TÉMA: 40 slovenských profesorov nesúhlasí s vykonávaním potratov (aktualizované)

Nie je to tak dávno, čo rozhodnutie bratislavskej Univerzitnej nemocnice (UNB) nevykonávať potraty zamútilo pokojné mediálne vody. Na odstúpenie od tohto zámeru pod tlakom „verejnej diskusie“ reagovalo 40 profesorov lekárskych a sociálnych vied, ktorí začiatkom februára podpísali vyhlásenie na podporu rozhodnutia zdravotníkov nevykonávať potrat.

Iniciatíva, ktorá vyšla z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sa snaží odosobniť od politického či náboženského kontextu problematiky. Poukazuje na fakty, ktoré sa v rozpravách o potratoch mnohokrát prehliadajú, pričom kladie dôraz na lekársky pohľad.

Potrat do nemocníc nepatrí

„... problém potratu sme odmocnili od politiky a náboženstva. Potrat odmieta nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, islam a mnohé ďalšie kultúry. Navyše Hippokrates formuloval prísahu zdravotníkov dávno pred založením kresťanstva, islamu či formulovania zásad ateizmu,“ píšu signatári dokumentu. Vyhlásenie obsahuje vyjadrenia podporujúce uplatnenie práva na výhradu svedomia, ako aj vyvrátenie tvrdenia o práve podstúpiť potrat „Právo na život pred narodením zakotvuje aj ústava SR (,Ľudský život je hoden ochrany už pred narodením´, Ústava SR, II. hlava, čl. 15, bod 1). Márne by sme hľadali právo na potrat, alebo právo na smrť. Právo na potrat nemôže byť základným ľudským právom a umelý potrat mimo výnimočných medicínskych indikácií nie je ani zdravotníckym zákrokom.“

Vyhlásenie ďalej uvádza, že ako nezdravotnícky zákrok nepatrí potrat na pôdu fakultných a univerzitných nemocníc, preto lekári podporujú „snahu riaditeľov FN a UN v SR, ale najmä lekárov, ktorí nezabudli na deň svojej promócie a na obsah Hippokratovej prísahy v zmysle vzopretia sa kultúre smrti“. Dokument svojim podpisom podporili aj rektori oboch zdravotníckych vysokých škôl a dekani všetkých štyroch slovenských lekárskych fakúlt.

Mená podpísaných pod vyhlásenie (doplnené 3.3.2011)
Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. predseda
prof. MVDr. Pavol Bálent, CSc.
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH
prof. Ing. Ján Liahovec, CSc.
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
doc. Ing. Štefan Bugri, PhD.
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
prof. MUDr. Michal Kováč, PhD.
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD.
prof. MUDr. František Mateička, PhD.
prof. MUDr. Jozef Matulník, PhD.
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, PhD.
prof. MUDr. Alexander Sabo, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
prof. MUDr. Lýdia Smoleňová, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. MUDr. Stanislav Špánik, DrSc.
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Ing. Viera Tomanová, PhD.
prof. JUDr. Robert Vlček, PhD.
prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
Prof. MUDr. Ján Bielik, PhD.
prof. Dr. Josef Dolista, PhD., Th.D., SVD
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prof. MUDr. Anton Lacko, PhD.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD.
prof. MUDr. Leonard Siegfried, PhD.
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Mons. Stanislav Zvolenský
prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.

(spolu 44 podpísaných)
Prezenčná listina k vyhláseniu (.pdf)
Vyhlásenie VŠZSP sv. Alžbety (.doc)

Kauza UNB po mesiaci

Hoci prvotné rozhodnutie UNB nevykonávať potrat podporili viaceré organizácie a občianske združenia, ako napríklad Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií , Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo či Konferencia biskupov Slovenska, nemocnica sa nakoniec predsa rozhodla vrátiť do pôvodného stavu.

V oficiálnom stanovisku vydanom 27. januára vyzvala hovorkyňa UNB Zuzana Čižmáriková novinárov k aktivite podobného rozsahu aj voči iným, z hľadiska pacientiek a nemocnice závažnejším témam, ako sú napríklad „rôzne problémy s vážnymi ženskými chorobami a najmä problémy rodín otehotnieť a priviesť zdravé dieťatko na svet“. Tejto výzve médiá nevenovali pozornosť rovnako ako ani jednej z tém, ktoré hovorkyňa predostrela. Vyhlásenie slovenských profesorov sa taktiež muselo zaobísť bez akejkoľvek medializácie.

"Vyhlásenie slovenských profesorov sa tradične muselo zaobísť bez akejkoľvek medializácie." Zdieľať

V októbri minulého roka sa uskutočnilo rokovanie Rady Európy o návrhu na popretie práva na výhradu svedomia, ktoré navrhovala britská poslankyňa Christine McCafferty (o udalosti informoval aj Postoy.sk). Rezolúcia mala výrazne obmedziť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ako uviedol portál konzervativnilisty.cz, v diskusii odporcovia návrhu okrem iného spomenuli, že „prvok slobodnej výhrady svedomia je jednou z hlavných charakteristík, ktorými sa slobodné krajiny odlišujú od totalitných“. Rada Európy hlasovala proti návrhu a formulovala novú rezolúciu, ktorá hovorí, že „žiadna nemocnica, inštitúcia alebo osoba nemôže by vystavená tlaku byť vinná či diskriminovaná akýmkoľvek spôsobom za odmietnutie vykonať, dovoliť alebo asistovať pri potrate, umelom prerušení tehotenstva alebo privedenej eutanázii alebo za odmietnutie vykonať akýkoľvek zásah spôsobujúci smrť plodu alebo embrya, nech sú dôvody akékoľvek”.

Rezolúcia tak jasne hovorí v prospech UNB, ktorá sa snažila uplatniť si výhradu svedomia ako celok.

Deň počatého dieťaťa sa blíži

Ako aj po iné roky, 25. marca sa rozbehne už 11. ročník kampane Deň počatého dieťaťa. Iniciatíva je sprevádzaná mnohými akciami podporujúcimi myšlienku chrániť ľudský život od začiatku, teda od počatia, až po prirodzenú smrť. Organizátor, ktorým je Fórum života, vyzýva všetkých sympatizantov práva na život k podpore tejto kampane. Najrozšírenejšia a najznámejšia forma je v týždni okolo 25. marca nosiť na odeve pripnutú bielu stužku, ktorá vyjadruje nesúhlas s vykonávaním potratov. A v tomto roku aj súhlas s deklaráciou slovenských profesorov.

Zuzana Schaleková

Ilustračné foto: goldenfaithbiblechurch.org, fnspba.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo