Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
11. 01. 2011, 16:15

NÁZOR JÁNA ČARNOGURSKÉHO: Riziká pri ochrane ľudských práv

Vážení priatelia, je pre mňa veľkou cťou prijať cenu Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2010. Ľudské práva sú významným pilierom slobodnej ľudskej spoločnosti a zápas o ľudské práva vypĺňa dejiny. V období komunistickej diktatúry sa práve – na jednej strane porušovanie ľudských...

Vážení priatelia, je pre mňa veľkou cťou prijať cenu Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2010. Ľudské práva sú významným pilierom slobodnej ľudskej spoločnosti a zápas o ľudské práva vypĺňa dejiny.

V období komunistickej diktatúry sa práve – na jednej strane porušovanie ľudských práv zo strany režimu a na druhej strane obrana ľudských práv – stali kľúčovým bojiskom, na ktorom komunizmus utrpel porážku. Spomínam si na koniec 80. rokov, asi tak na rok 1988, kedy disidenti v Československu založili Československú federáciu ľudských práv. Túto federáciu uznal aj Európska federácia ľudských práv. Na jej čele stál vtedy knieža Karel Schwarzenberg. Ostrovmi slobody sa stali na Slovensku púte, kde si ŠtB pre veľký počet účastníkov nedovolila zasiahnuť proti spievaniu slovenských národných piesní, modlitbám za zatknutých a pod. Rovnako to boli samizdatové publikácie, hnutie zelených a ďalšie.

Zmena ťažiska

Po zmene spoločenských podmienok v novembri 1989 sa, na jednej strane, obrana ľudských práv stala uznávanou, až oficiálnou súčasťou nevládneho sektora. Na druhej strane ťažisko obrany ľudských práv sa presunulo z prirodzeno-právnej oblasti ľudských práv väčšiny, ako to bolo za komunizmu, na obranu práv menšín, napr. národnostných, náboženských, práv homosexuálov, niektorých umeleckých smerov a podobne. Pri obrane týchto práv treba osobitne dbať, aby prirodzeno-právna ochrana ľudských práv zostala zachovaná.

Oboznámil som sa so Správou o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike za rok 2009. V časti Národný program sexuálneho zdravia v Slovenskej republike sa materiál zaoberá aj prístupnosťou antikoncepčných prostriedkov najmä pre rómske obyvateľstvo. O programe ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia sa v správe píše: „Pozitívne výsledky získané v súvislosti s realizáciou programu je možné udržať len v súčinnosti s cieľovou skupinou – obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení, a to dodržiavaním zásad pri udržaní zdravého životného štýlu a aktívnej spolupráci pri zmene svojej zdravotnej a životnej situácie. V tejto súvislosti sa Stredisko domnieva, že dostupnosť antikoncepcie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva by pravdepodobne bolo možné riešiť aj prijatím dočasných rezortných vyrovnávacích opatrení.“

„Ťažisko obrany ľudských práv sa presunulo z prirodzeno-právnej oblasti ľudských práv väčšiny na obranu práv menšín, napr. národnostných, náboženských, práv homosexuálov, niektorých umeleckých smerov a podobne.“ Zdieľať

Základné právo? Život

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva by malo dbať, aby sa jeho činnosť nezvrátila vo svoj dialektický protiklad. Program Strediska, ktorý som citoval, mi pripomenul iný program, ale neslávne známy. Viem, že sa vám to nebude páčiť, ale v nacistickom Nemecku fungovalo tzv. ministerstvo pre východné územia na čele s ministrom Alfredom Rosenbergom, v Norimberskom procese odsúdeným na trest smrti a popraveným. Ministerstvo vypracovalo tzv. Generálny plán Východ. V časti Stanovisko a úvahy ríšskeho vodcu SS ku Generálnemu plánu Východ zo dňa 27. 4. 1942 (spojenecký dokument NG 2325) sa píše o propagande, ktorá má na obsadených východných územiach eliminovať „obrovskú biologickú rozmnožovaciu silu susedných východných národov“. V tej súvislosti sa píše: „Popri tejto propagande je potrebné v týchto krajinách realizovať mohutnú kampaň na propagáciu antikoncepčných prostriedkov. Je potrebné realizovať priemyselnú výrobu týchto prostriedkov vo veľkom. Propagácia a rozširovanie antikoncepčných prostriedkov a potraty nesmú byť trestné.“

Dovolil som si citovať z oboch materiálov, pretože organizácia zápasiaca o ľudské práva na Slovensku musí preukázať svoju oprávnenosť pre taký zápas aj tým, že si vypočuje slová kritizujúce niektoré aspekty jej činnosti.

To však nemení na skutočnosti, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je významnou súčasťou nevládneho hnutia na Slovensku, zaoberá sa činnosťou na výsosť potrebnou a vo väčšine pomáha ľuďom, ktorí sa dostanú do súkolia spoločenského poriadku zabezpečujúceho súkromné vlastníctvo, ale bez dostatočných ochranných prvkov pre ľudí na nižších stupienkoch spoločenského rebríčka.

Ján Čarnogurský

Príhovor zaznel pri príležitosti udelenia ceny Slovenského národného strediska pre ľudské práva 1. decembra 2010. Uverejnené so súhlasom autora. Nadpis a medzititulky redakcia.

Foto: jancarnogursky.sk

Odporúčame

K VECI: Gilgamešova beznádej a dnešné klamstvá

K VECI: Gilgamešova beznádej a dnešné klamstvá

Epos o Gilgamešovi napísaný asi 3000 rokov pred Kr. zostal tisícročia skrytý, aby bol napokon znovuobjavený v roku 1853 v blízkosti mesta Mosul na území dnešného Iraku. Azda najfascinujúcejšie na tomto starovekom sumerskom príbehu, ktorý je zároveň najstarším známym literárnym dielom na svete, je zm...

NÁZOR: Ľubomír Jančok o prenasledovaných kresťanoch

NÁZOR: Ľubomír Jančok o prenasledovaných kresťanoch

Kresťania sú najprenasledovanejšou náboženskou komunitou na svete. Existuje priam kolosálna priepasť medzi tým, čo vyspelý Západ toleruje vo „svojom dome“ a tým, čo ignoruje vo východných režimoch. Prečo to ticho Západu? Stali sme sa cudzincami vo vlastnom dome? Presne pred rokom som sa zúčastnil om...

K VECI: Chýbajúci základ sociálnej spravodlivosti

K VECI: Chýbajúci základ sociálnej spravodlivosti

Už mnoho rokov sa v mojej diecéze pravidelne koná veľká letná konferencia na tému sociálna spravodlivosť a už dlhšiu dobu sa na tejto konferencii len veľmi zriedkavo (ak vôbec) objavuje zmienka o zle potratov a eutanázie. Podľa staršieho pohľadu na sociálnu spravodlivosť bolo možné o sociálnej spra...

EKONOMIKA 2010: Deficit rácia

EKONOMIKA 2010: Deficit rácia

Rok po. To bol rok 2010 pre slovenské aj svetové hospodárstvo. Vyspelé ekonomiky sa prestali scvrkávať a začali smerovať k úrovniam, ktoré počas recesie stratili. No systémové chyby a zlé nastavenia, ktoré sa počas ťažkých rokov zviditeľnili, sa vyriešiť nepodarilo. Naopak, čoraz viac sa do nich vl...

NÁZOR: Čo by malo dostať Slovensko pod stromček?

NÁZOR: Čo by malo dostať Slovensko pod stromček?

Postoy sa pred Vianocami pýtal: "Čo by malo podľa Vás dostať Slovensko pod stromček?" Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Slovensku by som pod stromček prial, aby sa jeho občania konečne zobudili a zobrali svoj osud do vlastných rúk. Aby sa už nenechali kl...