Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
15. február 2011

NÁZOR: Radoslav Procházka a Ondrej Dostál o dvojakom občianstve

Dianie v slovenskom politickom živote minulý týždeň výrazne poznačili spory okolo zákona o dvojakom občianstve. Vďaka hlasovaniu poslancov Igora Matoviča a Radoslava Procházku sa otriasa celá koalícia. Ponúkame vám dva opačné pohľady na tento problém. Dva kroky v ústrety Využijem túto polemiku nie n...

Dianie v slovenskom politickom živote minulý týždeň výrazne poznačili spory okolo zákona o dvojakom občianstve. Vďaka hlasovaniu poslancov Igora Matoviča a Radoslava Procházku sa otriasa celá koalícia. Ponúkame vám dva opačné pohľady na tento problém.

Dva kroky v ústrety

Využijem túto polemiku nie na to, aby som sa vracal k tomu, čo sa stalo minulý týždeň, t.j. k tomu, ako koaliční poslanci stiahli z rokovania svoj pozmenený návrh, takže eliminovať nežiaduce negatívne účinky súčasnej zákonnej úpravy (takto znie programový záväzok vlády) sa následne dalo len hlasovaním za ten návrh, ktorý v pléne zostal, pričom celá koalícia s výnimkou dvoch ľudí sa pri tomto hlasovaní spojila s SNS a spolu s ňou dosiahla, že platným zostal súčasný stav. Využijem ho na to, aby som obrátil pozornosť k tomu, aké by dnes malo byť úsilie svedomitej politickej reprezentácie občanov Slovenskej republiky.

Navrhujem, aby Slovenská republika využila oprávnenie, ktoré jej výslovne priznáva čl. 7 ods. 1 Európskeho dohovoru o občianstve („Zmluvný štát nemôže vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoviť stratu občianstva zo zákona alebo na základe iniciatívy zmluvného štátu okrem týchto prípadov: a) dobrovoľné nadobudnutie ďalšieho občianstva.“), avšak tak, že nad rámec tohto oprávnenia urobí ešte dva kroky v ústrety maďarskej menšine. Prvým ústretovým krokom by malo byť obmedzenie straty slovenského štátneho občianstva iba na prípady, keď občan dobrovoľne na základe vlastného prejavu vôle nadobudne občianstvo takého cudzieho štátu, k akému ho neviaže žiadna relevantná skutková okolnosť (napríklad, ale nielen, trvalý pobyt). Druhým ústretovým krokom by malo byť zavedenie tohto pravidla v podobe tzv. termínovanej právnej normy, t.j. normy, ktorej platnosť automaticky zanikne, keď nastane predpokladaná právna udalosť.

„Prvým ústretovým krokom by malo byť obmedzenie straty slovenského štátneho občianstva iba na prípady, keď občan dobrovoľne na základe vlastného prejavu vôle nadobudne občianstvo takého cudzieho štátu, k akému ho neviaže žiadna relevantná skutková okolnosť.“ Zdieľať

V konkrétnom prípade by platnosť tohto obmedzenia zanikla dňom nadobudnutia platnosti bilaterálnej medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom, prípadne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo iného právneho aktu vecne príslušného orgánu medzinárodnej adjudikácie, ak taký orgán existuje. Zároveň by zánik platnosti tohto obmedzenia bol spojený s navrátením štátneho občianstva tým, o ktorých to ustanoví predmetná bilaterálna dohoda, prípadne rozhodnutie nestranného adjudikačného orgánu.

Takéto riešenie (i) zabezpečí preventívnu ochranu fundamentálnych záujmov všetkých občanov Slovenskej republiky bez toho, aby to pre kohokoľvek z nich malo nezvratné následky, a zároveň (ii) priamo motivuje k tomu, aby sa trvalé riešenie tejto otázky opieralo o dohodu, a nie o konfrontáciu jednostranných opatrení.

Ak budú niektorí moji koaliční kolegovia trvať na tom, že ani vecné a časové obmedzenie výkonu oprávnenia, ktoré Slovenskej republike priznáva dohovor o občianstve, nie je voči nim dostatočne ústretové a že jediné, na čo sú ochotní pristúpiť, je ničím neobmedzená možnosť nadobúdať cudzie štátne občianstvo, budem nútený urobiť si o ich skutočnej motivácii iný názor, než aký som mal doteraz.

Radoslav Procházka
Autor je poslancom NR SR za KDH.

Spor o občianstvo

Je prípustné, aby ľudia strácali občianstvo Slovenskej republiky proti svojej vôli? Áno alebo nie? To je podstatná otázka sporu o občianstvo.

Inzercia

V slovenskom parlamente sa dnes nenájde nikto, kto by tvrdil, že Orbánov zákon, umožňujúci nadobúdať maďarské občianstvo len na základe etnickej príslušnosti ľuďom žijúcim mimo územia Maďarska, je dobrý nápad a správna vec. Rovnako by sme však v slovenskom parlamente veľmi ťažko hľadali niekoho, kto by ešte aj dnes tvrdil, že slovenská reakcia z minulého roka je úplne v poriadku. Dokonca aj SMER-SD si už uvedomuje, že novelou zákona o štátnom občianstve schválenou na sklonku predchádzajúceho volebného obdobia „prestrelil“ a zákon potrebuje zmenu. Pretože podľa jeho aktuálneho znenia strácajú slovenské občianstvo aj ľudia, ktorí chcú získať občianstvo iného štátu na základe toho, že na jeho území dlhšie žijú. Skrátka, mierili na líšku a trafili Marišku.

O tom, že Slováci v New Yorku, Montreale či Londýne by nemali strácať slovenské občianstvo len preto, že nadobudli občianstvo americké, kanadské či britské, dnes už nepochybuje snáď nikto. Spor sa vedie o to, či by slovenské občianstvo mali strácať Maďari žijúci v Dunajskej Strede, Nových Zámkoch či Rožňave len preto, že sa rozhodnú nadobudnúť maďarské občianstvo.

„Stratou občianstva netrestáme ľudí, ktorí sa dopustia úkladnej vraždy, vlastizrady či dokonca vojnových zločinov. Je úplne neprimerané, aby sme stratou občianstva trestali ľudí, ktorí sa ,previnili´ tým, že dobrovoľne nadobudli občianstvo iného štátu, ktorý im to umožňuje.“ Zdieľať

Podľa slovenskej ústavy nemožno nikomu odňať občianstvo proti jeho vôli. Podľa súčasnej zákonnej úpravy slovenskí občania neprichádzajú o slovenské občianstvo tak, že by im bolo odňaté, ale ho zo zákona strácajú. Ide však len o „slovíčkarenie“. Vôľa nadobudnúť občianstvo iného štátu automaticky neznamená vôľu vzdať sa slovenského občianstva. Skúste sa spýtať tých, čo takýmto spôsobom už o slovenské občianstvo prišli. Európsky dohovor o občianstve takúto formu straty štátneho občianstva síce umožňuje, otázne však je, či ju umožňuje slovenská ústava. Mám o tom vážne pochybnosti.

Proti sebe tu stoja dva záujmy. Záujem postaviť sa čo najtvrdšie na odpor pomýlenej politike vlády susednej krajiny. A záujem rešpektovať občianske práva vlastných občanov a predovšetkým ich právo slobodne sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú ostať slovenskými občanmi. Stratou občianstva netrestáme ľudí, ktorí sa dopustia úkladnej vraždy, vlastizrady či dokonca vojnových zločinov. Je úplne neprimerané, aby sme stratou občianstva trestali ľudí, ktorí sa „previnili“ tým, že dobrovoľne nadobudli občianstvo iného štátu, ktorý im to umožňuje.

Maďari na Slovensku nie sú naši nepriatelia, ale lojálni občania Slovenskej republiky. Naším slovenským sporom o občianstvo im však odkazujeme, že si tým nie sme istí a že im nedôverujeme. Zachovanie represívnej verzie zákona o občianstve možno krátkodobo odradí zopár slovenských Maďarov od žiadosti o maďarské občianstvo. Z dlhodobejšieho hľadiska však len bude prehlbovať vzájomnú nedôveru, poškodzovať slovensko-maďarské vzťahy a pripomínať menšine, že väčšina s ňou má stále problém. Ak si niekto myslí, že toto je cesta k väčšej lojalite menšinových Maďarov k Slovenskej republike a k pokojnejšiemu spolunažívaniu, hlboko sa mýli.

Ondrej Dostál
Autor je poslancom NR SR za OKS na kandidátke Most-Híd.

Ilustračné foto: orbanviktor.hu

Odporúčame

NÁZOR: Zverejniť mená sudcov-komunistov?

NÁZOR: Zverejniť mená sudcov-komunistov?

Súhlasíte s tým, aby sa zverejnili mená sudcov, ktorí boli členmi komunistickej strany? Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti. Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Súhlasím s tým, ale zverejňovanie nič nerieši. Mal by byť zákon, ktorý zakáže, aby...

K VECI: Bieda sociálnej spravodlivosti

K VECI: Bieda sociálnej spravodlivosti

Pred pár rokmi ma editor Katolíckej encyklopédie požiadal, aby som napísal asi tucet hesiel o katolíckej sociálnej náuke. Bolo medzi nimi aj základné heslo „sociálna spravodlivosť“. Začítal som sa do literatúry, ale čoskoro som zistil, že ak o nej vôbec možno povedať, že existuje, ide o pomerne chab...

KOMENTÁR: Slza za Mubarakom

KOMENTÁR: Slza za Mubarakom

Dianie v Egypte už vyše dva týždne pripomína zápas dobra so zlom. Utláčaný ľud povstal proti svojmu utláčateľovi. Deliaca čiara medzi dobrými a zlými však v tomto prípade nie je zďaleka taká jasná ako v rozprávkach. To, že médiá venujú pozornosť práve Egyptu, aj keď podobný príbeh sa odohráva v ďal...