KULTUREVUE: Vstupná brána do sveta katolicizmu

Kolégium Antona Neuwirtha rozšírilo svoj vzdelávací záber a nedávno vydalo svoju prvú knihu: Život v plnosti Davida Alberta Jonesa.

Útla a čítavá publikácia, ktorú odporúča aj bratislavský eparcha Peter Rusnák, podnikateľ Vincent Vattai či profesor Vladimír Krčméry, hovorí o morálnom a sociálnom učení Katolíckej cirkvi. „V žiadnom prípade nejde o knihu odpovedí určenú na memorovanie. Skôr ide o snahu inšpirovať čitateľa pre plodný spôsob uvažovania,“ vraví jej autor a riaditeľ Centra pre bioetiku a nové technológie David Albert James.

Žiť morálne

David Jones objasňuje také témy ako rozlišovanie medzi dobrom a zlom, hľadanie šťastia, postoj Cirkvi k trestu smrti, sexuálna láska, úloha rodiny a priateľských vzťahov či sociálne učenie Cirkvi. Jones hutne vysvetľuje základné pravdy viery, definuje kardinálne a teologálne cnosti, v stručnosti odpovedá na aktuality dneška (napríklad embryonálny výskum) a pozýva mladých ku žitiu dobrého života. „O morálnom živote by sme nemali uvažovať staticky ako o zozname pravidiel, ktoré obmedzujú našu slobodu, a bránia nám robiť to, čo máme radi. Mali by sme o ňom uvažovať ako o živote v plnosti, živote zmysluplnom, prostredníctvom ktorého môžeme nachádzať sami seba a učiť sa rešpektovať seba aj druhých,“ píše Jones.

„Vzhľadom na našu slabosť to môžeme dosiahnuť iba s Božou pomocou, ktorú nám Boh ponúka cez svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, a s pomocou Ducha Svätého, ktorý je naším životom a inšpiráciou. Nech sú naše talenty, ciele či túžby akékoľvek, k šťastiu dôjdeme iba v spoločenstve s Bohom, a nie v odlúčení od neho. Vzdor proti Bohu je vzdorom proti realite,“ uzatvára Jones.

Z Oxfordu na Slovensko

Popri samotnom obsahu je zaujímavou aj cesta, akou sa Jonesova kniha dostala na Slovensko. V Oxforde, kde sa Jonesova kniha voľne rozdávala študentom, aby im objasnila pravdy katolíckej viery v morálnej a sociálnej oblasti, si ju prečítal aj slovenský študent Martin Luterán, súčasný rektor kolégia. Na Slovensku tak po vzore oxfordských kolégií nezaložil len inšpiratívnu inštitúciu, ale „dotiahol“ aj Jonesove myšlienky.

V závere jeho dielka sa nachádza zoznam literatúry, ktorý odkazuje aj na Katechizmus Katolíckej cirkvi alebo na encykliky ako Humanae Vitae či Evangelium Vitae. To je len ďalší dôkaz, že Jonesov Život v plnosti je vstupnou bránou do bohatého sveta katolicizmu. Nech sa páči, vstúpte!

Matúš Demko

David Albert Jones: Život v plnosti. Kolégium Antona Neuwirtha, 2010. 71 s. 4€.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo