GLÓBUS: WYD – všetky cesty vedú do Madridu

„Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere.“ Slová sv. Pavla z listu Kolosanom sa stali hlavným mottom svetového dňa mladých v Madride. Prípravy ďalší ročník stretnutia mládeže celého sveta sa začali už v minulom roku. Španielska vláda na tento účel dokonca vyhradila peniaze v štátnom rozpočte.

Svetové dni majú svoju tradíciu už od roku 1983 kedy Cirkev slávila Jubileum mládeže. „Všetci mladí musia cítiť, že ich Cirkev vedie”, odôvodnil Ján Pavol II. myšlienku svetových dní. Španielsko bude dejiskom stretnutia už po druhýkrát. V roku 1989 sa rovnaká udalosť konala v známom pútnickom meste Santiago de Compostela.

Poznáme logo aj hymnu

Hlavné mesto Pyrenejského polostrova bude v dňoch 16. – 21. augusta dočasným domovom približne 1 a pol milióna mladých. Odhady dokonca hovoria o dvoch miliónoch.
„Madridské svetové dni mládeže by mali mať podľa očakávaní najväčšiu účasť zo všetkých, ktoré sa konali v Európe,“ uviedol podľa tkkbs.sk César Franco Martínez, madridský pomocný biskup a generálny koordinátor SDM. Svetovým dňom budú pre podchádzať menšie stretnutia v španielskych farnostiach. Svoju pohostinnosť ponúklo asi 40 diecéz.

Známe sú tiež logo a hymna svetových dní. Logo zobrazuje symbolickú korunu, nad ktorou sa nachádza kríž a ktorá pripomína písmeno M na počesť Panny Márie z Almudena, patrónky madridskej diecézy. „Pozadie predstavuje mladých celého sveta, ktorí sa pod krížom zhromažďujú na oslavu svojej viery spolu s pápežom a tvoria korunu almudenskej Panny Márie, patrónky Madridu. Kríž, symbol kresťana, bdie nad celým stretnutím pápeža s mladými, ktorí vydávajú svedectvo o téme Svetových dní mládeže: ,v Kristovi zakorenení a na Ňom postavení, upevnení vo viere´,“ hovorí José Gil-Nogués, autor loga. To bolo oficiálne schválené Pápežskou radou pre laikov.

Hymnu svetových dní s názvom Pevní vo viere vybral Svätý otec. Melódiu zložil kňaz – s kladateľ Enrique Vázquez Castro a slová napísal spomínaný pomocný biskup César Franco. Pieseň má 3 verzie – inštrumentálnu (pre zbory), ľudovú (pre gitary) a liturgickú.

Slováci poputujú spolu

Všetci mladí, ktorí majú záujem zúčastniť sa SDM, sú povinní nahlásiť svoju účasť. Registrácia prebieha na oficiálnej webovej stránke www.madrid11.com.
Dvestočlenná slovenská skupina zo SDM v Sydney spred troch rokov sa pravdepodobne rozrastie sedemnásobne. Očakávaný počet Slovákov v Madride je asi 1500. Z tohto dôvodu organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska organizuje Púť svetových dní mládeže v Madride. Slovenským pútnikom ponúka skupinovú registráciu a celkovú organizáciu. Púť pozostáva z dvoch podujatí - Dní v diecézach (11. – 15. 8) a Svetové dni mládeže (16. – 21. 8.). Registrácia prebieha na webovej stránke www.madrid2011.sk

Zakladateľ oficiálnym patrónom

Počiatok svetových dní mládeže siaha do roku 1983, ktorý cirkev slávila ako Jubilejný rok. Jeho súčasťou bolo vyhlásenie Jubilea mládeže Jánom Pavlom II. V apríli 1984 pozval Svätý otec do Ríma mladých celého sveta, aby spolu slávili Kvetnú nedeľu. Toto pozvanie zopakoval aj nasledujúci rok, čím vznikla istá tradícia. V decembri toho istého roku vyhlásil pápež Kvetnú nedeľu za Deň mládeže. „Všetci mladí musia cítiť, že ich Cirkev vedie,“ odôvodnil myšlienku svetových dní zosnulý pápež. Svoje slová potvrdil darom, 3,8 metrovým dreveným krížom, ktorý sa stal symbolom SDM. „Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujete všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom,“ vyzýva Ján Pavol II. mladých podnes. Na čele svojej mládeže bude v tomto roku stáť už ako jeden z oficiálnych spolupatrónov.

Zuzana Schaleková
Ilustračné foto: madrid11.com, castleriggmanor.co.uk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo