Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
14. február 2011

K VECI: Bieda sociálnej spravodlivosti

Pred pár rokmi ma editor Katolíckej encyklopédie požiadal, aby som napísal asi tucet hesiel o katolíckej sociálnej náuke. Bolo medzi nimi aj základné heslo „sociálna spravodlivosť“. Začítal som sa do literatúry, ale čoskoro som zistil, že ak o nej vôbec možno povedať, že existuje, ide o pomerne chab...

Pred pár rokmi ma editor Katolíckej encyklopédie požiadal, aby som napísal asi tucet hesiel o katolíckej sociálnej náuke. Bolo medzi nimi aj základné heslo „sociálna spravodlivosť“. Začítal som sa do literatúry, ale čoskoro som zistil, že ak o nej vôbec možno povedať, že existuje, ide o pomerne chabú myšlienku.

Ešte pred unáhlenou reakciou uvážme: katolícka sociálna náuka nám hovorí, že máme niesť zodpovednosť solidarity voči druhým, najmä voči chudobným. Všetci sme povinní seriózne reflektovať túto výzvu a podľa nej aj konať. No Aristoteles, Augustín, Akvinský a s nimi celá kresťanská tradícia až donedávna hovorila jednoducho o spravodlivosti (ktorá vždy zahŕňa sociálne vzťahy), preto sa nepotrebujeme namáhať s adjektívom „sociálny“.

Pomoc chudobným v dnešnom svete

Táto otázka je veľmi podstatná, pretože okrem jasnej požiadavky pomáhať chudobným sa katolíkom už pol storočia hovorí, že „sociálna spravodlivosť“ je taktiež súčasťou – popri pro-life aktivitách – ochrany všetkých ľudských životov. A podľa toho by sme mali aj voliť vo voľbách (čo je však takmer vždy na škodu pro-life kandidátov). Problémom však je, že je pomerne jednoduché zistiť, ako ochrániť nenarodené deti: tak, že sa nebudú vykonávať potraty. Ale odpovedať na otázku, ako pomôcť chudobným, je najmä v dnešnom politickom diskurze, omnoho zložitejšie.

"Treba nastoliť otázku spravodlivosti v jej pôvodnom zmysle: ako môže byť spravodlivé pomôcť jednému odvetviu a iné nechať napospas?" Zdieľať

Katolíkov „starej školy“ učili, že spravodlivosť má tri formy: komutatívnu, čiže spravodlivú výmenu medzi dvoma stranami, od ktorej závisia všetky ostatné; distribučnú, ktorá požaduje, aby sa tovary a služby rozumne rozdeľovali v rámci určitej komunity (pozor, ide tu o niečo iné, než prerozdeľovanie; koncepcia prerozdeľovania 20. storočia sa spája naopak s pomerne nespravodlivými, ba až tyranskými režimami); a všeobecnú spravodlivosť, ktorú stelesňuje zákon.

Sociálna spravodlivosť sa s rovnakými východiskami vkradla do idey socializmu, marxizmu, aj do mnohých ďalších sociálno-inžinierskych projektov postavených na predstave, že existujú nejaké „vedecky správne“ analýzy spoločnosti, ktoré umožňujú zavádzať „programy“ a „systémy“ (dve slová, ktoré si vždy vyžadujú osobitné skúmanie), ktoré prinesú sociálnu spravodlivosť. Ich zástancovia tvrdia, že jediné, čo ešte chýba je vôľa a zvyčajne naznačujú, že „temné sily“ – čiže podnikatelia – sú jedinou prekážkou, ktorá bráni nastoleniu sociálnej spravodlivosti.

Potreba všeobecných princípov

Tento náhľad mal kedysi veľký vplyv aj vo vnútri Cirkvi. No vzhľadom na súčasnú ekonomickú krízu, psy sociálnej spravodlivosti už až tak nebrešú. V encyklike Caritas in veritate Benedikta XVI. z roku 2009, sa pojem „sociálna spravodlivosť“ vyskytuje iba na dvoch miestach. V prvom prípade, ktorý sa objavuje až okolo 25. odseku tohto dokumentu, kde je uvedený do súvisu so zmenou prostredia sociálnej spravodlivosti (napr. globalizácia znamená, že pracovné miesta vysunuté do zahraničia pomáhajú chudobným v iných krajinách, ale čo so zamestnancami v rozvinutých krajinách?); druhá zmienka stotožňuje sociálnu spravodlivosť s tým, čo sa občas nazýva „pred-politické“ hodnoty – napríklad dôvera a solidarita. V žiadnom prípade nejde o plytké odkazy na sociálnu spravodlivosť. V Benediktovom dôraze na všeobecné princípy je skrytá múdrosť.


Vraždenie neviniatok (Pieter Bruegel starší)

Lebo ako sme si mohli zaiste všimnúť, ani v rámci rozsiahlych diskusií o širokých otázkach ako je súčasná ekonomická kríza, nedochádza k všeobecnej zhode. Paul Krugman, profesor Princetonskej univerzity a nositeľ Nobelovej ceny, jednoducho zúri. Vo svojom stĺpčeku pre New York Times argumentuje, že masívny stimul (v hodnote viac než 800 mld. dolárov) bol žalostne neprimeraný. Ďalšie významné osobnosti s rovnakým zanietením tvrdia, že masívne výdavky nielenže nepriniesli veľa osohu, ale dokonca oddialili opätovné naštartovanie ekonomického rastu, tvorbu pracovných miest a zníženie zadlženosti.

"Je jasné, že „šrotovné“ ukázalo v malom meradle, že štát môže minúť 5 mld. dolárov z peňazí daňových poplatníkov a nedosiahnuť nič, iba ak presvedčiť ľudí, aby si svoje auto kúpili o čosi skôr." Zdieľať

Je to zvláštne. Ak chceme argumentovať v prospech spravodlivosti – či už sociálnej alebo inej – veci sa zdajú byť ešte komplikovanejšie. Liberálov aj konzervatívcov privádzala do zúrivosti finančná výpomoc pre Wall Street, a to najmä v čase, keď mimo Wall Streetu ľudia strácali zamestnanie. Otázkou tiež zostáva, ako sa postaviť k priamym snahám vytvárať či udržiavať pracovné miesta, ako to bolo v prípade výpomoci pre spoločnosť General Motors. Je jasné, že „šrotovné“ ukázalo v malom meradle, že štát môže minúť 5 mld. dolárov z peňazí daňových poplatníkov a nedosiahnuť nič, iba ak presvedčiť ľudí, aby si svoje auto kúpili o čosi skôr.

Spravodlivosť v pôvodnom zmysle

A tu treba nastoliť otázku spravodlivosti v jej pôvodnom zmysle: ako môže byť spravodlivé pomôcť jednému odvetviu a iné nechať napospas? Prečo by mali byť robotníci v Detroite alebo výrobcovia solárnych panelov finančne zvýhodnení oproti – napríklad aj chudobným čitateľom, prispievateľom a editorom tohto portálu? Nehovoriac o tom, že dane platia všetci rovnako ako predtým? Je spravodlivé, že na niektorých ľudí – cynik by asi povedal na tých, ktorí majú politické konexie, vedia lepšie lobovať, alebo ktorí majú v rukách nejakú inú ideologickú výhodu – sa zákon uplatňuje inak než na ostatných?

Inzercia

Súkromné organizácie nevedia o sociálnej spravodlivosti o nič viac. Americká katolícka charita (Catholic Charities USA, po federálnej vláde druhý najväčší poskytovateľ sociálnych služieb v USA – pozn. prekl.), prostredníctvom ktorej každoročne podporujem aktivity v oblasti zmierňovania chudoby, má stanovený cieľ znížiť do roku 2020 mieru chudoby o polovicu. Zbožné prianie. Budem šťastný, ak sa naplní. Ale, dokážu to?

Keď prezident Johnson počas svojej inaugurácie v polovici 60-tych rokov vyhlásil „vojnu chudobe“, miera chudoby dosahovala úroveň približne 15 %. Odvtedy samozrejme kolísala: najprv poklesla na úroveň niečo nad 10 % a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 14,3 % – skôr v dôsledku vývoja ekonomiky než pôsobenia zástancov sociálnej spravodlivosti.

"Zatiaľ čo sa boríme s otázkami, na ktoré nikto nemá riešenie, v žiadnom prípade nemožno ospravedlniť našu neschopnosť narovnať najväčšiu nespravodlivosť dneška, ktorú odstrániť vieme: vraždenie neviniatok." Zdieľať

Bilióny vynaložené na boj proti chudobe však museli mať nejaký efekt – negatívny z hľadiska brzdenia všeobecného blahobytu, ale aj pozitívny. (Otázku ústavnosti a múdrosť „silného štátu“, ktorý šíri antikresťanské hodnoty ponechajme zatiaľ bokom.) Ale vie niekto, ako znížiť mieru chudoby o polovicu? To znamená o bezprecedentných 7 %? Štatistika nie je čistá veda a určite sa na jej základe nedá predvídať budúcnosť, ale vo Washingtone ani na Harvardskej Kennedy School azda nenájdeme ani jedného študenta, ktorý by na takýto vývoj stavil svoju hypotéku.

Ak je sociálna spravodlivosť výlučne otázkou lobovania a presviedčania ľudí v ekonomickej a politickej sfére, aby sa vzdali svojho sebectva a adoptovali „programy“ a „spravodlivé systémy“, ktoré majú eliminovať chudobu (samozrejme nie všetky tie, ktoré doposiaľ zlyhali), prečo je potom zníženie miery chudoby na polovicu také vysoko nepravdepodobné?

Ako som už spomenul, zástancovia sociálnej spravodlivosti tvrdia, že náš záujem o ochranu všetkých ľudských životov si vyžaduje kroky smerujúce k sociálnej spravodlivosti. Mňa osobne by jej dosiahnutie naozaj potešilo. Ale zatiaľ čo sa boríme s otázkami, na ktoré nikto nemá riešenie, v žiadnom prípade nemožno ospravedlniť našu neschopnosť narovnať najväčšiu nespravodlivosť dneška, ktorú odstrániť vieme: vraždenie neviniatok.

Robert Royal
Autor je šéfredaktorom portálu The Catholic Thing a prezidentom Inštitútu pre vieru a rozum so sídlom vo Washingtone, D.C. Jeho najnovšou publikáciou je kniha Boh, ktorý nezlyhal: Náboženstvo ako základ a opora Západu dostupná v paperback verzii prostredníctvom Encounter Books.

Pôvodný text: The Poverty of Social Justice, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, www.uwyo.edu.

Odporúčame

K VECI: Zrodení pre boj

K VECI: Zrodení pre boj

Pápeža Leva XIII. poznáme najmä ako autora encykliky Rerum Novarum z roku 1891, ktorou Katolícka cirkev reagovala na fenomén industrializácie, triedneho konfliktu a rozvoja kapitalizmu. Pápež sa v encyklike stavia na stranu súkromného vlastníctva a práv robotníkov, pričom kritizuje nielen marxizmus,...

KOMENTÁR: Slza za Mubarakom

KOMENTÁR: Slza za Mubarakom

Dianie v Egypte už vyše dva týždne pripomína zápas dobra so zlom. Utláčaný ľud povstal proti svojmu utláčateľovi. Deliaca čiara medzi dobrými a zlými však v tomto prípade nie je zďaleka taká jasná ako v rozprávkach. To, že médiá venujú pozornosť práve Egyptu, aj keď podobný príbeh sa odohráva v ďal...

NÁZOR: Zverejniť mená sudcov-komunistov?

NÁZOR: Zverejniť mená sudcov-komunistov?

Súhlasíte s tým, aby sa zverejnili mená sudcov, ktorí boli členmi komunistickej strany? Na otázku Postoy.sk odpovedali vybrané osobnosti. Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Súhlasím s tým, ale zverejňovanie nič nerieši. Mal by byť zákon, ktorý zakáže, aby...