Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
08. marec 2011

NÁZOR: Vladimír Slovák o RTVS

Odkedy som bol 10. februára zvolený za člena Rady RTVS ako odborník v oblasti rozhlasového vysielania, dostal množstvo otázok, čo to vlastne tá rada je. A samozrejme, prečo som sa o členstvo v nej uchádzal. Jednému z mojich známych, podnikateľovi, som odpovedal: „Rada RTVS je pre túto inštitúciu ako...

Odkedy som bol 10. februára zvolený za člena Rady RTVS ako odborník v oblasti rozhlasového vysielania, dostal množstvo otázok, čo to vlastne tá rada je. A samozrejme, prečo som sa o členstvo v nej uchádzal. Jednému z mojich známych, podnikateľovi, som odpovedal: „Rada RTVS je pre túto inštitúciu ako valné zhromaždenie pre spoločnosť s ručením obmedzeným.“

Samozrejme, išlo o prirovnanie. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia vznikla zákonom NR SR z 15.12.2010. Ten určuje nielen poslanie, úlohy a činnosť vysielateľa, ale aj jeho orgány. Tými sú rada a generálny riaditeľ. Všetka ostatná exekutíva a pracovníci sú de facto zamestnanci. To znamená nielen to, že týchto 10 ľudí (9+1) volí priamo parlament, ale aj to, že oni by mali byť zástupcami ľudu v tejto inštitúcii. Zástupcami verejnosti, teda práva verejnosti na objektívne informácie, slušnú zábavu, kvalitnú kultúru a vzdelávanie, atď. O tom je verejnoprávnosť. Pričom generálny riaditeľ si vyberá svoju výkonnú zložku, rieši samotný program a financovanie. A Rada je dozorný orgán práve ohľadom dodržiavania zákonov a práv verejnosti.

Prečo som kandidoval?

„Do Rady RTVS som išiel práve preto, aby všetko neskončilo pri peniazoch.“ Zdieľať

Keďže medzi právami verejnosti, z ktorej väčšina sa aspoň formálne hlási ku kresťanstvu, je aj objektívne informovanie a neprotirečenie základnej životnej orientácii veriacich, rozhodol som sa, že by som práve na tieto veci mohol „dozerať“. Toto rozhodnutie vo mne dozrievalo s tým, ako dozrievali myšlienky a zákon o zlúčení STV a SRo. Keď bola v januári 2011 zverejnená výzva na prihlasovanie, požiadal som o povolenie kandidovať svojho diecézneho biskupa a o nomináciu na túto pozíciu som požiadal aj predsedu KBS a súčasne predsedu Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Obidva súhlasy sa mi podarilo získať.

Súčasne som si uvedomil, že pravdepodobne prejde len jeden cirkevný kandidát, ktorý bude musieť hovoriť aj v mene ostatných vierovyznaní. Požiadal som teda o podporné stanoviská ešte dvoch členov iných cirkví, s ktorými som v rámci ekumenickej evanjelizácie Slovenska spolupracoval v Rádiu Lumen. Myslím, že aj oni prispeli k môjmu zvoleniu. O tom je aj môj záväzok podporovať v RTVS kresťanské hodnoty a záujmy.

Moje ciele

Všetkým zainteresovaným je jasné, že zlúčenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu bolo motivované najmä finančnými problémami. Do Rady RTVS som však išiel práve preto, aby to všetko neskončilo pri peniazoch. Sú totiž aj vyššie hodnoty a poukazovanie na ne je tiež zmyslom existencie verejnoprávnych médií. Vysielanie by sa malo niesť v súlade z odkazom našich vierozvestcov, sv. Cyrila a Metoda, ku ktorému sa hlási i naša ústava. Teda, na prvom mieste by mali byť hodnoty ducha. Potom treba dbať na profesionalitu. Samozrejme, to všetko treba robiť šetrne k verejným financiám. Na druhej strane však treba mať stále na zreteli, že práve finančná podpora z verejných zdrojov (nezávisle na tom, či z rozpočtu, koncesií, alebo inak) robí toto médium nezávislé od komerčných tlakov, a teda objektívne. Neviem, čo všetko sa mi podarí presadiť, ale budem robiť, čo budem vedieť a môcť.

Vladimír Slovák
Autor je katolícky kňaz, bývalý riaditeľ Rádia Lumen a momentálne člen Rady RTVS.

Ilustračné foto: rozhlas.sk, stv.sk, efocus.sk

Inzercia

Odporúčame

K VECI: Apoštolská postupnosť

K VECI: Apoštolská postupnosť

Keď som v roku 2007 v modlitbách uvažoval o návrate ku Katolíckej cirkvi, identifikoval som štyri teologické otázky, ktoré som považoval za problematické: ospravedlnenie, pokánie, transsubstanciácia a apoštolská postupnosť (sukcesia). V mojich príspevkoch som sa už dávnejšie venoval pokániu, transsu...

KOMENTÁR: Bezradnosť finančnej odluky

KOMENTÁR: Bezradnosť finančnej odluky

Čím dlhšie bude KBS s vlastným názorom váhať, tým sa zvyšuje šanca, že iniciatívu nakoniec preberú politici. A to spôsobom, ktorý sa biskupom nebude pozdávať. Podľa prieskumov Štatistického úradu SR viac ako tretina Slovákov pravidelne, teda aspoň raz do týždňa, navštevuje kresťanské bohoslužby. Štá...

NÁZOR: Aký je ideálny model finančnej odluky cirkví od štátu?

NÁZOR: Aký je ideálny model finančnej odluky cirkví od štátu?

Rehoľník, liberálny poslanec, biskup Reformovanej cirkvi, hovorca KBS a ďalší. Aký model finančnej odluky cirkví od štátu si predstavujú a kedy k nej dôjde? Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska: Bola ustanovená odborná komisia, ktorá sa tejto téme bude venovať. Nebudem predbiehať, a...