Postoy - dialógom k pravde, nie ku kompromisu

Po rokoch jedného názoru prežívame dni, kedy sa nielen cení, ale vyžaduje vlastný názor. Od povinnej monolity sme sa prepracovali k prirodzenej pluralite. Od jednej pravdy k nespočetným pravdám. Od totality k demokracii.

Po rokoch umierania sme začali normálne žiť. No tento život má aj svoje choroby. Za jednu z nich považujeme neochotu viesť dialóg. Po chorobnej kolektivizácii je tu nezdravá individualizácia. Každý sa stáva svetom samým pre seba. Každý má svoju pravdu. Každý chce druhého presvedčiť o nespochybniteľnej správnosti svojho názoru.

Pred niekoľkými mesiacmi sa zopár ľudí začalo pohrávať s myšlienkou založiť internetový portál. Základná kritická otázka znela „Načo?“. Nemáme ich už dosť? Pravicových i ľavicových, náboženských i nenáboženských, euroskeptických i eurooptimistických, odborných i popularizačných... Načo ďalší? Začal sa pútavý dialóg. Reálny i virtuálny. K zopár jednotlivcom pribudli ďalší. Dialóg sa stával hlbším a zaujímavejším. Dialóg... To bola odpoveď na otázku „Načo ďalší portál?“. Dať priestor dialógu. Mať úctu k názoru druhého. Nevidieť v spolubesedníkovi radikálneho konzervatívca či zaslepeného ľavičiara, ale človeka hľadajúceho pravdu.

Chceme kráčať dialógom k pravde. Nie ku kompromisu. Svoje názory chceme hájiť, chceme si za nimi stáť, ale zároveň chceme počúvať aj názory iných. Pravda je len jedna. A táto Pravda nás vyslobodí. Na ceste k nej nechceme byť súpermi, ale spolupútnikmi.

A prečo postoy? Názov nášho portálu je slovnou hračkou. Postoy sa skladá z dvoch slov: position (stanovisko) a toy (hračka). Chceme svoje názory nielen prezentovať, ale chceme sa s nimi hrať (nie zahrávať sa!) – chceme ich dopĺňať, obohacovať, kreovať. Nechceme ustrnúť v zabehaných názorových schémach, ale chceme byť tvoriví a inovatívni. Sme si však vedomí, že niekedy aj to staré je večne nové.

Na začiatku stála myšlienka. Nasledoval dialóg. Pred vami je výsledok - náš postoy. Pozývame vás na cestu dialógu.

Foto: Nara

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články o téme