K VECI: Pokánie, o ktoré dnes ide

Každoročne počas pôstneho obdobia nás homílie upozorňujú, že obdobie pôstu neznamená iba „vzdať sa“ jedla, pitia, dezertov či sledovania televízie. Zvykne sa zdôrazňovať pokánie „v pozitívnom zmysle“ – pokánie ako požiadavka vľúdnejšieho prístupu k našim známym, s ktorými pomerne ťažko vychádzame, prípadne požiadavka dodatočnej obety či služby pre druhých. Je to v poriadku, hoci vyhýbanie sa zmyslovým pôžitkom môže byť práve tým najlepším receptom pre dnešnú spoločnosť zameranú na pohodlie.

Vo Fatime nám Matka Božia zjavila, že ak sa chceme vyhnúť budúcim vojnám a zničeniu národov, je nevyhnutné činiť pokánie. Bola však zjavená aj konkrétna forma pokánia? V roku 1945 v zjavení sestre Lucii nám Pán objasnil, čo konkrétne vyžaduje: „Obeta, ktorá sa žiada od každého človeka, je plnenie si povinností vo svojom živote a dodržiavanie Môjho zákona. Toto je pokánie, ktoré teraz očakávam a žiadam.“

Čo znamená plnenie si povinností vyplývajúce zo stavu, v ktorom žijeme? Je jasné, že očakávame, že ľudia budú konať svoje povinnosti vyplývajúce zo stavu, v ktorom žijú. Ide vôbec o základnú etickú požiadavku? Ak áno, čo má spoločné s pokáním? Zdá sa, že vnímať túto požiadavku ako pokánie sa akosi prieči našej intuícii.

Vieme, že dramatické formy pokánia, ktoré napĺňajú históriu Cirkvi a životopisy svätcov, sa od nás dnes nežiadajú. Cirkev žiada takpovediac pokánie „nižšieho stupňa“, napríklad postenie v niektoré dni, vyhýbanie sa mäsitým pokrmom v piatky a podobne. Cirkev nás nabáda k nedramatickým „malým“ obetám v duchu „malej cesty“ sv. Terezky z Lisieux.

Pokánie ako plnenie si povinností

Na druhej strane, dôraz na povinnosti vyplývajúce zo stavu, v ktorom žijeme, prítomný vo vízii z roku 1945, nemusí byť až taký nový. Keď sa Jána Krstiteľa pri rieke Jordán hriešnici spýtali, čo majú robiť, odpovedal takto:

– Lukáš 3:12-13: Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Inými slovami, robte si svoju robotu, vyberajte dane, ale neberte úplatky a nešikanujte svojich spoluobčanov.

– Lukáš 3:14: Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ To znamená, vykonávajte to, čo sa od vás žiada, ale nepoužívajte silu, keď to nie je nevyhnutné, správajte sa slušne k druhým, atď.

Treba si však uvedomiť, že niekedy práve vykonávanie povinností vyplývajúcich zo stavu, v ktorom žijeme, je výslovným pokáním. Príklady:

– V prípade človeka, ktorý bol uväznený za zločiny, predovšetkým toho, kto bol nespravodlivo uväznený za zločiny, ktoré nespáchal.

– V prípade človeka, ktorý sa v dôsledku v minulosti spáchaných hriechov alebo nesprávnych rozhodnutí ocitol v nefunkčnom manželstve alebo neúmyselne v situácii, keď musí sám vychovávať deti, prípadne uprostred inej nepríjemnej všednej reality, ktorej súčasťou nikdy byť nechcel.

– V prípade talentovaných či „prekvalifikovaných“ ľudí, ktorí nie sú schopní nájsť si vhodné zamestnanie v dôsledku finančných ťažkostí alebo nedostatku vzdelania v danej oblasti a podobne.


Výzva k pokániu: Kázanie Sv. Jána Krstiteľa (Paolo Veronese, 1562)

No rady Jána Krstiteľa jednako sú výzvami k pokániu aj pre tých, ktorí nepatria do žiadnej z uvedených kategórií. Podobne ako pri mýtnikoch, ktorých Ján varoval, aby nebrali úplatky, aj pre nás je schopnosť nehľadať dodatočné výhody a uspokojiť sa s aktuálnym „popisom práce“, istou formou pokánia. Podobne aj príbeh vojakov, ktorých Ján Krstiteľ napomína, aby sa nenechali uniesť mocou a správali sa k druhým slušne, môže byť pre nás napomenutím, aby sme prijímali nevšímavosť či dokonca neúctu okolia, najmä vo vzťahu k pocitu vlastnej dôležitosti. Pokáním je aj to, keď sme slušní a vnímaví voči tým, o ktorých sa nám zdá, že nevyžadujú žiadnu pozornosť.

Život ako pokánie - stačí?

Toto širšie chápanie „pokánia“ je skryté aj v príbehu Genezis 3:16-19, keď Boh potrestal Adama a Evu v dôsledku ich neposlušnosti:

Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti,
a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“
Adamovi povedal: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: ‘Nesmieš z neho jesť!’, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“

Radi by ste čítali viac podobných článkov, ktoré nenájdete v iných médiách? Zdieľať

Inými slovami, tvoj život bude pokánie! V tomto prípade môžeme hovoriť o „všeobecnom“ pokání, ktoré sme zdedili v dôsledku prvotného hriechu. Ale tento širší zmysel „pokánia“ zahŕňa aj ťažkosti s pôrodom (ktoré sú iba začiatkom ďalších ťažkostí s vychovávaním detí na „obraz Boha“ vnútri hriešneho sveta), ako aj trvalú a často skrytú námahu všetkých tých, ktorí pracujú telesne či duševne, a ktorí sa snažia vytvoriť hodnotné plody svojej práce s použitím často neadekvátnych alebo nepoddajných materiálov. No a samozrejme, aj mnohé ženy vnímajú svoju podriadenosť mužovi ako pokánie.

Mohli by sme teda uvažovať takto: „No, som teraz v nejakom stave, v ktorom žijem, a vykonávam svoje povinnosti, ktoré z tohto môjho stavu vyplývajú. Preto nepotrebujem ďalšie formy pokánia.“ Je v tom kus pravdy, no ak chceme naozaj „prejsť úzkou bránou“, stačí si predstaviť, čo by nám na to povedal Ján Krstiteľ, ktorý sa živil kobylkami a poľným medom. Môžeme si byť istí, že by od nás žiadal oveľa viac než to, čo by sme my, ľudia tejto modernej a pohodlnej doby, boli ochotní považovať za „rozumné“.

Howard Kainz
Autor je emeritným profesorom filozofie na Marquette University. Je autorom mnohých kníh, jeho najnovšia publikácia má názov Existencia Boha a inštinkt viery (Existence of God and the Faith-Instinct).

Pôvodný text: The Penance Now Required, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, delabatkerk.blogspot.com.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo