhľadom na to, že jeho motívom je starnúci pápež, nevyhol sa kritike ešte pred svojím uvedením. Režisérom je Nanni Moretti, ktorý hlavnú úlohu 85-ročného pontifika zveril francúzskemu hercovi Michelovi Piccolimu. Ústre...

AKTUÁLNE: Veľká noc vo svete

AKTUÁLNE: Veľká noc vo svete

Oslovili sme niekoľkých Slovákov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v zahraničí, aby nám predstavili ich Veľkú noc. V Bolívii slávia Veľký piatok muži a ženy osobitne, v Albánsku sviatky začínajú požehnaním chleba a v Taliansku rodinný piknik odôvodňujú putovaním emauzských učeníkov. Bolívia Darius Čarš...

AKTUÁLNE: Čo je to prostrácia?

AKTUÁLNE: Čo je to prostrácia?

Veľkonočné trojdnie je mimoriadne bohaté na nezvyčajné liturgické úkony. Jedným z nich je aj prostrácia – ležanie pred oltárom tvárou k zemi. Špecifikom tzv. aliturgických dní v liturgickom kalendári západného obradu je okrem iného skutočnosť, že počas nich sa neslávi obeta svätej omše. Výnimka z to...

AKTUÁLNE: Predajca obuvi láka zákazníkov. Nahými telami

AKTUÁLNE: Predajca obuvi láka zákazníkov. Nahými telami

Firma Danea nasadila do jarného marketingového boja tvrdé zbrane. Zákazníkov chce osloviť erotickými bilboardami. O stovkách sťažností rozhodne Rada pre reklamu v apríli. Fotografia, na ktorej sa prepletajú telá dvoch nahých žien a jedného muža, vyvolala množstvo odmietavých reakcií. „Nesúhlasím s ...