TÉMA: Blíži sa sčítanie obyvateľstva. Katolíci, hláste sa

Jednou zo „štatisticky“ najzaujímavejších udalostí nového roka bude sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutoční v máji 2011. Koná sa opäť po desiatich rokoch. Vzbudzuje pozornosť a záujem aj Katolíckej cirkvi.

Sčítanie obyvateľov je pre cirkev veľmi zaujímavé. „Ak sa niekto zahlási ako katolík, ešte to neznamená, že vieru aj prakticky prežíva. No už samotný fakt, že vieru nezaprel, je dôležitým pre neho samého i pre cirkev,“ pripomína hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.

Pastiersky list aj tento rok

Pred posledným sčítaním v roku 2001 dokonca Konferencia biskupov Slovenska vydala pastiersky list, v ktorom vyzvala veriacich, aby sa prihlásili ku svojim náboženským koreňom. „Tak, ako sa prihlási pri sčítaní každý z nás, že je muž alebo žena, ako sa každý z nás prihlási k svojej národnosti – slovenskej, maďarskej, rómskej a iných – tak sa každý prihlási aj za katolíka, evanjelika, pravoslávneho či iného spoločenstva. Nepoprime to, čím sme,“ napísali vtedy biskupi. „Prihlásme sa k Cirkvi bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť. Náš krst a naša príslušnosť k Cirkvi nás ponad všetky rozdiely spája do jednoty. Nech sa naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je.“

K téme:
ROZHOVOR: Vytvára sa atmosféra menejcennosti veriacich Zdieľať

Hovorca KBS Jozef Kováčik pre Postoy.sk potvrdil, že aj tohto roku vydá KBS pastiersky list na tému sčítania obyvateľstva. Kaplán z Rabče Miroslav Lettrich nechce ostať len pri prečítaní pastierskeho listu. „Svojim farníkom by som chcel prízvukovať, že dôležité je aj prijať náuku Cirkvi, nielen sa k nej formálne prihlásiť.“

Pastiersky list bude súčasťou širšej kampane. „Pôjde o kontinuálne pripomínanie zodpovednosti vyplývajúcej z krstu. Teda vyznať svoju vieru a podľa nej žiť. Zároveň bude naplánovaných niekoľko krokov komunikácie navonok so spoločnosťou i dovnútra samotnej Cirkvi,” dopĺňa Kováčik.

Na otázku, aký dosah budú mať výsledky sčítania na prípadnú odluku cirkvi od štátu, hovorca Kováčik odpovedal: „Takéto rozhovory sa ešte oficiálne nezačali. Je prirodzené, že to má vplyv už na aktuálny model financovania pre každú registrovanú cirkev či náboženskú spoločnosť.“

Útočiace médiá

V pastierskom liste z roku 2001 sa biskupi rázne ohradili aj voči médiám: „je potrebné počítať s tým, že pred sčítaním ľudu budú nás niektoré masmédiá, najmä noviny zasypávať útokmi proti Cirkvi, aby pomýlili veriacich. Takéto články sa objavili už koncom februára (pozn. v roku 2001). Niektoré sú priam surové, a to práve v súvislosti so sčítaním ľudu. Ironizujú tých, ktorí vraj zo strachu pred zatratením vyplnia kolónku ,náboženské vyznanie´.“

„…je potrebné počítať s tým, že pred sčítaním ľudu budú nás niektoré masmédiá, najmä noviny zasypávať útokmi proti Cirkvi, aby pomýlili veriacich.“
pastiersky list KBS z roku 2001
Zdieľať

Podľa bývalého hovorcu KBS Mariána Gavendu je isté, „že celkový a dlhodobý negatívny vplyv mienkotvorných médií voči cirkvi tu je“. Preto sa možno objavia aj útoky médií podobné tým z roku 2001, kedy sa napríklad šírili letáky vyzývajúce k bojkotu cirkví. „Aj v jednotlivých cirkvách, aj v ateistických či laicistických zoskupeniach poznáme kategóriu agresívnych fundamentalistov. Niektorí z tých proticirkevných sa občas vedia nechať dosť silno počuť,“ dodáva Gavenda.

O čom je sčítanie

Poznať stav vlastnej spoločnosti je ľudstvu blízke azda už od jeho prvopočiatkov. Príkladom je aj putovanie Jozefa a tehotnej Márie do Betlehema, kde porodila Ježiša. Ako hovorí evanjelista Lukáš, rímsky cisár Augustus nechal vykonať súpis ľudu „po celom svete“. Pretože Jozef patril do Dávidovho rodu, šiel sa zapísať do Dávidovho mesta – Betlehema.

„Sčítanie poskytuje údaje a informácie o obyvateľoch (o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej situácii), o rodinách a domácnostiach (o počte členov domácnosti, štruktúre rodín, počte detí v rodinách, počte ekonomicky aktívnych členoch, ekonomickej úrovni rodín a domácností), o životných podmienkach obyvateľstva (o úrovni bývania, technickom vybavení bytového fondu) a o rozdelení obyvateľstva a bytového fondu na území štátu,“ uviedla pre Postoy.sk Zuzana Štukovská zo Štatistického úradu SR. „Sčítanie je najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale i v iných krajinách sveta realizuje spravidla v desaťročných intervaloch.“

Úspech každého sčítania závisí od občanov: tých, ktorí realizujú sčítavanie (sčítací komisári) i tých, ktorí anonymne uvádzajú svoje údaje určené na ďalšie spracovanie Štatistickým úradom SR. Prvýkrát v histórii bude možné sčítacie tlačivo vyplniť elektronicky na stránke scitanie2011.sk. Písomne i elektronicky je možné vyplniť tlačivo len s použitím identifikátora, čo je jedinečné číslo a heslo, ktoré doručí občanovi sčítací komisár. Zaujímavosťou je, že podľa zákona sú na účely sčítania povinní poskytnúť údaje všetci obyvatelia, okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu.

„Po prvý raz v histórii sa bude sčítavať vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov.“ Zdieľať

Je tu však aj ďalšia historická novinka. Po prvý raz v histórii sa bude sčítavať vo všetkých členských štátoch EÚ naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. „Zvýši sa tým porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v rámci EÚ,“ hovorí Štukovská, ktorá upriamuje pozornosť nielen na občiansku povinnosť, ale aj zodpovednosť. Podľa zozbieraných údajov sa budú tvoriť politiky rozličných oblastí ľudského života: čím presnejšie výsledky, tým presnejšie prognózy. „Napríklad na základe výsledkov zo sčítania sa bude dať lepšie a ľahšie rozhodovať, kde postaviť byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Štatistické údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky súvisiace s podnikaním; do ktorého regiónu je vhodné nasmerovať investície a vytvoriť tam nové pracovné miesta, prípadne udržať pracovnú silu,“ vysvetľuje Štukovská.

Percentá alebo evanjelium?

V roku 1991 sa ku Katolíckej cirkvi prihlásilo 3 187 383 veriacich. O desať rokov nato ich bolo prekvapivo viacej – 3 708 120, čo predstavuje nárast o 16,3 percenta. Koľko veriacich sa k cirkvi prihlási tentoraz?

Kňaz Miroslav Lettrich si od májového sčítania ľudí veľa nesľubuje. „Netreba zabúdať, že prihlásenie sa ku katolíckej viere pri sčítaní ľudí je naozaj formálnym prihlásením sa. Formálnym. Netreba to ani podceňovať, ale ani preceňovať. Zdá sa mi, že význam sčítania trochu preceňujeme. S napätím čakáme na to, či percentá budú vyššie alebo nižšie ako naposledy. Mám z toho zmiešané pocity.“

„Zvykneme sa označovať ako katolícka krajina, ale čoraz viac vidno priepasť medzi náukou cirkvi a postojmi ľudí, ktorí sa k nej hlásia.“
katolícky kňaz Miroslav Lettrich
Zdieľať

Podľa Lettricha si cirkev vie sama po svojej osi urobiť presnejší prieskum náboženského stavu spoločnosti. Núkajú sa štatistické údaje ako počet ľudí pravidelne navštevujúcich bohoslužby alebo počet ľudí pravidelne pristupujúcich ku sviatostiam. „Ak by sme naozaj chceli poznať pravdivý súčasný stav, nič nám v tom nebráni. Ale nehrnieme sa do toho. Stačí nám vysoké percento formálne sa hlásiacich,“ domnieva sa Lettrich. Naopak, Marián Gavenda si nemyslí, že Lettrichom spomenuté ukazovatele môžu poskytnúť reálny obraz. „Účasť na liturgii, počet krstov, sobášov a pohrebov či prijatí Eucharistie je tiež len orientačný údaj a môže skôr zavádzať,“ konštatuje.

Sčítanie slovenského ľudu sa môže chápať aj ako správa o stave Slovenska. Kto chce, vie takúto „správu“ vyčítať aj vo výsledku parlamentných či komunálnych volieb. Alebo v návštevnosti kostolov. Lettrich však oponuje: sčítanie nebude „správou“, ale iba formálnym spočítaním. „Prinesie naozaj iba sumárny počet ľudí, ktorí sa ku Katolíckej cirkvi prihlásia. Nič nám to nepovie o ich postojoch a názoroch, a pritom práve tu máme problém: zvykneme sa označovať ako katolícka krajina, ale čoraz viac vidno priepasť medzi náukou cirkvi a postojmi ľudí, ktorí sa k nej hlásia. A pri sčítaní ľudu, akoby nám to ani nevadilo, hlavne nech je nás čo najviac. Našou motiváciou by však nemali byť percentá, ale pravda Evanjelia.“

Matúš Demko

Prečítajte si aj rozhovor s Mariánom Gavendom o sčítaní obyvateľstva.

Ilustračné foto: dwheeler.com, thomashawk.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo