Advent (Ján Zambor)

Advent (Ján Zambor)

Ján Zambor, FOTO TASR - Igor Calpaš

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne.

Ján Zambor
Advent
 

Vystúpiť z upachtených,
z rozbitých, nakoniec prázdnych dní,
z tej socanice,

tu, kde vrcholce mladých borovíc sú žehnajúce veže,

a dobrovoľne zobrať na seba
obločný kríž tichej izby
ako kláštornej cely.

A z toho, čo som nazbieral, čo kvasilo,
do noci páliť lieh.

V reholi prekladu
viesť mlčanlivé rozhovory s absolútnom poézie.
A objavovať zimné zázračnosti.

Mráz, čo stuží rozbahnenú zem či dušu,
sneženie ako Božiu milosť,

záhradu zakvitnutú svadobnými čipkami,

pole útočiace oblinami,

teplé stopy lesnej zveri v snehu blízko obydlí,

hneď za ohradou, na dosah
nebeský biely svah.

Pocítiť, ako majú k sebe blízko
ľudia, zvieratá, zem a nebo
a ako patria k sebe.

Pochopiť, prečo predkovia
zo štedrovečerných darov dávali aj statku,
sviatočnými pomyjami polievali stromy,
do izby prinášali hviezdu,
smrečok a plody zeme,
šechtár, čerieslo, sekeru
a nezabudli na reťaz.

S nádejou ukladať sa na noc,
že azda
budem schopný –
Vianoc.

Ján Zambor (1947), básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg, má vskutku široký tvorivý záber. A do každej oblasti prináša významný tvorivý vklad.
Z jeho básnickej tvorby som vybral báseň Advent, zaiste nie náhodne. V lyrike, podľa jeho slov, je preňho dôležitá citlivosť. Je mu „blízka poézia stavajúca na regeneratívnej funkcii, chápanie básne ako cesty k obnove“. Práve to som v tejto Zamborovej básni našiel.
Okrem toho som rád, že autor do básne zakomponoval dávne štedrovečerné zvyklosti našich predkov. To všetko akoby malo umocňovať v realite radosti z Ježišovho narodenia ich túžbu po harmonickom, šťastnom rodinnom živote a spolupatričnosti. To predovšetkým.
Záverečné verše básne sú dobrou príležitosťou na zamyslenie.
Text som vybral z vydania Ján Zambor: Melancholický žrebec. Vybrané básne, vydalo MilaniumM (PhDr. Milan Richter – MilaniumM), Dunajská Lužná 2003. Pôvodne vyšla v zbierke Pod jedovatým stromom (1995).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo