Čo vás čaká na Hanusových dňoch v Prešove od 17. do 23. 11. 2016?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čo vás čaká na Hanusových dňoch v Prešove od 17. do 23. 11. 2016?

V tomto roku ide už o 18. ročník festivalu a druhý ročník, ktorý sa uskutoční na území mesta Prešov. Hlavnými rečníkmi, v diskusiách o tom, aký by v spravodlivej spoločnosti mal byť vzťah medzi slobodou a solidárnosťou, budú Georg Milbradt (DE), Maciej Zięba (PL) a Marcel Klimek (SK).

 

Občianske združenie Fórum pre kultúru v spolupráci s nadáciou Konrada Adenauera a pod záštitou primátorky Prešova, Andrey Turčanovej, pripravilo pri príležitosti 27. výročia Novembrovej revolúcie ďalší ročník festivalu Hanusove dni so sériou prednášok na tému ekonomickej slobody.

Hanusove dni, akademický festival diskusií a prednášok, ktorý otvára kľúčové otázky našej doby, sa koná v čase, keď si pripomíname znovunadobudnutie slobody po temnom období komunistickej neslobody. Odkaz Novembra chce festival napĺňať kultivovaním verejného diskurzu, podporou zdravej plurality a osobnej angažovanosti, lebo sloboda a demokracia v spoločnosti nie sú samozrejmosťou.

V tomto roku ide už o 18. ročník festivalu a druhý ročník, ktorý sa uskutoční na území mesta Prešov. Hlavnými rečníkmi, v diskusiách o tom, aký by v spravodlivej spoločnosti mal byť vzťah medzi slobodou a solidárnosťou, budú Georg Milbradt (DE), Maciej Zięba (PL) a Marcel Klimek (SK).

PROFILY HOSTÍ:

Prof. Dr. Georg Milbradt je nemecký ekonóm a politik. Bývalý minister financií a neskôr ministerský predseda v spolkovej republike Sasko. Člen CDU a spolupracovník Angely Merkel. V roku 2004 bol vyhlásený za Ministerského predsedu roka. Bol priamo zodpovedný za transformáciu centrálne plánovaného hospodárstva Východného Nemecka na trhové hospodárstvo. Do Prešova príde, aby predstavil špecifiká a výhody Nemeckého ekonomického modelu, tzv. Sociálneho trhového hospodárstva. Ide o úspešný hospodársky a spoločenský model, ktorý sa riadi jasnými pravidlami, a ktorému Nemecko vďačí za hospodársky zázrak po druhej svetovej vojne a následne niekoľko desaťročí stability a prosperity. Odolnosť tohto modelu sa potvrdila aj počas finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008/2009.

Dr. Maciej Zięba, OP je poľský dominikánsky kňaz, v čase totality disident a aktívny člen protirežimovej „Solidarnośći“, člen programovej rady Centra Myśli Jana Pawła II. vo Varšave, prednášajúci na viacerých vysokých školách. Jeho špecializáciou je hospodárska etika a Sociálna náuka Cirkvi. Je autorom niekoľkých kníh s témou vzťahu kresťanstva a politicko-ekonomického systému, jednu z nich vytvoril spolu s Michaelom Novakom, významným americkým filozofom a novinárom slovenského pôvodu. Rovnako aj v Prešove sa budeme spolu s ním zamýšľať nad vzťahom kresťanskej morálky a hospodárstva vo svetle najvýznamnejších sociálnych encyklík pápežov – Leva XIII., Jána Pavla II. a Františka. Je kapitalizmus morálny? Čo je to solidarita a aké má miesto v trhovom hospodárstve? Posunula sa katolícka sociálna náuka nástupom pápeža Františka doľava?

Ing. Marcel Klimek, slovenský ekonóm, bankár a bloger. Je autorom dvoch pozoruhodných publikácií, kde ponúka konkrétne riešenia revitalizácie slovenského hospodárstva. V Prešove budeme s Marcelom Klimekom diskutovať o tom, aké sú úskalia a príležitosti aplikácie úspešného nemeckého modelu na Slovensku.

 

PROGRAM AKADEMICKÉHO FESTIVALU HANUSOVE DNI 2016

17.11. ŠTVRTOK
18:30 Otvorenie Hanusových dní: Piesne Karla Kryla v podaní Viki Olejárovej
Príhovory prizvaných hostí k 27. výročiu pádu totalitného režimu
Vzhľadom na kapacitné obmedzenie R.S.V.P. hanusovedni@gmail.com
Miesto: Caraffova väznica, Floriánova 2, Prešov

18.11. PIATOK
19:00 Svetlo z podzemia – nočný výstup na Kalváriu.
Netradičná spomienka na obete totalitných režimov
Miesto: Zraz pred Jezuitmi.

21. 11. PONDELOK
10:00 Prednáška Prof. Dr. Georga Milbradta na UPJŠ v KE: Nemecký model sociálne spravodlivého trhového hospodárstva a politika postavená na pravidlách.
Miesto: Historiská Aula UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2

22. 11. UTOROK
8:30 Konferencia o ekonomickom rozmere slobody / Prednášky a diskusia
Prof. Dr. Georg Milbradt: Nemecký model sociálne spravodlivého trhového hospodárstva a politika postavená na pravidlách.
Ing. Marcel Klimek: Aplikácia nemeckého modelu na Slovensku: príležitosti a úskalia
Rezervácie pre organizované skupiny na hanusovedni@gmail.com
Miesto: PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov 

13:00 Pietna spomienka na obete komunistického režimu
Kladenie vencov a príhovory zástupcov Konfederácie politických väzňov Slovenska
Miesto: Pamätná tabula na Hlavnej 72, Prešov

23.11. STREDA
9:30 Maciej Zieba O.P.:  Je kapitalizmus morálny? Úvod do sociálnej  náuky cirkvi

Miesto: Aula Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, Biskupa Gojdiča 2
 

Bližšie info:

hanusovedni@gmail.com
www.forumprekulturu.org
www.facebook.com/hanusovedni

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo